Lehdet1922

Metsapirtti

Loikkaa: valikkoon, hakuun

Sisällysluettelo

Lehdistö 1922

Tammikuu 1922

 • 01.01.1922 Laatokan ja Suomenlahden kalastajia venäläisten pidättäminä Suomen kalastuslehti no 5
  • Artikkelissa seikkaperäinen kertomus 18.05.1921 Laatokalla kadonneista kalastajista ja heidän vapautumisestaan pari kuukautta myöhemmin.
 • 08.01.1922 Kunnan valtuusto
  • Pöytäkirja tehty Metsäpirtin kunnan valtuuston kokouksesta 8 pnä tmmikuuta 1922 läsnä olivat valtuuston jäsenet kaikki paitsi Heikki Loponen.
   • 1 § Kokous tunnustettiin lailliseksi.
   • 2§ Valittiin toimikunta valvomaan Heikki Loposen jälkeen jäänyttä omaisuutta ja elintarvelautakunnan tilejä ja tähän toimikuntaan valittiin Arvi Ukkonen K.A. Sihvo ja Simo susi joille annettiin täydet valtuudet tämän asian ajamiseen ja on se heti toimitettava.
   • 2§ Valittiin kutsuntatoimistoon jäseniksi Aadam Viskari Koselasta ja Martti Mp. Peltonen Viisjoelta ja varalle Salomon Käkönen Koukunniemestä.
  • Kokouksen puolesta Salomon Laulajainen
  • Pöytäkirja julkiluettu ja oikeaksi havaittu. Salomon Käkönen Aleks Orava Heikki Myöhäne
 • 09.01.1922 Försnillare som flyr till Ryssland Wiborgs Nyheter
  • Kommunalfullmäktiges i Metsäpirtti ordförande lämnar kommunens livsmedelnämnds räkenskaper oredovisade och flyr över gränsen.
   • ...
 • 10.01.1922 [ Metsäpirtin kunnanvaltuuston puheenjohtaja Heikki Loponen paennut Venäjälle] Käkisalmen Sanomat
  • Hänen hoitamissaan Metsäpirtin kunnan elintarvelautakunnan tileissä on vajaus ja useita kavalluksia ja väärennyksiä. Sitäpaitsi on hänen todettu liikkuneen bolshevikkien asioilla. Tämänkuun 3 ja 4 päiväin välisenä yönä pakeni Metsäpirtin kunnanvaltuuston puheenjohtaja, maanviljelijä Heikki Loponen rajan yli Venäjälle. Häntä saattamassa ollut maanvilj. Samuli Juhonp. Paukku on pidätetty kuulusteluja varten.
  • Tästä peräti suurta huomiota herättäneestä tapauksesta ilmoitetaan: Maanviljelijä Heikki Loponen on useampia vuosia toiminut maalaisliittolaisten toimija luottamusmiehenä paikkakunnallaan ollen ainakin kerran edustajaehdokkaanakin. Kun kunnallishallinto Metsäpirtissä on melkein kokonaan ollut maalaisliittolaisten käsissä, on Loponen myöskin kunnallishallinnossa päässyt johtavaan asemaan mm. toimien useampia vuosia kunnanvaltuuston ja elintarvelautakunnan puheenjohtajana. Kun kunnan elintarvelautakunta lakkautettiin, olisi Loposen, joka oli tämän lautakunnan puheenjohtajana tilivelvollinen kunnalle, ollut tehtävä tilit elintarvelautakunnan varoista ja veloista sekä ne tarkastettuina jätettävä kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi. Kun tilinteko viivästyi, päätti valtuusto eräässä viime keväänä pitämässään kokouksessa vaatia Loposelta tilejä ennen toukokuun 15 päivää. Tästä huolimatta ei Loponen jättänyt tilejä tilintarkastajille ja valtuustolle vielä vuoden lopullakaan, eikä valtuusto eikä myöskään kunnallislautakunta häntä siinä suhteessa erikoisemmin kiirehtinyt.
  • Valtuuston joulukuun kokouksessa opettaja K.A. Sihvo nosti kysymyksen tästä tiliasiasta ja päätti valtuusto silloin, että Loposen on toimitettava tilit valtuustolle ennen tammikuun 5. päivää. Tällöin Loponen vakuutti, että tilit ovat jo valmiit, joten hän ne hetimiten jättää kunnan tilintarkastajille ja toimittaa määräaikana valtuuston hyväksyttäväksi. Kun ylempänä mainittiin, pakeni Loponen tk. 3 ja 4 päiväin välisenä yönä rajan yli Venäjälle. Saattajalleen Samuli Paukulle oli hän tällöin kertonut, että hänen hoitamissaan kunnan elintarvelautakunnan tileissä on vajaus sekä lukuisia kavalluksia ja väärennyksiä. Samalla oli hän maininnut, että hänen asiansa ovat muutenkin sillä kannalla, että ellei hän pääse rajan yli, on hänen parempi ampua kuula otsaansa. Tapahtuman johdosta pidettiin viime sunnuntaina Metsäpirtin kunnanvaltuuston kokous, jossa asetettiin kolmimiehinen toimikunta ottamaan asiasta selkoa. Tähän toimikuntaan valittiin maanv. Arvi Ukkonen, räätäli Simo Susi ja opettaja K.A. Sihvo. Toimikunnan jäsenet kävivät vielä samana päivänä Loposen talossa Koukunniemen kylässä ottamassa haltuunsa valtuuston sekä elintarvelautakunnan asiakirjat ja muut Loposen jälkeensä jättämät paperit. Samalla tavattiin myöskin hänen päiväkirjansa, josta kävi ilmi, että hän on ollut jonkinlaisissa tekemisissä myöskin bolshevikkien kanssa. Tätä olettamusta tukee myöskin se seikka, että hän koko viime syksyn melkein joka viikko matkusti Helsingin ja rajan väliä käyden useissa sellaisissa paikoissa, joissa bolshevikeillä on havaittu olleen etappipaikkansa. Tässä suhteessa tulee asia Raudun etsivän keskuspoliisin tutkittavaksi, joten mitään tarkempia tietoja Loposen toiminnasta tässä suhteessa ei voida julkaista ennenkuin tutkimukset on loppuunsuoritettu. Mitä Loposen tiliasioihin tulee, voidaan niistä jo nyt mainita seuraavaa: Elintarvelautakunta oli aikoinaan valtion viljakeskukselta tilannut vehnäjauhoja ja niistä suorittanut etukäteen 23000 mk. Sittemmin vehnäjauhokauppoja jostakin syystä peruutettiin, joten valtion viljakeskus palautti rahat takaisin Kauppapankin välityksellä. Tästä summasta Loponen suoritti kunnallislautakunnan esimiehelle, joka samalla toimii kunnan rahastonhoitajana, 3500 mk kertoen valtuuttaneensa Maakansan taloudenhoitajan J.Nuutisen nostamaan rahat Kauppapankista Viipurista. Samalla antoi Loponen lautakunnan esimiehelle valtakirjan nostaa mainitut rahat postikonttorista. Herra Nuutinen on kysyttäessä kieltänyt tietäneensä koko asiasta mitään, joten siis kyseessäolevan summan on Loponen kavaltanut. Loposen kotoa tavatuista papereista on huomattu, että Loponen on elintarvelautakunnan varoja lainannut erinäisille henkilöille yli 10000 mk. Samalla myöskin on käynyt selville, että hän on useilta eri henkilöiltä ottanut lainaksi keltä suurempia, keltä pienempiä summia ilmoittaen tarvitsevansa rahoja elintarvelautakunnan asioihin. Kun elintarvelautakunnan tilikirjat ovat mahdollisimman sekaisin ja kun niissä Loposen oman tunnustuksen mukaan on useita väärennöksiä, ei vielä voida lähimainkaan sanoa, minkä verran kunta joutuu asiassa kärsimään.
  • Heikki Loponen on kotoisin Metsäpirtin Koukunniemen kylästä. Hänen kotitalonsa on vielä vanhempien nimessä, joten hänen yksityinen omaisuutensa ei pysty vastaamaan hänen asioitaan. Jälkeensä hän jätti vaimon ja kaksi pientä lasta. Valtuuston asettama toimikunta jatkaa tutkimuksiaan tällä viikolla ja jättää selonteon toiminnastaan valtuustolle ensi sunnuntaina pidettävässä valtuuston kokouksessa.
 • 10.01.1922 [Bolshevikien toiminta rajaseudulla ]Käkisalmen Sanomat
  • Kolme bolshevikkiagenttia pidätetty Metsäpirtissä.
  • Bolshevikit tehneet ryöstöretken Huhdin kylään Raudussa. Tämän kuun 2. päivänä pidätti Metsäpirtin suojeluskunnan Riiskan osasto päällikkö Niilo Pettinen, Riiskassa kaksi Venäjälle matkalle ollutta bolshevikkiagenttia, joista toinen sanoi olevansa kotoisin Helsingistä ja toinen Hankoniemestä. Heidän mukanaan oli myöskin Metsäpirtin Vaskelasta kokoisin oleva Nikolai Jeremejeff, joka sillä kertaa pääsi karkaamaan, mutta on myöhemmin pidätetty. Kaikki kolme pidätettyä on lähetetty keskuspoliisin Raudun osaston kuulusteltavksi. Heiltä tavattiin joukko papereita, joiden sisällöstä ei meillä kuitenkaan ole tietoa. Rajantakaiset rosvot tekivät jälleen t.k. 3 päivän vastaisena yönä ryöstöretken Suomen puolelle tällä kertaa Raudun pitäjän Huhdin kylään. Saaliinaan veivät he taloll. Heikki Kuosalta tämän ainoan hevosen. Rajan yli olivat rosvot tulleet ns. Myllynotkon kohdalta ja kulkeneet ensin tietä myöden lähelle Huhdin kylää, missä olivat painuneet metsään ja sieltä käsin kierrelleet Kuosan talolle. Täällä olivat he klo 4-5- aikaan yöllä tunkeutuneet talliin ja anastettuaan sieltä hevosen paenneet Riihikorven ja Koskitsan metsien kautta takaisin Venäjälle. Useasti on kyllä huomattu tällaiset ”ryöstöt” tekaistuiksi ja ryöstäjien olleen yksissä puuhissa rosvojen kanssa, mutta tässä ei sellainen olettamus ole paikallaan, sillä mainittu Kuosa on tunnettu rehelliseksi ja kaikin puolin kelpo mieheksi. Ei myöskään voida tällä kertaa epäillä täkäläisiä omia salakuljettajiamme varkaiksi, sillä kyseessä olevana yönä oli satanut runsaasti lunta peittäen kaikki entiset jäljet niin että rosvojen jälkiä voitiin aivan helposti seurata rajalta Kuosan taloon ja sieltä jälleen pois. Miehiä, joita oli ollut 3-4, ryhtyi tullipoliisi heti tapauksesta tiedon saatuaan ajamaan takaa, mutta onnistui heidän, paha kyllä, viime hetkessä paeta saaliineen rajan taakse. Kaikista merkeistä päättäen ovat rosvot hyvin tunteneet paikat, ja sempä vuoksi paikkakunnalla epäilläänkin, että ne ovat olleet Huhdin kylästä kapinan kukistuttua Venäjälle paenneita punaisia.
 • 10.01.1922 [Salakuljetus rajalla] Käkisalmen Sanomat
  • Kolme salakuljettajaa pidätetty Metsäpirtissä.
  • Tämänkuun 2 pnä pidättivät Metsäpirtin Joentaan tullivartijat kolme Venäjälle menossa olevaa salakuljettajaa. Miehet ovat kaikki paikkakuntalaisia ja nimeltään Jalmari Torikka (”Koivusillan Jalmar”), Herman Torikka ja inkeriläinen Heikki Virolainen (”Pieni Heikki”). Tällä kertaa oli heidän aikomuksensa saattaa rajan yli pohjanahkaa, sokeria ym. Kaikki mainitut henkilöt ovat tunnetut ahkeriksi salakuljettajiksi ja Venäjällä-kävijöiksi. Jalmari Torikka on jo ehtinyt kerran istua kuusi kuukautta vankeudessakin salakuljetuksesta.
 • 10.01.1922 Muualta kotimaasta Kouvolan Sanomat
  • Kavallus. Metsäpirtin kunnanvaltuuston puheenjohtaja Heikki Loponen on paennut Venäjälle tehtyään kavalluksia hoitamissaan elintarvikelautakunnan varoissa.Kavallettu summa nousee huomattavaan määrään, ehkä lähemmä 100000 markkaan. Hänen rajan yli saattajanaan ollut Samuli Paukku on pidätetty.
 • 11.01.1922 Metsäpirtin kunnan valtuuston puheenjohtaja Heikki Loponen paennut Venäjälle Jaakkiman Sanomat
  • Hänen hoitamissaan Metsäpirtin kunnan elintarvelautakunnan tileissä on vajaus ja useita kavalluksia ja väärennyksiä. Sitäpaitsi on hänen todettu liikkuneen bolshewikien asioilla.
   • Tk 3 ja 4 päiväin välisenä yönä pakeni Metsäpirtin kunnan valtuuston puheenjohtaja, maanviljelijä Heikki Loponen rajan yli Wenäjälle. Saattamassa ollut maanviljelijä Samuli Juhonp Paukku on pidätetty kuulustelua varten.
   • Tästä peräti suurta huomiota herättäneestä tapauksesta ilmoitetaan meille Metsäpirtistä.
   • ...
 • 12.01.1922 Huomiota herättävä kavallus Kajaanin Uutiset
  • T.k. 3-4 välisenä yönä pakeni pakeni Metsäpirtin kunnanvaltuuston puheenjohtaja Heikki Loponen rajan yli Venäjälle. Hänen saattajanaan ollut Samuli Juhonpoika Paukku on pidätetty.
  • Loponen toimi aikanaan Metsäpirtin kunnan Elintarvelautakunnan puheenjohtajana, ollen tilivelvollinen elintarvelautakunnan varoista kunnanvaltuustolle. ,,,
 • 14.01.1922 Också en kommunalfullmäktigordförande Kotka Nyheter
  • Natten mellan den 3 och 4 januari rymde ordföranden i kommunalfullmäktige i Metsäpirtti Heikki Loponen över gränsen till Ryssland. Han åtföljdes på färden av Samuli Juhonpoika Paukku vilken återvände och anhölls ...
 • 14.01.1922 Wiinan salapoltto. Wiinatehdas hävitetty Metsäpirtissä Maakansa
  • Kun tullipoliisit olivat saapuneet Metsäpirtin Joentaan kylään Jalmari Paukun taloon pidättämään sinne juuri Wenäjältä kunnanvaltuuston puheenjohtajan Loposen saattomatkalta palanneen Samuli Paukun tapasivat he talosta wiinatehtaan. Se oli sijoitettu asuinrakennuksen toiseen tupaan, mistä myöskin löydettiin nurkasta kokonainen sillitynnyri valmiiksi keitettyä rankkia. Asiaa tutkittaessa ilmoittautui talon poika keittäjäksi, selittäen yrittäneenä jo joulun tienoilla keittää wiinaa, mutta oli keitos silloin palanut pohjaan. Kalusto kaikkinen purkkeineen ja hattuineen särettiin ja rankki kaadettiin maahan. Tutkimuksesta syntyneet pöytäkirjat on lähetetty Sakkolan ja Metsäpirtin nimismiehelle syytteen nostamista varten.
 • 14.01.1922 Kunnan valtuusto
  • Pöytäkirja tehty Metsäpirtin kunnan valtuuston kokouksessa 14 p tammikuuta 1922. Läsnä olivat valtuuston jäsenet kaikki paitsi Heikki Loponen, Juho Korkka, T.V. Leiminen ja Alex Hämäläinen.
   • 1§ Kokous tunnustettiin lailliseksi.
   • 2§ Valtuuston puheenjohtajan palkaksi vuodeksi 1922 päätettiin viisisataa (500) Smk.
   • 3§ Valtuuston puheenjohtajaksi valittiin 1922 suljetuilla lipuilla toimitetussa äänestyksessä Salomon Laulajainen 6 äänellä opettaja Sihvon saadessa 5 ääntä ja A. Ukkosen 1den äänen ja on 3 tyhjää lippua. Ja valtuuston varapuheenjohtajaksi valittiin A. Orava 11 äänellä Sihvon saadessa 4 ja A Tuokon saadessa 1 äänen.
   • 4§ Opettaja Puupposen palkan korotus aiheettomana hylättiin.
   • 5§ Kunnallisia ilmoituksia ei päätetty ilmoittaa sanomalehtissä.
   • 6§ Valtuuston jäsenten palkkoksi päätettiin 15 mk kokouspäivältä.
   • 7§ Kunnllislatkunnan esitys kyytilaitoslautta ja Kiviniemen silta rahastoin yhdistäminen jätettiin manttaalimiesten kokoukseen.
   • 8§ Etellisessä kokouksessa valittu toimikunta valtuutettiin laitattamaan tai laittamaan vuosien 1920 ja 1921 Elintarvetilit kuntoon, kunnan kustannuksella.
   • 9§ Päätettiin ilmoittaa keskuslautakunnalle että valtuuston jäsen Heikki Loponen on poistunut maasta niin keskuslautakunta ilmoittaisi kuka on hänen varamiehensä.
   • 10§ Kuntien yhteiseen kokoukseen kannaksen kuntien yhteisen piirimielisairala-asiassa valittiin Heikki Koskinen ja Simo Susi. Ja annetaan heille täytet valtuutet kunnan ennen tekemässä päätöksessä että kunta pitää itsensä eronneena koko hakkeesta. Ja on tämä pöytäkirjan ote myöskin valtuutettujen valtakirjana.
  • Kokouksen puolesta Salomon Laulajainen
  • Pöytäkirja julki luettu ja oikeaksi havaittu. K.A. Sihvo J. Jääskeläinen
 • 17.01.1922 [Heikki Loposen pako Venäjälle] Käkisalmen Sanomat
  • Syynä lienee etupäässä ollut Loposen bolshevistinen toiminta.
  • Niistä tuloksista, joita Metsäpirtin kunnanvaltuuston asettama toimikunta on saavuttanut Heikki Loposen tekemiä vajauksia tarkastaessaan, emme eilen onnistuneet saamaan tietoa, sillä puhelinlinja Rautuun suvaittiin pitää koko päivän katkenneena.
  • Saamamme tiedon mukaan Heikki Loponen viimeisten kahden kuukauden aikana kävi joka viikko Helsingissä ilmoituksensa mukaan silmäsairauden takia, mutta todennäköisesti bolshevikkipostia viemässä. Viime matkaltaan lienee hän palannut samassa vaunussa erään moskovalaisen kuriirin kanssa.
  • Heikki Loposen äkilliseen pakoon Venäjälle ei syynä kuulu olevan niin paljon hänen tekemänsä kavallukset kunnan varoista kuin juuri hänen harjoittamansa bolshevistinen toiminta. Kun äskettäin Sakkolan Riiskassa pidätettiin eräitä bolshevikkiagentteja, oli Loponen luullut, että heiltä saatiin talteen myöskin häntä koskevia papereita ja silloin hän kiireen kaupalla lähti pakosalle.
 • 21.01.1922 [Koulutyö inkeriläisten pakolaisten keskuudessa ] Käkisalmen Sanomat
  • Inkeriläisten pakolaisten keskuudessa toimii rajaseudulla, jossa tuo pakolaisjoukko valtavalta osaltaan asustaa, tänäkin talvena 10 kansakoulua. Näitä kansakouluja ylläpitää Inkerin uusi avustuskomitea. Kaikissa niissä on omat inkeriläiset opettajansa. Kahdeksan koulua alkoi työnsä jo syyskuulla, kaksi avattiin joulukuun alussa. Koulut toimivat enimmäkseen 3-osastoisina, oppilaisen ikä on 7-13 v. välillä. Yli 350 lasta lähes 7000 pakolaisjoukosta saa näissä kouluissa suomalaista opetusta.
  • Inkerin uusi avustuskomitea on pannut parhaansa koulujen kuntoonsaattamiseksi, vaikka rajaseudun raskaissa oloissa ja koulujen toimiessa hädänalaisen pakolaisjoukon keskuudessa kaikkia puutteita ei lähestulkoonkaan ole voitu poistaa. Amerikan Punaisen Ristin varastojen toimikunta on koululapsille myöntänyt elatusavustusta, jalkineavustuksena on jaettu 120 paria jalkineita, jotka on hankittu Suomen kirkoissa pakolaisten hyväksi kootuilla kolehtivaroilla.
  • Kouluja toimii nykyjään:
   • Metsäpirtin Viisjoella op. A.Kinnanen, opp. 38; Metsäpirtin Taipaleella op. J.Riippinen, opp. 44; Metsäpirtin Raajassa op P.Mylläri, opp. 32; Raudun asemalla op. A.Nikitina, opp.36; Raudun Haapakylässä op. A.Parkkinen, opp. 34; Raudun Savikkolassa op. E.Mylläri, opp. 34; Raudun Suvenmäellä op. A.Pekkanen, opp. 36; Kivennavan Lipolassa op. K.Pönniö, opp.28; Pyhäjärven Enkkualla op. L.Kokko, opp.32; Kellomäellä op. K.Vesikko, opp.38.
  • Erikoisella mielihyvällä ja kiitollisuudella olkoon täässä mainittu, että syyslukukaudella saivat koulut vastaanottaa huomattavia koulutarve- ja kirjalahjoituksia Oy. Valistukselta, Koulutarpeiden Keskusliike Oy ja Dahlbergin paperikauppa Oy. Samoin joulukuusijuhliksi muistivat 'Inkerin Apu' ja 'Inkerin Ystävät' näitä pakolaiskoululapsia joululehti- ja makeislahjoituksillaan. Paitsi kansakoulutyötä, tukee Inkerin uusi avustuskomitea vielä jokakuukautisella raha-avustuksella erilaisissa suomalaisissa oppilaitoksissa opiskelevia inkeriläisiä. Näitä on esim. Räisälän kansanopistossa 7, Uudenkirkon ko 6, Impilahden ko. 21, Kurkijoen maamieskoulussa 3, Uudenkirkon mk 2, Konnitsan mk 2, Käkisalmen yhteiskoulussa 9, Viipurin suomal. lyseossa 1, Sortavalan seminaarissa 1, Viipurin tyttökoulussa 2, Helsingin yhteisk. 2, Terijoen yhteisk. 1, Kaukolan säveltaito- ja käsityöseminaarissa 1.
 • 28.01.1922 [Loposen kohtalo] Käkisalmen Sanomat
  • Joutunut kommunistien piinattavaksi Katumaan kylään Pohjois-Inkeriin.
  • Varmojen tietojen mukaan on Metsäpirtin kunnanvaltuuston entinen puheenjohtaja H.Loponen joutunut neuvosto-Venäjällä koviin käsiin, kommunistien kidutettavaksi. Hän on yhdessä erään inkeriläisen gulashin Paavilaisen kanssa Katumaan kylässä tshekan huostassa. Loposta kohdellaan perin huonosti. Häntä juoksutetaan joka päivä ja tanssitetaan komennon mukaan. Piestäänpä häntä lisäksi tavan takaa perinpohjaisesti. Toinen silmä on jo lyöty kokonaan pois, ja kuuluu Loponen rukoilevan kommunisteja lopettamaan rehellisesti hänen tuskaiset päivänsä.

