Topo-1936

Metsapirtti

Loikkaa: valikkoon, hakuun
  • Tässä lähteenä Metsäpirtin topografikartat (1:2000) vuodelta 1936
  • luettelossa kunkin tietueen kohdalla: 1. paikan nimi, 2. Pituusaste, 3. Leveysaste, 4. paikkatiedon kuvaus ja 5. huomautuksia
  • Voit siirtyä suoraan haluamasi alkukirjaimen kohtaan klikkaamalla kyseistä kirjainta.


A - E - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - V - Y


Sisällysluettelo

A

Nimi Pituusaste Leveysaste Kuvaus Huomautuksia
Aho30.60121360.518437 Talo Joentaalla
Ahola30.64162760.539040 Talo Marttinassa
Ahosaari30.63466460.543245 Talo Tapparissa
Ahtiala30.60880560.559177 Talon nimi Lääväkylässä
Alakorpi30.70348360.542830 Laaja korpialue Tapparin ja Laatokan välissä
Alaniitynoja30.66506060.555578 Oja, mikä laskee Siitojaan Kustaalan kohdalla
Alatalo30.53817760.532116 Talo Hatakkalassa
Alatalo30.55136660.523158 Talo Paukunmäellä
Ampumarata30.53368260.546509 Hatakanmäen pohjoispuolella oleva ampumarata
Arkuntanhua30.62862160.569323 Arkuntanhua 12 eli Lääväkylän keskusta

E

Nimi Pituusaste Leveysaste Kuvaus Huomautuksia
Eevala30.49205660.592122 Koselan kylän no1 kestustaa
Eevala30.49343860.589242 Koselan kylän osa 1
Eevasuo30.51481760.593439 Suoalue Eevalan kylän itäpulella
Elämä30.68644560.528141 Talo Tapparissa

H

Nimi Pituusaste Leveysaste Kuvaus Huomautuksia
Haapsaari30.51835760.509564 Haapsaaren kylän keskusta
Halonen30.41498060.579482 Halosen talo Raajussa
Harju30.62030160.544049 Talo Viisjoella
Harjukylä30.61539660.551889 Harjukylän keskusta
Harjunpää30.62143460.540012 Talo Viisjoella
Hatakanmäki30.53560260.539927 Metsäpirtin korkein mäki
Hatakka30.52428660.537676 Hatakan talo Hatakkalassa
Hatakkala30.52657860.536387 Hatakkalan kylän keskusta
Heikkilä30.46385960.624108 Talo Terenttilässä
Heikkilä30.52509460.578797 Heikkilän talo Koselassa
Heikkilänsuo30.67090260.533391 Talo Tapparissa
Heittiö30.63113360.573938 Talon nimi Lääväkylässä
Hiekkaharju30.46403460.601513 Talo Koukunniemen pohjoisosassa
Hiekkala30.47075560.612568 Talo Terenttilässä
Hietarinne30.55166460.523945 Talo Paukunmäellä
Hiirenrötkö30.64234660.508885 Talo
Hoviaho30.65221760.510047 Salokylän länsipuolella oleva aho
Hytinaho30.47456060.553480 Peltoalue Vaskelan eteläpuolella
Hyytiä30.68684660.515150 Simo Hyytiän talo Tapparissa
Hyytiö30.56746860.528735 Hyytiän talo Joentaalla
Hämäläispelto30.56604360.518416 Talo Paukunmäen itäpuolella
Härönoja30.42462160.570231 Rajaoja Raajun ja Raudun kesken

I

Nimi Pituusaste Leveysaste Kuvaus Huomautuksia
Igolkanniemi30.61111460.600431 Niemi Laatokalla Taipaleen ja Saunasaaren välissä
Igolkansaari30.60984560.604959 Saari Igolkanniemen pohjoispuolella
Immonen30.57328160.553725 Viisjoella oleva talo
Immossuo30.66021660.511795 Salokylässä oleva Immosen tila
Inkinen30.62633560.554258 Talo Saaroisissa
Istsillanoja30.45826560.549085 Rajaoja Raudun ja Metsäpirtin kesken
Istsilta30.48590360.545499 Silta

