PaavoHyytia1660

Metsapirtti

Loikkaa: valikkoon, hakuun
 • Paavo Hyytiä (s. 1660, k. 1710)
 • Elinvaiheet
  • Paavo Hyytiän elinvaiheista ei ole tarkkaa tietoa.
  • Paavo lienee syntynyt Muolaan Kopralassa.
 • Suku
  • Paavon vanhemmat ja lapset
 • Kooste Paavosta
  • Paavo Pärttylinpoika Hyytiä on kirjattu ensi kerran Sakkolan asiakirjoissa vuonna 1689, jolloin hän asuu Haparaisissa. Seuraavana vuonna hänet on kirjattu Valkianiemeen ja jälleen vuosina 1692-1696 Haparaisiin. Paavo lienee asunut loppuelämänsä Haparaisissa ja kuollut siellä ennen vuotta 1724. Hänen vaimostaan ei ole tarkempia tietoja. Perheeseen on syntynyt useita lapsia, joista Anna-tytär (s. 1692) ja Pärttyli-poika (s. 1705) ovat eläneet aikuisiksi saaden perillisiä.
 • Lähteet
  • Käkisalmen läänin tuomiokunta, vars. asiat 1699 (KO a 20), Raudun, Sakkolan ja Pyhäjärven talvikäräjät 17.–23.3.1699, s. 102–102v.
   • Påhl bertillson Hytiäin ifrå Sackulla S[ocke]n och Haparaisby berättade sig efter denne Rättz för någre åhr sedan wedfångne tillstånd Klanderlöst innehaft sine oprögde Eng stellen under 4 parmas höö uthi Haparais och dhe under omliggiande byars samfällte uthmarck wed Jussinsuo belägen, men beklagade sig öfwer Jöran Mackara uthi Wolosolaby det han nu 2 åhr i Rådh en del af samma hööslaag wåld sambligen brogat Mackara kunde eij neka höö till och sade sig om denne hans begångne hööbärgning allendo med Hytiein förlijkt, hwillcket och Hytiein tillstood då och Mackara sig hoos aldeles ifrå samma Engiars wijdare nyttiande afsagt det och Rätten wed 40 [mark]s wijte stadfäste blifwandes de hoos Hytiein wed sine 4 Engstellen och des rolige besittiande Maintinerat som det och stånde Mackara och dhe öfrige intteressenterne i uthmarcken fritt att oprödia sig jempugoda Lägenheter till Eng som bäst dhe kunna och gitta ang. Cap[it]l[et] 32 och 41 Cap[it]l[et] i Bygn[ings]. B[alken]. L[ands] L[ag]. ./.
   • Tulkinta:
   • Paavo Pärttylinpoika Hyytiäinen Sakkolan pitäjän Haparaisten kylästä kertoi tältä oikeudelta muutamia vuosia sitten saamansa luvan nojalla hallinneensa ilman moitteita raivaamiaan neljän parmaksen heinäniittyjä, jotka sijaitsevat Jussinsuolla, Haparaisten ja sitä ympäröivien kylien yhteisellä ulkopalstalla, mutta valitti nyt Volossulan kylässä asuvasta Yrjö Makkarasta, että tämä on jo kahtena vuonna peräkkäin korjannut väkivalloin osan samoista niityistä. Makkara ei voinut enää korjata enempää heinää, ja sanoi jo sopineensa Hyytiäisen kanssa tähänastisestakin korjuusta, minkä Hyytiäinen myönsikin. Makkara sanoutui kokonaan irti niittyjen tulevasta käytöstä, ja oikeus vahvisti 40 markan sakon uhalla 1 Hyytiäiselle kuuluvan hänen neljä niitynpaikkaansa, ja vahvisti hänen oikeutensa nauttia niistä häiriöttä. Makkara ja muut ulkopalstan osakkaat olkoot vapaat raivaamaan itselleen niin suuria niittyjä kuin kykenevät, siten kuin maanlain rakennuskaaren 32. ja 41. luvut 2 säätävät.
   • kääntänyt Terho Asikainen 2017
  • Henkikirjat
   • Henkikirja 1689
    • Påhl Hyttian asuu Haparaisissa. Hänen veronsa 1+1.
   • Henkikirja 1690
    • Påhl Hytiäin asuu Valkianiemessä. Hänen veronsa 1+1.
   • Henkikirja 1692
    • Påhl Hytiäin asuu Haparaisissa. Hänen veronsa 1+4.
   • Henkikirja 1694
    • Påhl Hytiäin asuu Haparaisissa (2. taloa). Hänen veronsa 1+1.
   • Tosite ja henkikirja 1695
    • Haparais: Påhl Hytiäin 1 + 1
   • Tosite ja henkikirja vuodelta 1696 (sivu 934)
    • Paavo 'Påhl Hytiain' mainitaan Haaprasissa 'Haparais'. Paavolle on määrätty 1 raha savulta ja 1 käräjäkapat savulta. (Häneltä on jäänyt maksamatta tuolloin em osuus (Haparaisten kruununtilat ja laamannin ja käräjätuomarin korot ja käräjien rästikapat).
  • Heljä Pulli/30.01.1990: Heljä Pulli yhteenvedossaan 1600-luvun henkikirjatiedoista toteaa Haparaisten kylässä asuneen vuosina 1692-1694 talollisena Påhl Hytiäisen.
 • Päivitys: 11.12.2017 Kalevi Hyytiä
Henkilökohtaiset työkalut