Helmikuu 1922

 • 25.02.1922 Kunnan valtuusto
  • Pöytäkirja tehty Metsäpirtin kunnan valtuston kokouksessa 25 pnä helmikuuta 1922. Läsnä olivat valtuuston jäsenet kaikki paits A. Viskari, M. Eeva, M. Tuokko
   • 1§ Kokous tunnustettiin lailliseksi.
   • 2§ Koiraveroksi päätettiin jahtikoirille 25 Smk ja kartanokoirille 10 Smk.
   • 3§ Alimmasta veromäärästä päätti valtuusto poistaa 1500 Smk ja lapsivähennyksen 600 Smk jkaista alle 15toista vuoden vanhaa lasta kohden.
   • 4§ Kunnan lainajyvästön ohjesääntö hyväksyttiin pienillä muutoksilla ja on se kokonaisuudessaan kirjoitettuna tämän pöytäkirjan lopussa. Ja ohjesäännölle maaherran vahvistusta hakemaan valittiin J. Eeva.
   • 5§ Aapro Puikkosen sairaalle tytölle myönnettiin 250 mk avustusta kertakaikkiaan.
   • 6§ Mikko Gerasimoffin anomus päästä Suomen kansalaiseksi ja Metsäpirtin kunnan jäseneksi päätti valtuusto puoltaa.
   • 7§ karjalan sotahistorjan toimikunnalle päätettiin myöntää 500 mk avustus 14 äänellä 3 vastaan.
   • 8§ Kiireellisessä järjestyksessä otettiin käsiteltäväksi lainan haku 30 miljoonan maatalousrahastosta ja päätettiin Metsäpirtin kunnalle perustettavaan maatalousrahastoon hakea 200.000 suuruinen laina. Siitä summasta, joka sanotusta rahastosta myönnetään annetaan 1/4 osa Saaroisten osuuskassan käytettäväksi samaan tarkoitukseen. Sanottua lainaa hakemaan valtuutettiin kunnallislautakunnan esimies J. Eeva, Saaroisten osuuskassan edustajain kanssa. Kolmenkymmenen 30 miljoonan markan rahastosta otettavan lainan päätti valtuusto ottaa lain sallimaksi pitemmäksi ajaksi eli siis pitemmäksi kuin 5 vuoden maksuajaksi.
   • 9§ Koulutarpeet Metsäpirtin kunnan kaikille kouluille päätettiin tilata Maalaiskuntien kunnallisliitolta.
   • 10§ Keskuslautakuntaan Heikko Loposen tilalle valittiin maanviljelijä Aleksei Tuokko Koselasta.
   • 11§ Valtuusto päätti velvoittaa kunnallislautakunnan ottamaan Matti Kp. Paukun Joentaan piirin vaivaispiirin tilit selville.
   • 12§ Leskivaimo Viija Kautianen vapaudettiin kunnanverojen maksusta.
   • 13§ Valtuusto hyväksyi Metsäpirtin kirkonkylän kansakoulun johtokunnan vakuttaman summan 154 tuhatta markkaa.
   • 14§ Valtuusto päätti elintarvelautkunnan tiliä selvää ottamaan valitun toimikunnan tekemät tilit tarkastuttaa kunnan tilin tarkastajilla. Tarkastus on toimitettava (14) vuorokauden kuluessa, otteella tästä tiedon saatuaan.
   • 15§ Valtuusto myönsi tilintarkastajain lausunnon perusteella täydellisen tili ja vastuuvapauden kunnallislautkunnalle ja sen alaisille lautakunnille paitsi elintarvelautakunnalle vuoden 1920 ajasta.
   • 16§ Valtuusto päätti teettää vankikopin Jaakko Martp Tuokon tupaan 30 mk kuukausvuokraa vastaan.
  • Kokouksen puolesta S. Laulajainen
  • Pöytäkirja luettu ja oikeaksi havaittu. K.A. Sihvo Juho Korkka.