J

Nimi Pituusaste Leveysaste Kuvaus Huomautuksia
Jalonen30.41121460.560649 Jalosen talo Raajussa
Jeskanen30.43965860.565520 Jeskasen talo Vaskelassa
Joentaus30.55373760.514120 Joentaan kylän keskusta
Jokiranta30.46713160.564129 Jokirannan talo Vaskelassa
Jokiranta30.55073260.521442 Talo Paukunmäellä
Jokivarsi30.45887860.542071 Talo Raudun puolella Paloniemen kohdalla
Jousseila30.45722560.543479 Raudun puolella oleva kylä
Juhola30.68013860.542899 Talo Tapparissa
Järisevänhiekka30.51338860.656164 Laatokan ranta-aluetta Järisevänniemen eteläpuolella
Järisevänlahti30.51778560.663089 Laatokan lahti
Järisevänniemi30.52915360.663640 Laatokan niemi

K

Nimi Pituusaste Leveysaste Kuvaus Huomautuksia
Kaanaanmaa30.43964460.601174 Talon nimi Kirvesmäellä
Kaihoniemi30.44343360.565472 Kaihoniemen talo Vaskelassa
Kaivolava30.55900960.584882 tarkista
Kalatuvat30.50663760.621902 Taipaleenjoen etelärannalla, Neusaaren kylässä, olevat kalamajat
Kalepuu30.45935460.583228 Talo Koukunniemellä
Kansakoulu30.66046060.549974 Saaroisten kansakoulu
Kansakoulu30.44292360.564667 Vaskelan kansakoulu
Kansakoulu30.52028760.561216 Kirkonkylän kansakoulu
Kansakoulu30.60858760.553218 Viisjoen kansakoulu
Kapakkakangas30.58191160.534720 Kangasalue Viisjoen itäpuolella
Karjamaja30.60241560.514225 Talo Joentaalla
Karjamaja30.61172360.506242 Talo Joentaalla
Kelkinsuo30.48143560.630409 Suoalue Taipaleen ja Terenttilän välillä
Kemppilänkoski30.48566360.612620 Koski Taipaleenjoessa Neusaaren kohdalla
Kiiskelä30.65765260.520328 Talo Salokylässä
Kirkko30.52123460.562545 Metsäpirtin kirkko
Kirvesmäki30.43156060.601867 Kirvesmäen kylänosan keskusta
Kivenkolkka30.50028460.594090 Talon nimi Eevalassa
Kiviharju30.69591560.526848 Talo Tapparissa
Kivikkoharju30.63037960.553503 Harjualue Harjukylän itäpuolella
Kivikkomäki30.50944860.564851 Mäki Koselan eteläpuolella
Kivioja30.64216860.539440 Talo Marttinassa
Kjorroslakia30.59980760.582812 Alue Ressoinpeltojen pohjoispuolella
Koisila30.56203460.506653 Talo Joentaalla
Koisillanniityt30.48417660.532288 Niittyalue Paloniemen itäpuolella
Koivuharju30.68269360.527302 Talo Tapparissa
Koivula30.64658760.536158 Talo Marttinassa
Koivula30.51340760.504517 Talo Haapsaaressa
Kolemäki30.57185860.527559 Metsäalue Joentaalla
Kolmikannansuo30.64147560.502596 Salokylän lounaanpuolella oleva suo
Kolmikanta30.63575760.510073 Talo
Kolmiomittaustorni30.53929560.539422 Torni Hatakanmäellä
Korpelainen30.41282060.572126 Korpelaisen talo Raajussa
Korpelainen30.40774860.565340 Korpelaisen talo Raajussa
Korpikylä30.49432160.670329 Korpikylä Taipaleen kylässä
Kosela30.51517360.573296 Koselan kylän keskusta
Koselankylänmetsät30.52671860.601982 Metsäalue Eevalan ja Laatokan välissä
Koskinen30.46165160.564429 Koskisen talo Vaskelassa
Koskivaara30.46193660.561886 Koskivaaran talo Vaskelassa
Kotilehto30.55551560.512062 Talo Joentaan Puikkolassa
Koukunniemi30.44416560.572131 Tuusnaojan suu Suvannon rannalla
Kujala30.43724560.592488 Talo Kirvesmäellä
Kumiainen30.67888160.533860 Talo Tapparissa
Kunnantalo30.53519860.536984 Kunnantalo Hatakkalassa
Kuorrinkanava30.51955060.581886 Umpilammesta Taipaleenjokeen suunniteltu kanava
Kustaala30.66064160.567573 Saunasaaressa oleva kylänosa
Kuusela30.69269760.529389 Talo Tapparissa
Kuusisto30.64166460.537339 talo Marttinassa
Kyöpinmäki30.39422260.571796 Kyöpinmäki Raajun länsiosassa

