Pentti Ahtiainen
Laatokalta Lautvedelle

SISÄLLYSLUETTELO

 • Omistuskirjoitus
 • Johdanto
 • LAATOKAN RANNOILTA
 • Kotikylä
 • Suvusta, perinteestä ja alueen historiasta
 • Ahtiaiset
 • Suikkasista
 • Kotioloista ja paimenessa käynnistä
 • Kalastajan elämään valmistautumista
 • Pellon työt
 • Menneen ajan maailmankuva
 • Vallankumouksen ja kansalaissodan ajasta
 • Inkeriläiset
 • Suomi ja Neuvostoliitto
 • Laatokka, sen ilmasto ja rannat
 • Kalastajaksi
 • Laatokan veneet
 • Venekunnista
 • Aamulla varhain
 • Kalastusvälineet ja pyydykset
 • Kierrenuotta
 • Koukkupyydöt
 • Verkkokalastus Laatokalla
 • Rysät
 • Laatokan kalat ja niiden tavat
 • Kalastus ja toimeentulo
 • Kalavedet
 • Hylkeet
 • Salakuljetus ja rajahankaluudet
 • Valtioiden välinen kalastussopimus
 • Kalastuksesta Neuvosto-Venäjällä
 • Pohjois-Laatokalla ja luostarissa
 • Vossinoi
 • Vanhat uskomukset Laatokalla
 • Kalakauppaa
 • Satama ja vesilläliikkuminen
 • Metsäpirtin Kalastajaseura
 • Laatokan armoilla
 • Asevelvollisuusajasta rannalla ja Laatokalla
 • Konevitsa
 • Sotaan valmistautuminen
 • Talvisota ja kotiseudun menettäminen
 • Järisevään
 • Luostari sodassa
 • Rintamakokoonpanossa Talvisodan loppuun asti
 • Konevitsan evakuoiminen
 • Vetäytyminen Kannakselta
 • Kalastaja on silti kalastaja !
 • MUUTTO IDÄSTÄ LÄNTEEN
 • SAVOON JA SUNDHOLMAAN
 • Vanhakartanon kylän synty Sundholman alueelle
 • Sundholman asukkaat ennen sotia
 • Kolme naista Sundholmasta
 • Brita Aminoff
 • Laina Stolt
 • Aino Hellstén
 • Maatalouden ja kalastuksen köydenveto
 • Siirtolaiset kalastajina
 • Sundholman alkuperäiset kalastajat
 • Vuotuinen kalan vaellus
 • Maaseudun elämää
 • Ahtiaiset Mäntylässä
 • Äitini Kirsti ja varhaisia lapsuuteni muistoja
 • Äitini sukua Laitilasta Sundholmaan
 • Salli Grönlund; Sundholmassa ja Mäntylässä ennen meitä
 • Kartanon "mottimetsässä"
 • Sundholman yhteisiä rientoja ja juhlia
 • Mottijuhlat ja vanhan väistyminen
 • Muutosten kautta kohti nykyaikaa
 • Lähteet
 • Matka Metsäpirttiin vuonna 1996
  Tiedosto: penaht.htm
  Lähde: Pentti Ahtiainen