Maaliskuu 1922

 • 11.03.1922 [Rajantakaisten venäläisten retkeilyt Suomeen] Käkisalmen Sanomat
  • Tullivartijat yllättäneet kaksi punaista Laatokan jäällä Metsäpirtin kohdalla. Toinen saanut surmansa tällöin syntyneessä laukaustenvaihdossa, toinen myöhemmin yrittäessään karata kuljettajaltaan.
  • Viime tiistai-iltana klo 10:n aikaan huomasivat Metsäpirtin Tapparin vartion kohdalla vahdissa olevat tullimiehet kahden mieshenkilön pyrkivän Laatokan jäätä pitkin Venäjän puolelta Suomen alueelle. Tullimiehet ryhtyivät seuraamaan tulijoita, jotka takaa-ajajat huomattuaan avasivat niitä kohden tulen pyrkien samalla Suomen puoleiselle rannalle. Tullivartijain puolestaan vastattua laukauksiin kaatui toinen rajan yli tulleista pian luodin lävistämänä jäälle, toinen taas antautui pidättäjille, jotka hänet toimittivat viranomaisten huostaan.
  • Pidätetty salakulkija oli tunnettu punainen, taloll. Juho Heikinp. Peltonen Metsäpirtin Vanhajaaman kylästä ja oli hän kapina-ajoista alkaen oleskellut Venäjällä. Jäälle kuolleen Peltosen seuralaisen nimestä ei sitävastoin vielä ole varmempaa, hänen vaatteistaan kun tavattiin kokonaista 5 passia. Retkensä tarkoituksena oli miehillä ilmeisesti hevosvarkaus siitä päättäen, että heillä oli mukanaan länget.
  • Pidätettyä Juho Peltosta kuulustelivat tiistai-iltana sekä Metsäpirtin piirin nimismies että paikallinen rajaviskaali. Keskiviikkoaamuna aikaisin lähdettiin häntä kuljettamaan Rautuun, etsivän keskuspoliisin sikäläiseen toimistoon. Matkalla pidätetty kuitenkin yritti karata saattajaltaan välittämättä tämän ampumasta varoituslaukauksesta. Tällöin ei kuljettajalla lopuksi ollut muuta neuvoa kuin tähdätä pakenijaan, joka kaatui pää luodin lävistämänä ja silmänräpäyksessä heitti henkensä.

Huhtikuu 1922

 • 01.04.1922 Kalatalousneuvonta maaseudulla Suomen Kalastuslehti
  • Kalataloudelliset luentokurssit oli Itä-Karjalan maanviljelysseura järjestänyt huhtikuun 8 ja 9 p:ksi Laatokan kalastajille Metsäpirtin Saaroisten kylässä. Luennoitsijoina olivat kalatalousneuvoja K Lampi ja kalastusneuvos Jääskeläinen. Kokouksessa oli m.m. neuvottelun ja keskustelun alaisena kysymys Laatokan kalastusoloista ja niiden sekä kalastajain tukalan aseman korjaamisesta. Tilaisuudessa perustettiin Metsäpirtin rannikkoa käsittävä kalastajaseura, johon jäseniksi heti liittyi 70 jäsentä. Seuran puheenjohtajaksi valitttiin kalastaja Aatami Hyytiä Saaroisten kylästä. Kurssien osanottajia oli runsaasti, toisena päivänä 200 henkilöä.
 • 08.04.1922 Kunnan valtuusto
  • Pöytäkirja tehty Metsäpirtin kunnan valtuuston kokouksessa 8 pä huhtikuuta 1922 kunnantuvassa läsnä olivat valtuuston jäsenet kaikki paitsi opettaja Jääskeläinen Käkönen ja Eeva Martti.
   • 1§ Kokous tunnustettiin lailliseksi.
   • 2§ Piirijakotoimikunnan tekemä koulupiiripalosuunnitelma hyväksyttiin sellaisenaan ja on se kirjoitettuna tähän pöytäkirjaan.
    • 1§ Oppivelvollisuuslain 6§ mukaisesti oli Metsäpirtin kunnanvaltuusto valinnut toimikunnan tarkastamaa kunnan kouluille uuden piirijaon, ja sen tähden päätettiin ehdoittaa seuraavan piirijakoehdotuksen:
    • 2§ Katsottiin riittäväksi viisi koulupiiriä niin kuin ennenkin ja jakautuu seuraaviin piireihin. Metsäpirtin koulupiiri, Metsäpirtin Koselan, Lapanaisten kylät ja osa Hatakkalan ja Martinkorholan kylistä sekä Sunikkala no 3, Saaroisten koulupiiri: Saaroisten, Vanhanjaaman ja Viisjoen kylät sekä Arkuntanhua no 12 ja Korholanjama no 2 suurimmaksi osaksi sekä erinäisistä kylistä muodostuneet n.s. Salokylä, Terenttilän koulupiiriin: Terenttilän, Taipaleen, Neusaaren kylät ja Koukunniemi no 1 ja 2 sekä eräitä taloja Malakin ja Paloniemen kylistä. Joentaan koulupiiri: Joentaan, Haapsaaren, Malakin kylät ja Korholanjaaman no 1 Sunikkalan 1 ja 2 sekä osia Martinkorholan ja Hatakkalan kylistä ja osa Korholanjaamaa no 2 n.s. Peijulan mäki ja Vaskelan koulupiiriin: Vaskela, Raaju ja Paloniemi sekä Koukunniemi no 3.
    • 3§ Yllä olevan piirijaon perusteella ehdotettiin yllä olevien koulujen suuruudesta, paikasta ja rakennusajasta seuraavaa: Metsäpirtin koulussa tulisi olemaan kaksi ylä- ja yksi alakulun opettajaa, koulun rakennukset riittäisivät toistaiseksi entisellään etenkin jos kunnan talo Koselassa on käytettävissä alakoulua varten. Saaroisten koulussa tulisi myös olemaan kolme ylä- ja yksi alakoulun opettajan paikkaa sekä riittävät sielläkin entiset koulurakennukset joskin opettajattarien asuntoja ei sielläkään täydellisesti ole saatavissa. Terenttilän koulu tulisi toimimaan kahden opettajan kouluna entisissä rakennuksissa, sitä paitsi tule Terenttilän piirissä toimimaan yhden opettajan alakansakoulu kiertävänä vuokrahuoneustossa toimien puolet kouluajasta Taipaleessa ja toisen puolen Koukunniemessä. Joentaan kulussa tulisi olemaan kaksi ylä- ja yksi alakoulunopettajaa. Koulurakennus olisi rakennettava Korholanjaaman Villamäen seutuviin ja tulisi koulu rakennettavaksi ennen (1) ensi päivää elokuuta 1923, koska koulu ei sovi toimimaan nykyisessä vuokrahuoneustossa. Vaskelan koulu tulisi toimimaan kahden ylä- ja yhden alakoulunopettajan kouluna sekä tulisi koulu alkamaan syksyllä 1922 yhden opettajan kouluna vuokrahuoneessa samoin, samoin alakoulu tulisi toimimaan vuokrahuoneissa. Vaskelan koulun rakennusajaksi päätettiin ehdoittaa että koulu olisi rakennettava valmiiksi ennen elokuun 1si päivää 1926. Koulun paikaksi ehdotetaan Tuusnaojan rantaa lähellä sanotun ojan maantien siltaa.
    • 4§ Koska kunnassa tulee tehtäväksi uusija kouuja jotka tulevat rasittamaan kuntaa niin herätettiin ehdoittaa, että alakoulujen rakentamiset mikäli ne eivät koske ehdotettuja uusija kansakouluja tulisi siirtää tuonnemmaksi ainakin vuoden 1935 johon mennessä niiden koulurakennukset olisivat valmistuneet.
   • 3§ Osakari Rajahalmen ulosmitattu asuinrakennus päätettiin olla kunnan veroista myyttämättä.
   • 4§ Maaherran päätös kyytityksestä ja kyytilaitoksesta luettiin ja hyväksyttiin.
   • 5§ Joentaan piirin kansakoulun rakennuslautakuntaan valittiin Albert Hatakka, August Susi, Juho Kuoppa ja varalle Mikko Peltonen ja Antti Ryyppö. Ja sanotun lautakunnan palkaksi päätettiin kokoukspäiv 15 mk ja toimipäiviltä 25 mk ja piirustukset ja tonttimaan osto on esitettävä valtuustolle.
   • 6§ Käsiteltiin elintarvelautakunnan tilejä vuosina 1920-1921 ajalta ja ilmeni asiaa käsitellessä että tilit eivät ole olleet lain määräämää (14) vuorokautta nähtävänä, joten päätettiin panna yllämainitut tilit nimismiehen konttoriin nähtäväksi (14) vuorokauden ajaksi, huhtikuun (10) päivästä alkaen.
   • 7§ Päätettiin kunnan varastossa olevat siemen viljat jakaa hetimiten, ja valittiin siihen kolme miehinen toimikunta asiaa toimittamaan, johon tulivat: kokoonkutsujaksi Aleks Orava, jäseniksi A Ukkonen ja Augusti Hämäläinen, varalle Mikko Tuokko ja Simo Susi.
   • 8§ Taksoitus ja tutkijalautakunnan palkaksi pääti valtuusto myöntää (15) markkaa päivältä.
   • 9§ Maalaiskuntain liitolta päätettiin tilata maalaiskunta lehti valtuuston jäsenille ja kunnallislautakunnalle.
   • 10§ Kunnallislautakunnan esimiehen ja rahaston hoitajan toimi päätettiin pysyttää ennallaan.
   • 11§ Taipaleen lautan ylikulkurasituksista anomusta ja huojennusta pyytämään valittiin opettaja Sihvo ja manvlj. Simo Susi.
   • 12§ Kunnallislautakunnan esimiehelle korotettiin palkkaa 3500 mk pohjapalkan lisäksi eli yhteensä 4500 mk vuodessa.
   • 13§ Ulosotto asioista anomusta tekemään ja eri nimismiespiiriksi Metsäpirtin kuntaa pyytämään valittin opettaja Sihvo ja maanvilj. Simo Susi.
   • 14§ Kunnalle päätettiin ottaa 50,000 mk vekseli laina 3 kk ajaksi. lainan ottajiksi valtuutettiin Joos Eeva ja Abram Eeva.
   • 15§ Mtp. Martti Kinnarin kuuromykkä tytär päätettiin lähettää Jyväskylän kuuromykkäin kouluun kunnan kustannuksella. Ja viemään tämä edellä mainittu sinne lähetetään M. Kinnari.
   • 16§ Vaivaishoito hallitus velvoitettiin ottamaan Juho Kuparis vainajan tila asia selville ja esittämään sen seuraavalle kokoukselle.
   • 17§ Viipurin lääni maanviljellysseuran kiertokirje luettiin.
   • 18§ Maaherran virka kirje No 15254 jätettiin seuraavaan kokoukseen.
  • Kokouksen puolesta, S Laulajainen
  • Pöytäkirja julkiluettu ja oikeaksi havaittu. Juho Korkka ? Leinonen
 • [Metsäpirtin suojeluskunnan vuosikertomus 1921] Metsäpirtin suojeluskunnan arkisto
  • Vuosikertomus v. 1921 toiminnasta
  • Sk alue:
  • Metsäpirtin suojeluskunnan alue käsittää Metsäpirtin Pitäjän. Muutoksia ei ole tapahtunut paitsi sotilaallisesti yhdistetty Suvannon alueeseen.
  • Paikallisp:
   • Paikallispäällikkönä on toiminut 1.1.-1.6.-21 Vääpeli Susi, paitsi hänen ollessaan Päällystökursseilla Viipurissa 7.2.-7.4.-21 toimi V.a. paikallispäällikkönä kkom.pääll Jortikka. 1.6.- vuoden loppuun toimi paikallisp Jortikka Vääpeli Suden siirtyessä aluepäälliköksi.
   • Talouspäällikkönä toiminut Kaupp Eino Leimola.
   • Liikemies Tahvo Peltonen ja Yliopp Santeri Viskari neuvottelevia Erik. jäseniä.
   • Varajäseninä Arvi Ukkonen ja Mikko Peltonen, joista Arvi Ukkonen siirtyi varsinaiseksi jäseneksi Jortikan siirtyessä Paikallispäälliköksi.
  • Paikallisesik. kokoukset:
   • Esikunnan kokouksia pidetty 7 vuoden kuluessa, joissa on päätetty S.K juoksevista asioista. Kokouksissa ovat läsnä olleet kaikki Esikunnan jäsenet paitsi Ukkonen ollut pois 2.ta kokouksesta.
  • Jäsenlukm:
   • Suojeluskunnan aktiivi jäsenluku oli edellisenä vuotena 102 ollen tänä vuotena 31.12.-21 jäsenluku 118, joten jäsen määrä on lisääntynyt 16 jäsenellä. Kannattavia jäseniä oli tänä vuotena 4.
  • Koulutus:
   • Suojeluskunnassa ei ole pidetty kursseja. Piirin Voimistelu kurssilla Viipurissa on käynyt 1 5.I-15.I-21, jossa opettajana toimi Piirin Urheilu ohjaaja Vänrikki Nykänen.
   • Suvannon alueella Kiviniemessä alipäällystö kurssilla 13.6-23.6-21 oli Metsäpirtin S.K. osanottajia 4. Opettajina kursseilla toimivat aluepäälliköt Sipponen ja Susi.
   • Käkisalmen voimistelu-urheilu kursseilla oli Metsäp. S.K. osaaott 2si ja olivat kurssit 29.8.-1.9.-21. Kurssien johtajana toimi Piirin Urheiluohjaaja Vänr Nykänen.
   • Raudun alipäällystökursseilla 16.11.-26.11.-21 oli osaaottajia Metsäpirtin S.K. 3. Kurssijohtajana toimi aluepääll Susi.
  • Muut: ampumt ja varusteet:
   • Suojeluskunnan aseistus on jokseenkin täydellinen. Varustarpeista puuttuu Pukuja. Varsinaista varustamista ei ole ollut vaan siitä huolehtinut Talousp Leimola.
   • Suojeluskunta on luovuttanut 2 kapl Venäläisiä 120 tykkejä Viipurin asevarikolle. Sijaan saatu 2 kapl Venäläisiä 3 tm kenttä m/00 ammuksineen. S.K Yliesikunnalta Varastoon on myös 2 kapl Japanilaisia kuoritykkejä ammuksineen. Kiväärejä varastossa on 5 kapl ja ammuksia, vöitä patruunalaukkuja ym.
  • Urheiluas:
   • Urheilu harrastusta on myös suojeluskunnassa pidetty johtajuus toiminelt Suojeluskunnan päällystö.
   • Hiihtokilpailut pidetty Hatakkalassa, joissa tuloksissa ei erikoisempaa mainitsemista.
   • Kesäjuhlan yhteydessä oli urheilu. Urheilu kilpailuja josta mainittakoon kolmiottelu, Pistooliammunta, Vinsesterin ammunta, osaston välinen 1600 viestijuoksu ja köydenveto kilpailu. Tuloksista mainittakoon kolmi ottelussa ja ampumisissa hyvänlaiset. Viestipokaalin voitti vuodeksi haltuunsa Metsäpirtin osasto. Köydenvetopokaalin voitti vuodeksi haltuunsa Taipaleen osasto käsittäen Taipaleen ja Koukuniemen kylän. Pitkää palloa on pelattu kesän aikana.
  • Sanitettipuoli:
   • Saniteetti asioita on huolehtinut saniteetti Indentent ti Tahvo Hatakka ja Santeri Myöhänen. Saniteetti varustalo on saatu 5 pakett ensisiteitä ja 1 saniteetti laukku siihen kuuluvine tarpeineen.
   • Saniteetti kursseilla Viipurissa on käynyt Santeri Myöhänen, jossa kurssien johtajana toimi Piirin Tohtori Saren.
  • Omaisuus ja lahjat:
   • Kiinteää omaisuutta ei ole suojeluskunnalla. Rahavarat olivat 3112,21 (mk). Pankissa 22.316,97 ja kassassa 685,63. Lahjoituksia saatu Smk 1000:- Yhdyspankilta. SK arpajaisista voitettu 612,63. O/y Ahlsrommilta saatu Suomen sotilas lehteä 25 vuosikertaa, jotka on jaettu ympäri aluetta suojeluskunnan jäsenille.
  • Avunanto viranomaisille:
   • Apua Viranomaisille viime vuoden aikana ei ole annettu.
  • Kurinpito:
   • Kurinpitolautakunta kokoontunut yhden kerran. Suojeluskunnasta on päällikkö erottanut 3 kuluneena vuotena: Tirri Juhon Miesmurhasta, Lemmetti Matti Pahoinpitelystä ja Lamppu Matti Kielletystä xx heimotalosta.
  • Juhlat ja paraati:
   • Iltamia pidetty kuluneena vuotena 5det ja itsenäisyys juhla.
   • Paraateja ei pidetty paitsi itsenäisyys päivänä oli suojeluskunta koolla kirkossa ja kunniakäynnillä Sankari Haudalla.
   • Juhlat ylipäänsä hyvin onnistuneet ja netto tulo yhteensä Smk: 5054,35.
  • Muuta eri huomatt:
   • Kirjeitä on lähtenyt suojelusk. yhteensä 356 ja saapunut yhteensä 305.
   • Jalkaväki harjoituksia pidetty yhteisharjoitus 9. joukkue harjoitus, 15 ampuma harjoitusta, 2 yhteensä 26 siihen luettuna Tyk harjoitukset.
  • Yleiskats kehityk:
   • Suojeluskunnan xx on varsin harjoituksiin ja harjoituksiin käymiseen nähden vilkastunut, vaikka muutamat ovat laiminlyöneet harjoituksissa käynnin, mikä epäkohta on valitettava ja muistutukseksi niille, että kunnia asiana pitäen saapuvat tästä lähtien Harjoituksiin.
  • Esikunnan puolesta, Mikko Jortikka, paikallispääll