L

Nimi Pituusaste Leveysaste Kuvaus Huomautuksia
Laatokka30.71139660.572589 Laatokan meri Metsäpirtin itäosassa
Lahtinen30.45159160.558065 Lahtisen talo Vaskelassa
Lakiasuo30.61352360.543168 Suo Viisjoella
Lamminniitty30.53551960.575810 Niittyalue Koselan itäpuolella
Lampela30.52705460.578842 Lampelan talo Koselassa
Lamppu30.41447960.557028 Lampun talo
Lapakko30.55232660.506395 Talo Joentaan Puikkolassa
Lasann30.42685660.604757 Talo Kirvesmäellä
Lattoinsaari30.65920060.580780 Saunasaaren luoteispuolella oleva saari
Laurila30.47749060.542128 Laurilan talo Paloniemessä
Laurilanmäki30.47628760.540169 Mäki Paloniemessä
Lava-aho30.58454260.542492 Talo Viisjoella
Lehmäaho30.59920860.523460 Ahoalue Neuvossuon länsipuolella
Lehtola30.67728560.525541 Talo Tapparissa
Leimasaari30.68902460.505497 Tapparin eteläosassa oleva alue
Leinola30.48707760.562007 Leinolan talo Lapanaisissa
Lietaharju30.64183160.538583 Talo Marttinassa
Lietteenpellot30.47827960.590805 Koukunniemen puolella oleva peltoalue (entistä Suvannon pohjaa)
Liimaoja30.51671860.562930 Kirkonkylän läpi kulkeva oja, laskee Viisjokeen
Liljuksenharju30.68482560.540701 Harjualue Tapparin tien varrella
Linnakangas30.49130560.631811 Taipaleen linnan metsäaluetta
Lyylälä30.50407760.640774 Talon nimi
Lääväkylä30.62018760.564138 Kylän (Arkuntanhua 12) keskusta

M

Nimi Pituusaste Leveysaste Kuvaus Huomautuksia
Malatsu30.55393960.530106 Talo Malakissa
Mallatharju30.51602560.548489 Harjualue Hatakanmäen luoteispuolella
Manala30.70320660.521884 Talo Tapparissa
Mantila30.53502460.515651 Talo Sunikkalassa
Manulansuo30.64632560.510549 Suo
Marila30.49390260.666299 Talon nimi
Marttila30.55881060.507262 Talo Joentaan Puikkolassa
Marttinankylä30.64940960.538529 Marttinan keskusta
Mattila30.52383960.578293 Mattilan talo Koselassa
Mattila30.54565260.515433 Talo Joentaalla
Maunula30.49545560.595265 Talon nimi Eevalassa
Metalannotko30.48196660.599030 Taipaleenjoen itäpuolella Eevalan kohdalla oleva matala alue
Metsäpirtti30.52310060.563414 Metsäpirtin kylän keskusta
Miiluharju30.60305360.517921 Talo Joentaalla
Mikkola30.68343260.531996 Talo Tapparissa
Minala30.48989760.619020 Talo Neusaaressa
Moinila30.65186860.549298 Talo Saaroisissa
Muinaislinna30.49398160.629487 Taipaleen linnan paikka
Muronniityt30.39150660.556291 Niittyalue Raudun puolella Raajun kohdalla
Mustaoja30.47017660.607100 Taipaleenjokeen laskeva oja Terenttilässä
Mustaoja30.43098160.550367 Raudun puolella oleva oja, mikä laskee Tuusnaojaan.
Muurainsuo30.59966660.502072 Joentaalla oleva suo
Myllymäki30.56598160.525060 Talo Paukunmäen itäpuolella
Myöhänen30.61748160.567867 Talo Lääväkylässä
Mökki30.46426460.545435 Mökki Paloniemessä
Mökki30.52016060.517778 Talo Sunikkalassa