 • 21.04.1922 [Salakuljetus Venäjälle] Inkerin Sanomat
  • Muutama aika sitten läksi Metsäpirtin Neusaaresta Jooseppi Tuokko-niminen talollisen poika eräitten inkeriläisten kanssa viemään hevosta Venäjälle. Mutta kun hän oli vasta-alkava näissä hommissa, ei hän saanutkaan kauppoja syntymään. Kaiken lisäksi joutui Tuokko kiinni ollessaan paluumatkalla rajan tuolta puolen. Tullimiesten häntä tutkiessa kertoi Tuokko, valitellen omaa kokemattomuuttaan näissä asioissa, veljensä Heikki Tuokon aivan äskettäin vieneen kolme hevosta Venäjälle, missä parhaillaankin oli kauppoja tekemässä. Kun Heikki Tuokko palasi Venäjältä, pidätettiin hänet veljensä kertomuksen perusteella ja saatettiin asianomaisen rajaviskaalin tutkittavaksi sekä sieltä edelleen Raudun etsivään osastoon.
  • Mainittu Heikki Tuokko on paikkakunnalla tunnettu mitä taitavimmaksi Venäjällä-kävijäksi ja salakuljettajaksi ja tiedetään hänen harjoittaneen sitä tointa vuosimääriä, vaikka ei olekaan joutunut lopullisesti kiinni. Hän on ollut kyllä useasti pidätettynä, mutta aina on hän osannut lakaista jälkensä niin hyvin, ettei häntä tähän mennessä ole voitu osoittaa syypääksi mihinkään rikokseen. Saa nähdä, onnistuuko miehen nyt selvitä asiastaan.
 • 28.04.1922 [Hukkumistapaus Metsäpirtissä] Inkerin Sanomat
  • Viime lauantaina hukkui Metsäpirtissä Vaskelan koskeen työmies Robert Kaasalainen. Paluumatkalla uittotöistä kotiinsa veneessä, jossa oli 7 miestä, kaatuivat miehet sanottuun Vaskelan koskeen. Rannalla asuva talollinen Koskinen sai kolmen poikansa kanssa pelastetuksi koskeen joutuneista 6 miestä, mutta edellämainittu Kaasalainen jäi koskeen, eikä hänen ruumistaan liene vieläkään löydetty. Kaasalainen oli kotoisin Metsäpirtin Terenttilän kylästä.
 • 28.04.1922 [Sika hukkunut virtaan] Maakansa
  • Pääsiäisen jälkeisenä tiistaina laski Metsäpirtissä räätäli J.Tuokon emäntä kaksi talven yli kasvatettua sikaansa juoksentelemaan Taipaleenjoen rannalle. Toinen possuista pulahti jääkielekkeeltä veteen ja ui virran ylitse, mutta toinen kauvan aikaa ensin oltuaan lohenneiden jäiden seassa lähti seuraamaan toveriaan, mutta virta voitti ja possu joutui Laatokan saaliiksi. Opettaja Toiviaisen lapset sanoivat, että sika on rannassa jäiden välissä, mutta eivät aikuiset kiinnittäneet huomiota lasten puheisiin. Köyhälle omistajalle koitui siten monen sadan markan vahinko.
  • Taipaleenjoen 'ylikulkuvero'
   • Metsäpirtissä on jo purkanut jäänsä pitkin pituuttaan, niin että Taipaleen lautta on jo t.k. 21 päivästä ollut käynnissä yli kulkuun. Paikkakuntalaisten ja koko kunnan mieliharmiksi on valtioneuvosto määrännyt kulkumaksun kannettavaksi. Siitä saivat metsäpirttiläiset ja muutkin ylikulkijat yhden verotaakan lisämaksuksi, mitä ei suinkaan oltu odotettu, kun yleiset maantiet ja lossit joutuivat valtion ylläpidettäväksi. Eikä tämä harmi olekaan muuta kuin oikeutettua varsinkin niiltä, joiden usein täytyy hevosilla kulkea monta kertaa päivässäkin taloustoimiensa tähden ja maksaa valtiolle 1,50 mk jokaisesta ylikulusta. Tällainen verotus, jota vain muutamat kunnat läänissä joutuvat maksamaan, ei jokaisen kansalaisen mielestä ole kohtuullinen.
 • 28.04.1922 [Maamiesseuran kevätkokous] Maakansa
  • pidettiin ns. talolla viime sunnuntaina. Vilkkaan keskustelun perästä päätettiin taas syksyllä panna toimeen näyttelyt. Näytteille tuotuja tavatoita palkitaan ainoastaan ryhmittäin. Alkakaapas metsäpirttiläiset jo valmistaa erilaisia ryhmiä näytteille pantaviksi.
  • Myöhemmin illalla oli maamiesseura järjestänyt maahenkisen iltaman, jossa opettaja K.A.Sihvo tervehdyssanoissaan kuvaili maamiehen elämää. Maatalousteknikko M.Koskivaara piti esitelmän kylvösiemenestä ja maanmuokkauksesta, jotka ovat rajaseudun maataviljelevän väestän aakkosia. Maatalousteknikko A.Ukkonen teki laajassa esitelmässään selkoa salaojituksen tärkeydestä. Olipa vielä hauska nähdä kappale ”Talouskoulussa”. Kun vakavampi ohjelma oli loppuun suoritettu, aloitti nuorempi yleisö karkelon. Iltamat onnistuivat hyvin.

Toukokuu 1922

 • 04.05.1922 [Lohen kalastus Vaskelan koskesta] Käkisalmen Sanomat
  • Yli 200 kg luvattomasti pyydystettyjä lohia takavarikoitu Raudussa.

Viime viikolla takavarikoitiin Raudussa muutamilta metsäpirttiläisiltä kalastajilta kolmattasataa kiloa Vaskelan koskesta luvattomasti pyydystettyjä lohia. Kalat myytiin viranomaisten toimesta huutokaupalla ja kalastajat asetetaan syytteeseen.


Kesäkuu 1922

 • 08.06.1922 [Metsäpirttiläisiä kalastajia venäjän aluevesillä] Käkisalmen Sanomat
  • Joutuneet siellä bolshevikkien vangeiksi.
   • Viime kuun 18 päivänä läksivät Metsäpirtin Saaroisten kylästä kalastajat Juho Hinkkanen, Simo, Pekka ja Juho Hyytiät sekä Matti Peltonen Laatokalle kalastamaan. Kun Suomen ja Venäjän aluevesien raja näillä tienoilla ei ole aivan tarkalleen merkitty, käy usein niin, että suomalaisia kalastajia joutuu Venäjän aluevesille ja päinvastoin. Niinpä nytkin yllämainittu venekunta joko tahallaan tai tuulen kuljettamana joutui Venäjän puolelle ja joutui siellä kiinni. Saatujen tietojen mukaan ovat he pidätettyinä eräällä etelä-Laatokan majakalla.
   • Suotavaa olisi, että Suomen ja Venäjän aluevesien raja näillä tienoilla merkittäisiin paremmin, että kalastajat välttyisivät tällaisilta ikävyyksiltä.