N

Nimi Pituusaste Leveysaste Kuvaus Huomautuksia
Neosaari30.48962060.610151 Neusaaren kylän keskusta
Neuvossuo30.62138460.516995 Suoalue Joentaan itäosissa
Niemelä30.66030060.556128 Talon nimi Vanhajaama 2:ssa
Notkola30.55640460.516195 Talo Joentaalla
Notkola30.58948060.543978 Talo Viisjoella
Nuorisoseuratalo30.52043260.559147 Kirkonkylän nuorisoseuratalo
Nuutila30.45167360.584376 Talo Koukunniemessä

O

Nimi Pituusaste Leveysaste Kuvaus Huomautuksia
Oivaaroi30.45096060.599647 Talon nimi Läämäellä
Ojala30.56902660.524240 Talo Paukunmäen itäpuolella
Onnela30.55297660.504955 Talo Joentaan Puikkolassa
Oravanmäki30.51715260.572289 Oravanmäki Koselassa
Osuuskauppa30.64511460.551574 Osuuskauppa Saaroisissa

P

Nimi Pituusaste Leveysaste Kuvaus Huomautuksia
Pahansillanoja30.67103360.558634 Oja, mikä laskee Siitojan nimellä Kustaalan kohdalla Laatokkaan
Pahansillanoja30.67392760.555674 Oja Saaroisissa
Pahasiltoinsuo30.46273060.639941 Suoalue Karnajoen koillispuolella Taipaleenkylän länsiosassa
Pahkoja30.51380060.506900 Oja Haapsaaressa
Paja30.56315760.557028 Viisjoella oleva pajarakennusa
Paja30.65265660.551310 Paja Saaroisissa Tapparin tien varrella
Paksu30.39842360.562879 Paksun talo Raajussa
Pantsarlahti30.47697060.579345 Alue Koukunniemellä
Pappila30.52172460.564225 Pappilan talo Kirkonkylässä
Paskaluoto30.54824060.626506 Luoto Taipaleenjoen suussa
Patoniemi30.40048160.611254 Niemi Kirvesmäen pohjoispuolella Suvannon itärannalla
Paukunmäki30.55010960.522444 Paukunmäen keskusta
Pausulanoja30.47301960.543021 Oja Paloniemessä, laskee Istsillanojaan
Pekkanen30.41631560.583544 Pekkasen talo Riiskassa
Peltola30.66683560.570908 Talon nimi Saunasaaressa
Peltola30.59358260.554197 Viisjoella oleva talo
Peltola30.56603160.507495 Talo Joentaalla
Peltola30.57097460.515678 Talo Joentaalla
Peltonen30.59314760.546030 Talo Viisjoella
Penkharju30.63037360.520231 Harjualue Neuvossuon itäpuolella
Pernala30.57016760.522395 Talo Paukunmäen itäpuolella
Pernasuo30.57309260.520875 Suo Paukunmäen itäpuolella
Pilkkamaa30.64053860.565006 Saaroisissa oleva alue Pilkkatien luona
Pitkäpelto30.65431960.545517 Talo Saaroisissa
Porovitsoinlammet30.46988760.513530 Pienet lammet
Porovitsoinpalo30.47524460.510285 Metsäalue Haapsaaren länsipuolella
Puikkola30.55641260.508359 Joentaan kyläosan Puikkolan keskusta
Puikonluoto30.62986560.618645 Igolkanniemen edessä oleva luoto, jossa majakka
Pusa30.55263260.509812 Talo Joentaan Puikkolassa
Päremetsä30.57165860.500003 Paikka Joentaalla Muurainsuon länsipuolella

R

Nimi Pituusaste Leveysaste Kuvaus Huomautuksia
Raaju30.40924860.560077 Raajun keskusta
Raasnia30.56908860.541998 Metsäalue Viisjoen eteläosassa
Raasnio30.58304660.546390 Talo Viisjoella
Rajapirtti30.70153060.518386 Talo Tapparissa
Rakkola30.65030860.499924 Kolmikannansuon reunalla oleva talo
Reikhonkaharju30.64298260.526605 Harjualue Salokylän pohjoispuolella
Ressoinpellot30.59371360.573023 Peltoalue Lääväkylän länsipuolella
Riihelä30.49430560.613324 Talo Neusaaressa
Riisaari30.62070860.542995 Talo Viisjoella
Riisaari30.62204360.553191 Talo Viisjoella
Riiskanmetsät30.41349560.619453 Metsäalue Koukunniemen pohjoispuolella
Rintala30.54888360.521450 Talo Paukunmäellä
Ristiina30.65418360.508828 Talo
Ruunala30.67120460.570325 Talon nimi Saunasaaressa
Ryyppä30.52286860.511527 Ryypön talo Haapsaaressa
Rönörötkö30.57783060.501361 Paikka Joentaalla Muurainsuon länsipuolella

S

Nimi Pituusaste Leveysaste Kuvaus Huomautuksia
Saaroinen30.64489860.554993 Saaroisten kylän keskusta
Saarvojanaho30.61836360.576768 Ahoalue Ressoinpeltojen ja Laatokan välissä
Saha30.51536560.569684 Koselassa oleva saha Viisjoen pohjoisrannalla
Saloaho30.66754060.511759 Tapparin Salokylässä oleva pihapiiri
Salokylä30.65585060.517409 Tapparin Salokylän keskusta
Samulila30.54642860.510819 Talo Joentaan Puikkolassa
Saunaniemi30.66726360.574394 Saunasaaressa oleva Laatokkaan työntyvä niemi
Saunasaari30.67730660.574274 Laatokkaan rakennetun aallonmurtajan ranta-alue
Saunasaari30.66926060.565900 Saaroisten kylä ranta-alue Laatokan rannalla
Siitoja30.65720860.566889 Laatokkaan Kustaalan kautta laskeva oja
Sika-aho30.56062160.511234 Talo Joentaan Puikkolassa
Sikiöniemi30.47697660.613632 Talo Terenttilässä
Simola30.50691760.626108 Simo Laulajaisen talo Taipaleessa
Sirentkonpellot30.51343660.614234 Peltoalue Neusaaren ja Laatokan välissä
Someroja30.69031860.534590 Talo Tapparissa
Sunikkala30.53472360.521087 Sunikkalan kylän keskusta
Suojeluskuntatalo30.50661460.570331 Suojeluskuntatalo Koselassa
Suokivi30.46018060.591219 Talo Koukunniemessä
Suoniemi30.45817260.580287 Alue Koukunniemellä
Suoniityt30.44502260.613777 Niittyalue Kirvesmäen koillispuolella
Susi30.56942860.533004 Suden talo Joentaalla
Susi30.62948860.527791 Talo Penkharjun pohjoispuolella
Sutela30.65256160.528925 Talo Salokylässä
Sutela30.53153260.560804 Sutelan talo Metsäpirtin kylässä
Suurkivi30.63721760.531926 Talo
Suvanto30.40626360.605942 Suvantojärvi
Syrrinmäki30.39141860.575556 Syrrinmäki Raajun länsipuolella
Sämsykkä30.50599760.658506 Talo Taipaleen kylässä