 • 16.06.1922 Järjestyykö pakolaisten kotiinpaluu Raasulin ja Tapparin kautta Inkerin Sanomat n:o 23
  • Ainakin yksi paluulupa myönnetty
   • Niinkuin tunnettua, on neuvostolähetystö tähän asti kieltänyt inkeriläisten pakolaisten kotiinpaluun Raasulin ja Tapparin kautta, huolimatta siitä, että sitä on niin monesti anottu. Pakolaisten on sallittu palata vain Rajajoen kautta. Mikäli olemme saaneet tietää, on neuvostolähetystö viime päivinä myöntänyt kotiinpaluun ainakin yhdelle inkeriläiselle perheelle Tapparin kautta.
 • 17.06.1922 [Kavaltaja Heikki Loponen ] Käkisalmen Sanomat
  • Ollut vangittuna koko Venäjällä oloajan. Hänet lähetetään karanteeniin Terijoelle ja sieltä Metsäpirttiin kuulusteltavaksi.
  • Kuten viime numerossa lyhyesti mainitsimme, on Metsäpirtin entinen kunnanvaltuuston puheenjohtaja Heikki Loponen, joka talvella pakeni Venäjälle, yrittänyt tulla salaa Suomen puolelle ja tullut pidätetyksi Kivennavan Lipolassa. Sittemmin on häntä kuulusteltu etsivän keskuspoliisin Raudun osastossa, joka kuitenkin, tutkimuksien vielä ollessa kesken, kieltäytyy antamasta sanomalehdille tarkempia tietoja kuulustelun tuloksista. Sen verran kuitenkin olemme saaneet tietää, että Loponen on koko Venäjällä oloaikansa ollut vangittuna ja sittemmin päässyt oikeuden käynnin jälkeen vapaaksi. Loponen oli sitten käynyt Suomen lähetystössä Pietarissa saadakseen sieltä luvan palata kotimaahan muiden evakuoitavien suomalaisten mukana. Mutta kun hän tätä tietä ei olisi vielä kohtakaan päässyt Suomeen, tuli hän rajalle ja onnistui vartijoilta salaa päästä Suomen puolelle jossa joutui kiinni.
  • Loponen lähetetään karanteeniin Terijoelle ja sieltä Metsäpirtin nimismiehen kuulusteltavaksi. Häntä vastaan nostettava kavallusjuttu tulee piakkoin esille Sakkolan ja Metsäpirtin kuntain kihlakunnanoikeudessa.
  • Muuten näyttää Loponen olevan hyvissä voimissa, joten kertomukset hänen suurista kärsimyksistään tshekan vankina eivät liene paikkansa pitäviä.
 • 20.06.1922 [Heikki Loposen asia ] Käkisalmen Sanomat
  • Loponen ei ole ollut bolshevikkien palveluksessa.
  • Kavaltaja Loposen jutun yhteydessä talvella mainittiin mm. se olettamus, että Loponen olisi jollakin tavalla ollut tekemisissä bolshevikkien kanssa ja siinä tarkoituksessa mennyt Venäjälle. Mikäli toimitetussa tutkimuksessa nyt on selvinnyt, on tämä olettamus ollut kokonaan aiheeton. Loponen ei ole ollut bolshevikkien palveluksessa.
  • Aiheen tähän olettamukseen antoi se, että vähän ennen pakoaan oli Loponen kehuskellut matkustaneensa Helsingistä Viipuriin yhdessä erään neuvostolähetystön kuriirin kanssa.


 • 28.06.1922 Palkintoja kalastajain varusteista Maaseudun Sanomat
  • Metsäpirtin kalastajaseura sai II palkinnon (500 Smk) lohi- ja siikaverkoista sekä pitkästäsiimasta.
  • Jalmar Tauren isorysämallista II palkinnon (500 Smk).
 • 30.06.1922 Inkeriläisten pakolaisten osanotto salakuljetukseen Inkerin Sanomat n:o 25
  • Hoitokunta ei tule suosittelemaan ololupa-anomuksia rajakyliin
   • Koska hoitokunnan tietoon yhäti on tullut tapauksia, jolloin inkeriläiset pakolaiset, jotka asustavat rajakylissä, ovat ottaneet osaa salakuljetukseen, ilmoittaa hoitokunta, ettei se tästä lähtien tule antamaan suosituksia niiden pakolaisten ololupa-anomuksiin, jotka aikovat asettua asumaan sellaisiin rajakyliin, joista salakuljetusta harjoitetaan. Inkeriläisten pakolaisten oleskelu tämmöisissä kylissä ja taloissa, joiden asukkaita epäillään salakuljetusta, on vain omansa raskauttamaan pakolaisten asemaa ja panemaan heidät alttiiksi tuolle rikolliselle houkutukselle eiä ole miksikään hyväksi pakolaisille.
 • 30.06.1922 Kannaksen rajalta Inkerin Sanomat n:o 25
  • Metsäpirtin Tapparin rajavartioston miehet pidättivät joku päivä sitten samasta kylästä kotoisin olevan Venäjältä tulleen miehen, jota kyläkuntansa keskuudessa nimitetään Taavetin Jussiksi (Juho Hämäläinen). Mies kertoi Venäjälle vieneensä m.m. separaattorin. Tarkempaa kuulustelua varten on mies pidätetty Raudun etsivän keskuspoliisin haltuun.
  • "Muuttolintuja" saapuu yhä edelleenkin rajan yli. Niinpä pari päivää sitten saapui rajan yli Huhdin rajavartioston kohdalla kaksi entistä puna-armeijalaista, jotka heti pidätettiin. Miehet olivat nimeltään Paavo Kaasinen Kaavilta ja Aaro Kuronen Saarijärveltä. Miehet kertoivat jo kerran ennenkin yrittäneen Suomen puolelle, mutta joutuivat kiinni Venäjän puolella ja istuneensa yrityksensä johdosta kuusi kuukautta vankeudessa. Niinikään kertoivat he saaneensa kyllikseen ihannevaltakunnasta. Punaisuus heistä oli karissut heti, kun olivat joutuneet armeijasta pois ja olleet pakoitetut ryhtymään työhön. Määrätyt työt piti suorittaa vaikka ei olisi ruokaakaan saanut, ja entinen toveri-nimi vaihdettiin koiraksi. Ollessaan sotaretkellä Ukrainassa, ketoivat olleen hyvän, saivat ryöstää mielin määrin kaikkea. Kiukkuisimman lähdön olivat saaneet Virosta. Muuten olivat miehet kusjassa kunnossa.
  • Samassa paikassa pidätettiin niinikään kolmaskin suomalainen sekä kolme tsaarinaikaista upseeria, jotka kuitenkin palautettiin rajan taa.
 • 30.06.1922 Pakolaisten kotiinpaluu Inkerin Sanomat n:o 25
  • Viime sunnuntaina palasi Metsäpirtin Tapparin tullin kohdalta Inkeriin 21 pakolaisperhettä, lukumäärältään liki 60 henkeä.
  • Nämä pakolaiset olivat saaneet neuvostolähetystöltä asianomaisen luvan kotiinpaluuseen.

Heinäkuu 1922

 • 01.07.1922 [Laatokalla kadonneet suomalaiset kalastajat] Käkisalmen Sanomat
  • Venäläinen ulkoasiankomisariaatti ilmoittaa, ettei viranomaisten ole onnistunut saada mitään selvyyttä asian suhteen.
  • Viime huhtikuussa katosi, kuten aikaisemmmin olemme kertoneet, Laatokalla kalastuskunta, johon kuuluivat kalastajat Matti Peltonen, Juho Niukkanen, Simo Penna ja Juho Hyytiä Metsäpirtin pitäjän Saaroisten kylästä. Kun ei heidän katoamisaikanaan ollut minkäänlaista myrskyä, otaksuttuun heidän joutuneen venäläisten käsiin. Maanviljelysministeriö kääntyi sen johdosta ulkoministeriön puoleen kehottaen tätä toimeenpanemaan tutkimuksen kadonneiden kohtalon suhteen. Ulkoministeriö jätti sen johdosta Suomen Moskovassa olevan lähetystön kautta neuvostohallitukselle verbaalinootin, jossa vaaditaan neuvostohallitusta toimeenpanemaan asiassa tutkimuksia ja ryhtymään siinä tapauksessa, että kadonneet oli vangittu, toimenpiteisiin heidän vapauttamisekseen.
  • Nyttemmin on Moskovan lähetystömme ilmoittanut ulkoministeriölle neuvostohallituksen ulkoasiain komisariaatin jättäneen vastauksensa mainittuun verbaalinoottiin tk 2 pnä ja että vastauksessa ilmoitetaan, etteivät venäläiset paikalliset viranomaiset ole saaneet minkäänlaista selvyyttä kadonneiden kohtalosta.
  • Jos venäläisten ilmoitukseen voi luottaa, lienevät kalastajat siis hukkuneet.
 • 04.07.1922 [Kannaksen rajalta] Maakansa
  • Inkeriläisten pakolaisten kotiinpaluu. Punaisia rosvoja piileskelee rajan läheisyydessä.
   • Joku päivä sitten laskettiin inkeriläisiä pakolaisia rajan yli Metsäpirtin Tapparin rajavartioston kohdalla yhteensä noin 50 henkeä, suurimmaksi osaksi vanhuksia ja lapsia. Neuvostoviranomaiset olivat vastassa rajan toisella puolella, heidän joukossaan myös muuan Jantunen-niminen hevosvaras Raudusta, joka uhkaili tullimiehiä kostolla, kun eräät tunnetut varastoverinsa olivat saaneet rosvousmatkoillaan surmansa. Olipa vastaanottajilla ratsuna muuan varastettu hevonen entisine sutsineenkin.
   • Suomalaisia tulee edelleenkin joka päivä rajan yli joko yksin tai pari kolme kerrallaan. Eivät jaksa kuuleman mukaan odottaa pääsyään evakuointitietä.
   • On havaittu, että myöskin suomalaisia punaisia rosvoja on tullut rajan yli jääden piileksimään rajan läheisyyteen. Tarkoituksena heillä on etupäässä karjan ryöstäminen. Niinpä muutama päivä sitten paimenet huomasivat joukon tällaisia rosvoja. He lähtivät heti pyytämään apua Joentaan vartiostolta, jonka toimesta lähdettiinkin rosvoja takaa-ajamaan, mutta ehtivät he päästä pakoon. Raja-asukkaat on taas pelko vallannut, sillä vielä ovat tuoreessa muistissa viimekesäiset lukuisat lehmä- ja hevosvarkaudet.


 • 14.07.1922 Inkeriläisten pakolaisten kotiinpaluu Inkerin Sanomat n:o 27
 • 18.07.1922 Pikku uutisia Kokkola
  • Talollinen varastanut naapurinsa lehmän saadakseen lihaa häihin. Wiime k 28 p:nä otti kiinni ja teurasti Metsäpirtin pitäjän Sunikkalan kylästä kotoisin oleva Juho Paukku metsässä naapurinsa lehmän tarkoituksella saada siten lihaa seuraavana sunnuntaina talossaan pidettäviin häihin. Poliisikuulustelussa on Paukku tunnustanut tekonsa ja on hänet passitettu Wiipurin läänin vankilaan tuomiotaan odottamaan.
 • 22.07.1922 [Laatokalla kadonneet metsäpirttiläiset kalastajat] Käkisalmen Sanomat
  • Metsäpirtin kunnanvaltuusto kääntyy asiassa uudelleen ulkoministeriön puoleen.
   • Kun luotettavalta taholta oli saatu tietää, että tuonnottain Laatokalla kadonneet kalastajat ovat Aunuksessa bolshevikkien vankina ja elävät mitä kurjimmissa oloissa, päätti Metsäpirtin kunnanvaltuusto viime tiistäina pitämässään kokouksessa uudelleen kääntyä ulkoministeriön puoleen anomuksella, että se vielä kerran esittäisi neuvostohallitukselle, että puheenaolevat kalastajat, joiden olinpaikka on nyt tiedossa, vapautettaisiin ja palautettaisiin kotimaahan. Anomuksen tekeminen ja perille toimittaminen jätettiin kunnallislautakunnan esimies Joos. Eevan huoleksi.
  • Kansakouluolot Metsäpirtissä
   • Kuntaan tulee kaikkiaan viisi kansakoulua. Kansakouluohjesääntöehdotusta laatimaan asetettu toimikunta.
   • Metsäpirtin kunnassa on tähän asti toiminut kolme kansakoulua. Oppivelvollisuuslain astuttua voimaan jaettiin kunta viiteen kansakoulupiiriin. Uusiksi piireiksi muodostettiin Joentaan ja Raajun kylät, joissa ensinmainitussa koulu alkoi toimintansa viime syksynä. Raajun piiriin perustetaan koulu tänä vuonna ja se alkaa toimintansa elokuun 1 pnä vuokrahuoneissa.
   • Viime tiistaina pidetyssä Metsäpirtin kunnanvaltuuston kokouksessa asetettiin kansakouluohjesääntöä valmistamaan kolmimiehinen toimikunta, johon valittiin kirkkoherra J.K.Sakkinen, opettaja K.A.Sihvo ja kauppias Heikki Myöhänen.
  • Metsäpirtin suojeluskunnan kesäjuhla
   • vietettiin viime sunnuntaina mitä kauneimman sään vallitessa. Yleisöä oli juhlaan saapunut erittäin runsaasti. Ensin suoritettiin urheilukilpailut, joissa palkinnot jakaantuivat seuraavasti:
   • Viisiottelusta, johon kuului keihäs, kuula, korkeus- ja pituushyppy sekä 100 m juoksu, sai 1. p. Matti Paaso Sakkolan Jäntevästä, 2. p. Albert Lamppu Metsäpirtin Sarastuksesta ja 3.p. Manu Paksu samoin Sarastuksesta.
   • Pistooliammunnasta: 1.p. Simo Susi 73 pist, 2. p. K.A.Sihvo 87 p. ja 3.p. Aukusti Ahtiainen 65 p.
   • Pienoiskivääriammunnasta 1.p. Mikko Peltonen 88 p., 2.p. K.A.Sihvo 87 p. ja Aukusti Ahtiainen 86 p.
   • Piilenheitosta: 1.p. Paavo Viskari; 2 p. Aukusti Haapsaari ja 3 p. kaupanhoitaja Kuittinen.
   • Kilpailujen jälkeen vietetyn juhlailtaman ohjelmassa oli sekakuorolaulua, aluepäällikkö Suden pitämä tervehdyspuhe, runonlausuntaa, opettaja K.A. Sihvon puhe ja pirteä näytelmä 'Ne jääkärit' joka esitettiin aika reippaasti.


 • 28.07.1922 Jollei maksua tahi muuta laillista estettä ilmaannu Suomen Virallinen lehti
  • myydään tiistaina 29 p:nä elokuuta klo 10 e.p.p. itse tilalla toimitettavalla pakkohuutokaupalla enintä tarjoavalle talollisen Aatami Suokkaan omistama tila RN:ro 1.6 Metsäpirtin Terenttilän kylässä
  • ...
 • 29.07.1922 [Taasko metsäpirttiläisiä kalastajia bolshevikien käsiin?] Käkisalmen Sanomat
  • Tällä kertaa kahdeksan miestä.
   • Tk. 20 pnä lähti Metsäpirtistä Laatokalle kolme venekuntaa, yhteensä kahdeksan miestä, laskemaan pitkääsiimaa. Kun heitä ei vieläkään ole saapunut takaisin, on miltei varmaa, että he ovat joutuneet bolshevikkien käsiin. Tätä käsitystä vahvistaa se seikka, että heidän lähtöänsä seuraavana päivänä nousi kova pohjatuuli, joka vei heidät Venäjän puolelle, heidän kun oli määrä olla merellä ankkurissa yö ja sitten seuraavana päivänä tuoda pyydyksensä takaisin.
   • Miehet olivat nimeltään Heikki Heikinp. Hyytiä, Simo Simonp. Peltonen, Aatami Simonp. Peltonen, Heikki Simonp. Hyytiä, Tahvo Matinp. Meskanen, Tahvo Aataminp. Myöhänen ja Aleks Aataminp. Myöhänen. Yhden nimestä emme ole saanet tietoa. Kaikki toiset olivat kotoisin Metsäpirtin Saaroisten kylästä paitsi Tahvo Meskanen, joka oli kirkonkylästä.
   • Kirjeenvaihtajamme lausuu suotavaksi, että saataisiin aikaan sopimus, jonka mukaan kalastajat myrskyn tullessa voisivat nousta maihin myöskin erinäisiin määrättyihin Venäjän puolella oleviin satamiin.


Elokuu 1922

 • 02.08.1922 Suojeluskunnat
  • Suodenniemen paikallispäälliköksi on nimitetty suojeluskuntaupseeri Nikolai Viskari Metsäpirtin ja Honkilahden suojeluskunnan paikallispäälliköksi Mauno Ojala Säkylästä.
 • 03.08.1922 Laatokan kalastajat yhteistoimintaan
  • Elinkeinojen kehittämisen tärkeimpiä ehtoja on tuotteiden säännöllinen ja mahdollisimman edullinen menekki. Sentähden ... (laaja kuvaus)
  • Hyvin tärkeä elinkeino maassamme on kalastus. Sivuelinkeinona on sen merkitys täällä Laatokan rannoilla varsin suuri. Eräillä asukkailla on se suorastaan pääelinkeino.Kalastuksen turvissa on esim. Metsäpirtin kunnan tiheä asutus mahdollinen. Jäitten lähdöstä vuoden loppuun asti viettää suuri osa rantakylien miehistä aikansa merellä kalan pyynnissä. Ja ajoittain on saalis varsin runsaskin. Siitä huolimatta on kalastusväestö varsin heikossa taloudellisessa asemassa. Siihen on ... (laaja kuvaus)
 • 06.08.1922 Laatokan kalastajain kohtalo, Venäläiset pidättäneet useita venekuntia. Uusi Suomi
  • Venäläiset pidättäneet useita venekuntia. Laatokalle ehdotetaan muodostettavaksi sopiva yhteinen kalastusalue.
  • Metsäpirtin kalasstajaseura tiedottaa kalastushallitukselle:
   • Viime kuun 19 p:nä lähti m.m. 3 venekuntaa, johon kuuluivat kalastajat Heikki Heikinpoika Hyytiä, Aatami Simonpoika Peltonen, Arvi Aapronpoika Peltonen, Simo Simonpoika Peltonen, Heikki Simonpoika Hyytiä, veljekset Tahvo ja Aleks Aataminpojat Myöhänen sekä Tahvo Meskanen Metsäpirtin Saaroisten kylästä. tavalliselle kalastusretkelle Laatokalle lähellä Venäjän rajaa sijaitsevasta Lotteensaaren venevalkamasta mukanaan tähän aikaan lohen ja siian pyynnössä käytetyt pitkäsiima-välineet ja kahden vuorokauden eväät. Tarkoituksena oli, kuten sikäläisillä ammattikalastajilla on tapana, viettää pyydysten kokemisen väliajat veneet ankkuroituna ulkona Laatokalla n 3-4 pnk etäisyydellä rannikosta lähellä Suomen ja Venäjän välistä vesirajaa, missä lohen ja siian kalastus on keskikesällä antoisinta Suomen puolella Laatokka. Kun miehiä ei alkanut kuulua määräajan kuluttua palautuviksi, arvattiin sanottujen venekuntien joutuneen venäläisten pidättämiksi. Nyttemmin onkin saatu tieto, että venäläinen vartioalus on pidättänyt kalastajat ja, mikäli tiedetään, kuljettanut heidät kalastusaluksineen Pähkinälinnaan. Kaiken todennäköisyyden mukaan on lähtöpäivän seuraavana päivänä puhjennut ankara pohjoistuuli kuljettanut sanotut venekunnat Venäjän puoleisell Laatokalle, taikka, kun etäällä rannikosta kalastajien on mahdotonta tietää osapuillenkaan valtioiden välistä rajaa, ovat he vastoin tahtoaankin voineet joutua Venäjän puoleiselleLaaatokan osalle, kuten aikaisemmin yhdelle, nyttemmin vapautetulle venekunnalle oli käynyt. Kalastushallitus on tapahtuman johdosta kääntynyt ulkoasiainministeriön puoleen pyytäen sen välitystä kalastajien vapauttamiseksi ja kalastusvälineiden palauttamiseksi omistajilleen.
  • Muuan aikaisempi pidätys
   • Kun jo mainittu ja aikaisemmin on lehdessämme osaksi selostettu, joutui viime toukokuussa 5-miehinen metsäpirttiläinen venekunta saman kohtalon alaiseksi tullen vieyksi Aunukseen, missä he hallituksemme tarmokkaiden toimenpiteiden jälkeen, vasta heinäkuun lopulla vapautettiin, oltuaan, kuten ulkoasiainministeriön kirjelmässä 24 p:nä viime heinäkuuta ilmenee, asetettuina vallankumousoikeuden eteen. Nämä aikaisemmin pidätetyt kalastajat ovat nykyään Pietarissa, missä he ovat nauttineet avustusta Suomalaiselta Avustuskomitealta, ollen kaikki muut terveinä paitsi yhtä, joka oli sotilassairaalassa. Ministeriö on antanut Suomen lähetystölle asianomaiset ohjeet kalastajien kotiinpalauttamiseksi.
  • Toivomus yhteisestä kalastusalueesta.
   • Nämä tapaukset ovat päteviä perusteluja siihen Laatokan kalastajien yleiseen toivomukseen, että kalastusoloja sekakomiteassa järjestettäisiin rajavesiin nähden, Laatokalla muodostettaisiin sopiva yhteinen kalastusalue kummallekin puolen valtioiden välistä rajaa. Kuten kalastushallitukselta olemme saaneet tietää, lieneekin Suomen puolelta tehdyssä sopimusehdotuksessa tätä tarkoittava määräys.
 • 07.08.1922 KunnanValtuusto-07081922
 • 08.08.1922 Sortavalan kauppakouluun on 65 pyrkijästä tähän asti hyväksytty oppilaiksi 1 luokalle
  • Albert Peltonen, Metsäpirtti
 • 09.08.1922 Metsäpirtin kalastajat Jaakkiman Sanomat
  • Wiimeksi kadonneet 7 kalastajaa vankina Pähkinälinnassa. aikaisemmin kadonneet kalastajat kotimatkalla.
   • Kertomamme tieto äskettäin kadonneiden metsäpitttiläisten 7 kalastajan katoamisesta ja venäläisten vangiksi joutumisesta pitää täydellisesti paikkansa. Mikäli ehdottoman luotettavalta taholta on saatu tietää, ovat mainitut kalastajat parhaillaan vankina Pähkinälinnass. Suomalainen avustuskomitea Pietarissa on heidän kohtalostaan lähettänyt kirjallisen tiedon Suomen ulkoministeriölle.
   • Aikaisemmin Metsäpirtin Saaroisten kylästä kadonneet kalastajat lukuunottamatta sairaalassa olevaa Juho Hinkkasta ovat lähetetyt Pietarista laivalla Pähkinälinnaan. Saatuaan takaisin veneensä jatkavat he matkaansa Laatokkaa pitkin Suomen puolelle luultavasti niinkuin on pyydetty jonkun venäläisen laivan saattamana.
  • Venäjältä tullut rajan yli jälleen muutamia henkilöitä
   • Viime sunnuntaina tuli Metsäpirttiin Räikkölän kohdalta rajan yli Venäjältä etupäässä Kaukaasiassa oleskellut Erkki Antinp. Holopainen, kotoisin Leppävirran Leppäkylästä. Saman päivänä tuli rajan yli Suomen puolelle Metsäpirtin Salokylän kohdalla Paavo Uuttu, kotoisin Uudeltakirkolta, ja kaksi suomalaista naista, jotka olivat kyllästyneet neuvostoihanuuteen.
 • 13.08.1922 Heikki Loposen juttu Maakansa
  • Ollut esillä Metsäpirtin välikäräjillä. Lykätty syyskuun 8 päivään
   • Syyte Heikki Loposta hänen tekemistään kavalluksista oli toissapäivänä esillä Metsäpirtin välikäräjillä, mutta lykättiin lisätodisteiden hankkimista varten tulevan syyskuun 8 päivään.
   • Kuten tunnettua, on Loponen tunnustanut syyllisyytensä Metsäpirtin elintarvelautakunnan varojen kavallukseen. Vajaukset ovat ilmoitetut aikaisemmin nousevan 100000 mk. Loponen on kumminkin kieltänyt kavaltaneensa muuta kuin 25000 mk suuruisen summan.
 • 15.08.1922 Metsäpirttiläiset kalastajat Kansan Tahto
  • Neljä kalastajaa päässyt kotiin, yksi jäänyt sairaana Pietariin.
   • Viime tiistaina puolen päivän aikaan saapuivat Metsäpirttiin toukok. 18 p:nä bolshevikkien käsiin joutuneet metsäpirttiläiset kalastajat Simo, Pekka ja Juho Hyytiät ja Matti Peltonen. Viides heistä Juha Hinkkanen jäi sairaana Pietariin. Kotiin palanneet kertoivat kovan tuulen painaneen heidät Venäjän puolelle, jossa joutuivat neuvostoviranomaisten käsiin. Heidät vietiin ensin Pähkinälinnaan ja sieltä edelleen Pietariin, jossa heitä pidettiin kolme viikkoa. Sen jälkeen heidät siirrettiin Shpalernojaan, jossa heidän täytyi virua viisi viikkoa.
   • Pähkinälinnassa käydessään tapasivat he myöhemmin vangitut metsäpirttiläiset kalastajat Simo Hyytiän, T. Meskasen ja Heikki Heikinp. Hyytiän. Käk. San.
 • 23.08.1922 Kansakoulut Suomen Virallinen Lehti
  • Metsäpirtin kirkonkylän ylemmän kansakoulun apuopettajattariksi opettajattaret Anna Hotti ja Hilma Sihvo sekä alakansakoulunopettaja Anna Ryyppö.
  • Metsäpirtin kunnan Terenttilän ylemmän kansakoulun opettajattareksi kiertok. opettajatar Olga Skyttä ja alakansakoulun opettajaksi kiertok. opettajatar Vilhelmiina Laulajainen.
  • Metsäpirkin kunnan Saaroisten ylemmän kansakoulun johtajaksi kiertok. opettaja Ernst Veisel ja apuopettajattareksi kiertok. opettajatar Hilja Mustonen sekä toiseksi apuopettajattareksi kiertok. opettajatar Impi Eskonen.
 • 23.08.1922 Inkerin pakolaisten kotiinpaluumahdollisuudet Uusi Suomi
  • Niinkuin tiedämme, oleskelee maassamme vielä yli 5000 inkeriläistä pakolaista, jotka ikävällä odottavat kotiinpääsyä. Tähän saakka heidän kotiinpaluuturvallisuutensa takana ei ole ollut muuta kuin Tarton rauha. Mutta onko tätä Tarton rauhaa tähän saakka kotiinpalanneita kohtaan toteutettu Neuvosto-Venäjällä? Onko maamme hallitus monista heimolaispakolaistemme vetoomuksista huolimatta kiinnittänyt vakavampaa huomiota sopimuksenmukaisen kotiinpaluun turvaamiseen? Ei neuvostohallitus ole noudattanut vakuutuksiaan enempää kuin hallituksemmekaan ei ole kyllin tehokkaassti vaatinut Tarton sopimuksen noudattamista. Kotiinpalanneita heimolaispakolaisiamme on vangittu ja kuukausimäärin kidutetaan heitä neuvostotyrmissä, ... (laaja kuvaus)
  • T.k. 12 päivänä allekirjoitetun evakuoimissopimuksen 16 artiklan perusteella olisi hallituksemme toimittava siihen suuntaan, että evakuoitavien Inkerin pakolaisten luovutus- ja vastaanottopaikoiksi paitsi Rajajoen asemaa Suomen ja Valkeasaaren asemaa Venäjän puolella järjestyisivät mainittujen pakolaisten sekä asuinpaikkojen että kotipaikkojen välittömässä läheisyydessä olevat Raasulin ja Tapparin tulliasemat. Suurin osa inkeriläisistä pakolaisista, noin 3500 henkeä, asuvat maamme itäisissä pitäjissä, Metsäpirtisssä, Raudussa, Pyhäjärvellä ja Sakkolassa. Vain mitättömän vähän, noin 500 henkeä, Rajajoen suunnalla. ... (laaja kuvaus)
 • 24.08.1922 Salakuljetus Neuvosto-Venäjälle Maakansa
  • Kiinni joutuneita salakuljettajia
  • Viime kesäkuun 7 pnä pidättivät tullivartijat Metsäpirtin Vanhajaaman kylässä maanviljelijä Juho Hämäläisen, joka oli luvatta rajan yli vienyt omistamansa separaattorin ja myynyt sen eräälle inkeriläiselle 400 mk hinnasta.
  • Samoin pidätettiin tullivartijain toimesta heinäkuun alkupäivinä Kivennavalta kotoisin olevat talolliset Antti ja Tuomas Savolainen sekä talollisenp. Aleksander Pullinen epäiltynä salakuljetukseen. Etsivän keskuspoliisin toimittamissa kuulusteluissa onkin käynyt selville, että kaikki yllämainitut henkilöt olivat heinäkuun 1 pnä luvatta menneet rajan yli Neuvosto-Venäjälle vieden mukanaan salakuljetustavaroita: kolme nippua á 10 kg, yht. 30 kg pohjanahkaa, 3 laatikkoa hevosenkengännauloja ja laatikon hevosenkenkiä. Tavarat joutuivat erään bolshevikisotilaan haltuun, joka ne takavarikoi päästäen miehet palaamaan takaisin Suomen puolelle.
  • Kuulustelujen jälkeen on kaikki asianosaiset päästelly vapaalle jalalle ja kuulustelupöytäkirjat lähetetty Viipurin tullikamarille syytteen nostamista varten.
 • 29.08.1922 KunnanValtuusto-29081922
 • 30.08.1922 Kansakoulut Suomen Virallinen Lehti
  • Metsäpirtin kunnan Joentaan ylemmän kansakoulun johtaja-opettajaksi kiertokoulunopettaja Jaana Kähkönen ja alakansakoulun opettajaksi kiertokoulunopettaja Anna Kaikkonen.
  • Metsäpirtin kunnan Saaroisten ylemmän kansakoulun toiseksi apuopettajattareksi neiti Hilja Karppanen.
  • Metsäpirtin kunnan Saaroisten alakansakoulun opettajaksi kiertokoulunopettaja Lovisa Veisell.