T

Nimi Pituusaste Leveysaste Kuvaus Huomautuksia
Taavettila30.53767760.534117 Talo Hatakkalassa
Tahkokivi30.68654860.546459 Talo Tapparissa
Tahvola30.64865960.549033 Talo Saaroisissa
Taimaa30.48875360.642408 Peltoalue Taipaleessa
Taipale30.50510760.628990 Taipaleen kylän keskusta
Taipaleenjoki30.47367760.602636 Taipaleenjokea Eevalan kohdalla
Taipaleensatama30.48695560.617839 Satama Taipaleenjoessa Terenttilän kohdalla
Talkkula30.46823560.576466 Koukunniemen eteläosan peltoaukea Taipaleenjoen pohjoisrannalla
Tappari30.69233060.525516 Tapparin keskusta
Terenttilä30.47056960.614496 Terenttilän kylän keskusta
Terenttilänsuo30.44705760.626777 Suoalue Terenttilän pohjoisosassa
Toivola30.50061960.647973 Talo Taipaleessa
Tuokko30.41660860.584174 Tuokon talo Riiskassa
Tuokonmäki30.51710460.575953 Tuokonmäki Koselassa
Tuokonmäki30.41010160.582477 Tuokonmäki Riiskassa
Tuomaala30.44382060.583316 Talo Koukunniemessä
Tuusnaoja30.44259460.569244 Rajaoja Raudun ja Vaskelan kesken
Tuusnaoja30.43608160.511401 Raudun ja Metsäpirtin rajajoki
Törömaja30.65863160.519534 Talo Salokylässä

U

Nimi Pituusaste Leveysaste Kuvaus Huomautuksia
Uitut30.48688760.580151 Taipaleenjokeen laskevat ojat Koukunniemen ranta-alueella
Ukkola30.42950460.600085 Talon nimi Kirvesmäellä
Umpilampi30.52538860.585930 Koselan kylässä oleva suolampi (entinen lampi)
Urheilukenttä30.52009460.558061 Metsäpirtin kirkonkylän urheilukenttä
Uusipelto30.47455060.567399 Uusipellon talo Lapanaisessa
Uusitalo30.43808060.591030 Talo Koukunniemellä
Uusitalo30.65968460.569559 Talon nimi Saunasaaressa
Uusitalo30.69500460.532479 Talo Tapparissa
Uusitalo30.48685560.559116 Uusitalon talo Lapanaisissa

V

Nimi Pituusaste Leveysaste Kuvaus Huomautuksia
Vanhakylä30.58883160.557250 Viisjoella oleva kylänosa
Vaskela30.46123960.557997 Vaskelan keskusta
Vaskelankoski30.45483560.565925 Koski Taipaleenjoen alussa
Venemetsä30.58357860.530471 Metsäalue Joentaalla
Verkapöksy30.59511960.515748 Suo Joentaan itäpuolella
Verkosaunoja30.66339060.580093 Lattoinsaarella olevia verkkojen kuivatusrakennuksia
Veteläsuo30.58937460.585138 Suoalue Ressoinpeltojen ja Igolkanniemen välissä
Vihtovanranta30.40864060.602184 Rantaalue Kirvesmäen kohdalla Suvantojärven länsirannalla
Viili30.45763860.592945 Talon nimi Koukunniemessä
Viisjoki30.58205160.558385 Lempaalan Lempaalan järvestä alkava joki
Viisjoki30.50247760.576885 Viisjoki Koselan keskustassa
Viisjoki30.53532960.510409 Viisjoki Haapsaaren kohdalla
Viisjoki30.56577260.533457 Viisjoki Paukunmäen luona
Villamäki30.54425060.520890 Talo Paukunmäellä
Vilppula30.64693160.546271 Talo Saaroisissa
Vilppula30.44616160.582607 Talo Koukunniemessä
Virstakivi30.46302860.625847 Talo Terenttilässä
Viskari30.50506660.585307 Talo Koselassa
Välijärvi30.45081460.563589 Välijärven talo Vaskelassa
Välikänharju30.49050560.602645 Eevalan ja Neusaaren välissä oleva metsäharju, tien länsipuolella
Välimaa30.49678360.598170 Talon nimi Eevalassa
Välimaa30.63876860.520349 talo
Henkilökohtaiset työkalut