Syyskuu 1922

 • 01.09.1922 Avustuskomitean kansakoulut Inkerin Sanomat n:o 33
  • Kansakoulupaikat tänä talvena
   • Inkerin Uuden Avustuskomitean ylläpitämät pakolaislapsia varten avattavat koulut tulevat ensi lukuvuonna toimimaan alla mainituissa paikoissa:
   • Raudun asemalla A Heikkisen talo
   • Haapakylässä, Maria Pekkasen talo
   • Raudun kirkonkylässä, rouva Aino Järveläisen talossa nuorisoseuratalon luona
   • Vaskelassa Nikita Trofimovin talossa
   • Viisjoella Martti Ahtiaisen talossa
   • Vilakkalassa kauppias E. R. Juvosen talossa
   • Pyhäjärven Enkkualla Antti Heikkisen talossa
   • Kellomäellä samassa talossa kuin viime vuonnakin
  • Pakolaisten kotiinpaluu
   • Bolshevikit palauttelevat taas kotiinpaluuta yritteleviä pakolaisia. Tuolle puolen rajan jätetyt pakolaiset nälkäisinä pakkotyössä
    • Kesän aikana, kuten tunnetua, suvaitsivat ...
  • Inkerin pakolaisten kotiinpaluumahdollisuudet
   • Niinkuin tiedämme, oleskelee maassamme vielä yli 5000 inkeriläistä pakolaista, jotka ikävällä odottavat kotiinpääsyä. Tähän saakka heidän kotiinpaluuturvallisuutensa takan ei ole ollut muuta kuin Tarton rauha. Mutta onko tätä Tarton rauhaa tähän saakka kotiinpalanneita kohtaan toteutettu Neuvosto-Venäjällä? Onko maamme hallitus monista heimolaispakolaistemme vetoumuksista huolimatta kiinnittänyt vakavampaa huomiota sopimuksenmukaisen kotiinpaluun turvaamiseen? Ei neuvostohallitus ole noudattanut vakuutuksiaan enempää kuin hallituksemmekaan ei ole kyllin tehokkaasti vaatinut Tarton sopimuksen noudattamista. Kotiinpalanneita heimolaispakolaisiamme on vangittu ja kuukausimäärin kidutetaan heitä neuvostotyrmissä, kotiinpalaaville luvattua omistusoikeutta Venäjälle jääneeseen omaisuuteensa ei ole noudatettu.
   • Emme tahdo syventyä tämän tarkemmin yksityisseikkoihin, mutta viimeksimainitussa, kotiinpalaavien elinehtokysymyksessä tahdomme kuvaavana esimerkkinä vain sen verran mainita, että eräs inkeriläinen pakolaisperheen pää, palattuaan viime kesänä täältä kotipuolelleen, ei saanut haltuunsa pakoretkellen lähdettyään Inkeriin jääneestä omaisuudestaan, maastaan ja irtaimistosta, joka omaisuus hänen lähdettyään pakoretkelle joutui paikallisen kylänneuvoston esimiehen käsiin, muuta kuin tämän neuvostoesimiehen armopalana antaman yhden lehmän. Ei muuta mitään. Maata ei yhtään. Ei edes osakaan talouskalustoa, ei sinne jääneitä vaatteita.
   • Tällä tavalla neuvostovalta toteuttaa lupauksiaan.
   • Vaikka ...
 • 02.09.1922 Inkeriläisten pakolaisten kotiinpaluu Käkisalmen Sanomat
  • Bolshevikit palauttelevat taas kotiinpaluuta yritteleviä pakolaisia. Tuolle puolen rajaa jätetyt pakolaiset nälkäisinä pakkotyössä
   • Kesän aikana, kuten tunnettua, suvaitsivat neuvostoviranomaiset ottaa vastaan muutamia inkeriläisiä pakolaisperheitä, jotka eivät malttaneet neuvostolähetystön kuukausimäärin viipyviä lupia odotella, ilman sellaisiakin. Niinpä uskaltautui pakolaisia omin luvin tuon tuostakin Raudun Raasulin ja Metsäpirtin Tapparin kautta pääasiallisimmin kotitienoille palailemaan.
   • Pari viikkoa sitten ilmoittivat neuvostolaiset taas eräälle yrittäneelle joukolle, etteivät he ota vastaan pakolaisia näitä teitä.
   • Nyt on ilmoituksen paikkansapitäväisyys taas koettu.
   • ...
 • 05.09.1922 Kuntain lainat Käkisalmen Sanomat
  • Wiipurin läänin maaherra on wahvistanut Metsäpirtin kunnanvaltuuston 25 p viime helmikuuta tekemän päätöksen ottaa 200000 mkn suuruinen laina waltion maatalousrahastosta.
 • 07.09.1922 Hirttäytynyt Käkisalmen Sanomat
  • Tiistain vastaisena yönä klo 9 tienoissa katosi kotonaan Metsäpirtin Koukunniemen kylästä tal. poika Aapro Kaaprenp Wiili. Tiistai aamuna tavattiin hänet hirttäytyneenä kotinsa karjakartanon orteen. Wainaja oli jo 2 vuotta potenut waikeaa hermotautia, johtuen jostain pitkälle menneestä uskonnollisuudesta. Hän oli noin 30 vuotias ja jätti jälkeensä vaimon ja 2 alaikäistä lasta.
 • 08.09.1922 Kertomus Pohjois-Inkerin hoitokunnan toiminnasta Inkerin Sanomat n:o 34
 • 12.09.1922 Olosuhteista kaakkoisella rajalla Käkisalmen Sanomat
  • Raudun virastossa tämän vuoden aikana käsitelty 83 pakolaista ja tutkittu 54 epäluulonalaista. Numerot jotenkin samansuuruisia kuin kovennettujenkin määräysten aikana.
   • Wiranomaisilta saadun tiedon mukaan on Kaakkoisen Rajamaan komendanttilaitoksen Raudun paikallisosaston toimipiirissä, mikä käsittää alueen Hartoisista aina Metsäpirtin perukoille saakka, tämän vuoden kuluessa rajan yli tullut 83 pakolaista, jotka toimisto on passittanut Terijoen eristyslaitokseen. Nämä pakolaiset ovat hyvinkin erilaisista yhteiskuntaluokista ja tapaa heidän joukostaan suuren kurjuuden rinnalla paljon sellaisiakin, jotka ovat aikanaan nähneet hyviäkin päiviä, mutta uusissa oloissa Venäjällä menetettyään kaiken omaisuutensa ovat lähteneet pyrkimään pakoon nälkäkuolemaa. Tiistaina saapui osaston alueelle Lipolan tullivartion puolelta kaksi tällaista pakolaista, mies ja nainen. Pidetyssä kuulustelussa kävi selville miehen viettäneen koko ikänsä Venäjällä silti kuitenkaan unontamatta suomenkieltä; hänen vaimonsa oli taas syntyjään inkeriläinen.
   • Tämän vuoden aikana ovat tullipoliisit pidättäneet samalla rajaseudulla yhteensä 54 henkilöä, jotka ovat yrittäneet salakuljetushommissa tai kommunistien asiamiehinä liikkuen puikahtaa rajan yli Venäjälle tai sieltä päästä salaa Suomeen. Kaikki nämä pidätetyt on alustavien kuulustelujen jälkeen passitettu Terijoelle sikäläisen valtiollisen keskuspoliisin huostaan.
   • Vastaavat numerot aikaisemmilta ajoilta, jolloin rajaseudulla oli vielä voimassa n.s. kovennetut määräykset eristettyine alueineen, ovat jotensakin samansuuruiset, mistä päättäen salakuljetusta ja kommunistien hommia voidaan nyt voimassa olevien helpotettujen määräysten aikana seurata yhtä vapaasti kuin ennenkin.
   • Myöskin inkeriläisten pakolaisten on havaittu erikoisen suuressa määrässä harjoittaneen salakuljetusta. Tämän vuoksi on otettu harkittavaksi kysymys pakolaisten siirtämisestä rajaseudulta kauemmaksi sisämaahan. Yhtenä keinona salakuljetuksen vatustamiseksi on ajateltu erityisten kauppapaikkojen järjestämistä rajalle tulliasemain läheisyyteen. Näille kauppapaikoille saisi paikallinen väestö tuoda tuotteitaan myytäväksi tulliviranomaisten silmälläpidon alaisena.
 • 12.09.1922 Rajavartioston kadonnut moottorivena Käkisalmen Sanomat
  • Bolshevikit haluaisivat vaihtaa sen Suomen puolelle joutuneisiin venäläisiin kalastajiin, jotka ovat täällä pidätettyinä
   • Nyttemmin saadun tiedon mukaan on viime heinäkuun 20 p Suomenlahdella kadonnut rajavartioston moottorivene miehistöineen Pietarissa. Bolshevikit ovat ilmoittaneet olevansa halukkaita vaihtamaan tämän veneen niihin yhdeksään venäläiseen kalastajaan, jotka tuonnottain joutuivat Suomen puolelle Laatokalla ja pidätetiin Metsäpirtissä. Mikäli Karjalalle ilmoitetaan, onkin ulkoministerion kanssa tehty tästä asiasta sopimus, joten vaihto voinee tapahtua muutaman päivän kuluttua.
 • 14.09.1922 Loposen kavallusjuttu Käkisalmen Sanomat
  • Oli tk 8 p esillä Sakkolan ja Metsäpirtin käräjillä, mutta lykättiin tk 30 päivään.
   • Yleisen syyttäjän maanv Heikki Loposta vastaan kavalluksesta nostama juttu oli tk 8 p esillä Sakkolan ja Metsäpirtin käräjäkunnan välikäräjillä. Jutussa kuultiin useita todistajia, jotka kuitenkaan eivät tienneet kertoa mitään sellaista, josta ei jo olisi mainittu. Antamallaan välipäätöksellä lykkäsi kihlakunnanoikeus jutun varsinaisille käräjille tk 30 päivään, johon mennessä Metsäpirtin kunnan on elintarvelautakunnan tilit tarkastutettava kahdella valantehneellä tilintarkastajalla.
 • 14.09.1922 Huutokauppa Käkisalmen Sanomat
  • Julkisella huutokaupalla myydään Suomen Valtion haltuun sotasaaliina joutuneita ratapölkkyjä allamainituissa paikoissa ja aikoina seuraavat määrät:
   • Syyskuun 18 päivänä klo 10 a.p. myydään Käkisalmen Laatokan satamassa noin 39000 kappaletta; samana päivänä klo 4 jpp Sortanlahden satamassa noin 7500 kappaletta sekä Riiskan lahdessa olevat noin 500 kpl ja klo 7 jpp Ylläpään lahdessa noin 5000 kpl.
   • Syyskuun 19 päivänä klo 10 ap alotetaan myynti Metsäpirtin Taipaleessa ja jatketaan pitkin Taipaleen jokivartta, missä yhteensä on noin 14500 kpl.
   • Yllämainitut varastopaikat sijaitsevat Laatokan rannoilla Pyhäjärven, Sakkolan ja Metsäpirtin pitäjissä. Pölkkyjä myydään pienemmissäkin erissä harkinnan mukaan.
   • Huudoista, niiden tultua hyväksytyksi, on ostajan heti maksettava 50 % ja loppuhinta heti luovutuksen tapahduttua.
   • Lähempiä tietoja pölkyistä y.m. ehdoista saadaan Metsähallituksesta puhelimella 78 87 ja Viipurin piirikonttorista puhelimalla 20 71 sekä huutokauppatilaisuudessa paikan päällä.
  • Metsähallitus


 • 18.09.1922 Kunnanvaltuuston kokous 18.09.1922
 • 19.09.1922 Sekakomitean työt. Laatokan kalastusolot käsiteltävänä Käkisalmen Sanomat
  • Perjantaina on suomalais-venäläisen sekakomitean aluejaostossa ryhdytty jatkamaan Laatokan kalastusolojen järjestämistä koskevan kysymyksen käsittelyä. Kuten tunnettua, on aikomuksena sopia 35 kilometrin levyisestä, molemminpuolisesta rajavyöhykkeestä, jolla sekä Suomen että Venäjän kalastajat voivat vapaasti harjoittaa ammattiaan. Miten pitkäksi nämä neuvottelut venyvät, ei tietenkään voida varmuudella sanoa.
 • 21.09.1922 Kuulutus. Maanteiden syystarkastukset pidetään seuraavasti: Käkisalmen Sanomat
  • Tiistaina kuluvan syyskuun 26 pnä alkaen Metsäpirtin rajalta, Riiskasta, jatkuen Petäjärvelle, Raudun rajalle, Petäjärven asemalle, Valkjärven rajalle ja Hiekkarantaan.
  • Keskiviikkona kuluvan syyskuun 27 pnä ...
  • Torstaina kuluvan syyskuun 28 pnä ...
  • Perjantaina kuluvan syyskuun 29 pnä Haparaisista Lohijoelle ja Metsäpirtin rajalta, Terenttilästä Vilakkalaan.
  • Urakoitsijoille huomautetaan, että tiet tulee olla silloin hyvästi tasotetut, rummut kaikki uudestaan korjatut ja tien pinnan tasalle laitetut, kanavat puhdistetut ja vesat kaikki 2 metrin leveydeltä kanavan ulkoreunasta lähtien pois tarkoin hakatut uhalla, että tiet tämän jälkeen tielautakunnan toimesta urakoitsijoiden kustannuksella teetään huutokauppaehtojen mukaisesti, lain määräämään hyvään kuntoon. Urakoitsijat olkoot syynin kulkiessa tieosillaan.
  • Sakkolassa 9 pnä syyskuuta 1922. Viran puolesta E. Sjöberg, nimismies. Tielautakunnan puolesta Aapro Viskari


 • 25.09.1922 Kunnanvaltuuston kokous 25.09.1922
 • 28.09.1922 Mies ammuttu Wuokselassa. Käkisalmen Sanomat
  • Joukko nuoria miehiä oli tapansa mukaan viime sunnuntaina kokoontuneet pelaamaan korttia johonkin mäkirinteeseen Vuokselan Noisniemessä. Eräs Juho Hyytiäinen-niminen nuorukainen Päiväkivistä oli tullut sivusta ja muka leikillään ampunut keskelle korttikerhoa useampia laulauksia. Kaksi panosta osui ampujan serkkuun Arvi Hyytiäiseen, toinen reiteen, toinen vatsaan. Haavoittunut tuotiin heti Pölläkkälään lääkärin apua saamaan, ja sieltä hänet lähetettiin Viipurin sairashuoneelle. Vatsahaava on hyvin vakava.
  • Tässä yhteydessä mainittakoon, että ampuma-aseilla reuhaaminen on koko kesän ollutpaikkakunnalla mieliurheilua. Varsinkin on mainittu Juho Hyytiäinen tunnettu reuhaaja muutenkin, siinä suhteessa tullut surullisen kuuluisaksi. Ammuttu Arvi Hyytiäinen kuuluu sitä vastoin olleen siivo ja kaikin puolin kunnon nuorukainen.

Lokakuu 1922

 • 01.10.1922 Sakkolan Vilakkalan Nuorisoseura Etelä-Karjalan nuorisoseuran äänenkannattaja no 10
  • M Paksun ja A Lampun urheilutulokset!
 • 03.10.1922 [Heikki Loponen päästetty vapaalle jalalle] Käkisalmen Sanomat
  • Valantehneet tilintarkastajat todenneet, ettei elintarvelautakunnan tileissä ole väärennyksiä eikä muitakaan väärinkäytöksiä. Vajaus nousee 52000 markkaan.
  • Viime lauantaina oli Sakkolan käräjillä jatkokäsittelyssä yleisen syyttäjän juttu Metsäpirtin entistä kunnanvaltuuston puheenjohtajaa Heikki Loposta vastaan Metsäpirtin kunnan elintarvelautakunnan varojen kavaltamisesta. Vastaajan avustajana oikeudessa esiintyi varatuomari Eino Nevalainen Viipurista. Jutussa kuultiin todistajina valantehnyttä tilintarkastajaa, fil.maist. A.Salmea Viipurista, joka yhdessä varatuomari K.Väisälän kanssa oli tarkastanut elintarvelautakunnan tilit siltä ajalta, jonka vastaaja Loponen toimi elintarvelautakunnan puheenjohtajana. Tilintarkastajat ovat todenneet vajauksen noin 52000 markaksi, mutta katsoivat lausunnossaan, ettei heidän käsityksensä mukaan tileissä ilmene tahallisia väärinkäytöksiä vielä vähemmän suoranaisia väärennyksiä.
  • Antamallaan välipäätöksellä kihlakunnanoikeus lykkäsi asian erityisten selvitysten hankkimista varten talvikäräjiin ja määräsi Heikki Loposen päästettäväksi heti vapaalle jalalle.
 • 05.10.1922 Metsäpirtin suojeluskunnan syysjuhla Käkisalmen Sanomat
  • vietettiin viime sunnuntainasikäläisellä nuorisoseuran talolla. Ensin suoritettiin kilpa-ammunta, johon otti osaa 17 suojeluskuntalaista. Ammuttiin metsästäjäpatasta. 1. p. sai kersantti Kortelainen 58 pistettä, 2. p. paikallispäällikkö Jortikka 54 pistettä ja 3. p. sotilas Ahtiainen 30 pist.
  • Kilpailtiin 5-ottelussa, johon kuuluvat 100 mt, ja 1500 mt juoksut, kuula, keihäs ja korkeushyppy. 1.p. sai alikersantti Inkinen 297 pistettä, 2. p. alikersantti Paksu 288,20 pistettä ja 3. p. sotilas Paksu 278,12 pistettä.
  • Käsigranaatin tarkkuusheitossa 30 mt. matkalla 5 granaatilla saavutettiin seuraavat tulokset: 1. p. korpraali Hatakka 8,22 pistettä, 2. p. patterin päällikkö Laulajainen 10,41 pistetttä, 3. p. sotilas Tuohioja 12,39 pistettä ja seuraava kersantti Susi 12,90 pistettä.
  • 1600 mt. viestipokaalin voitti vuodeksi haltuunsa Raajun osaston joukkue ajalla 4 m 38 s, osanottajat J. Paksu, P. Korpelainen, W. Koskivaara ja M. Paksu. Seuraava oli kirkonkylän joukkue aika 4 m 56 sek.
  • Köydenvetopokaalin voitti toisen kerran vuodeksi haltuunsa 25 patterin joukkue, jolla siitä oli kireä kilpailu 22 patterin joukkueen kanssa.
  • Parhaimmat tulokset 5-ottelussa olivat: 100 mt. alikersantti Paksu 12 sek, kuulassa Inkinen 9,99 mt, keihäässä Inkinen 39,82 mt, korkeuushypyssä Inkinen 155 cm ja 1500 matkalla Jalmari Paksu 4 m 59 s.
  • Myöhempään illalla oli nuorisoseuran talolla arvokasohjelmainen juhlailtama, jossa palkinnot jaettiin. Osanottajia kilpailuissa oli runsaanlaisesti ja yleisöä iltamassa seuran talon avara sali täpösen täynnä.
 • 05.10.1922 Laatokan kalastus Käkisalmen Sanomat
  • Sekakomitea saanut sopimuksen valmiiksi
   • Suomalais-venäläinen sekakomitean istunnossa maanantaina päästiin yksimielisyyteen Laatokan kalastusta koskevassa kysymyksessä.
   • Tehdyn sopimuksen mukaan oikeutetaan molemmat puolet harjoittamaan kalastusta noin 30 * 35 kilometrin levyisellä alueella vesirajan molemmilla puolilla.
   • Yhteisen alueen raja vesirajan Suomen puolella kulkee Pyhäjärven pitäjästä sijaitsevasta Polvananniemestä Laatokan länsipuolelle Mantsinsaaren pohjoisen kärjen kautta Salmin pitäjässä olevaan Uuteenkylään Laatokan itärannalla.
   • Venäjän puoleisella alueella raja kulkee Morjanniemestä Laatokan länsipuolella Aunuksen joen suuhun Laatokan itärannalla.
   • Maallenousupaikat ovat Suomen puolella Sortanlahdessa Taipaleenjoen suun seutuvilla ja Mantsinsaaressa, sekä Venäjän puolella Miikkulaisen, Viteleen ja Tuuloksen jokien suilla. Näihin paikkoihin on sopimuspuolien kalastajilla oikeus nostaa maalle aluksensa ja pyydyksenä kuivamista ja korjaamista varten, sekä suolata ja säilyttää siellä saaliinsa poisvientiin asti.Kalastus yhteisellä alueella kestää toukok 1. p:stä marrask 15 p:ään.
   • Sittenkun hallitus on hyväksynyt sopimuksen allekirjoitetaan se sekakomiteassa.
 • 05.10.1922 Punatautia Metsäpirtissä Käkisalmen Sanomat
  • Useita punatautitapauksia on viime viikkoina sattunut Metsäpirtissä. Varsinkin Saaroisten kylässä on tautia runsaasti liikkeellä. Mainitusta kylästä on tautiin kuollut kaksi lasta. (Huom: Kuolleiden luettelossa ei löydy punatautiin kuolleita)
  • Käkisalmen piirin piirilääkäriO. W. Lewander matkusti eilen paikalle ryhtyäkseen toimiin taudin enemmän leviämisen ehkäisemiseksi.
 • 05.10.1922 Maatalous- ja käsityönäyttely Metsäpirtissä Käkisalmen Sanomat
  • Metsäpirtin Maamiesseuran toimeenpanemaan maatalous- ja käsityönäyttelyyn syysk. 29 pnä nuorisoseuran talolle oli tuotu verrattain runsas valikoima maan tuotteita. Enimmän edustettuina olivat juuri- ja keittiökasvituotteet, joita kumpiakin oli näytteillä kolmattakymmentä ryhmää. Siemenviljoja ja puutarhakasvien ym. siemeniä oli vähän puoleisesti, samoin karjataloustuotteita ja käsitöitä. Aistikkaasti eri ryhmiin järjestettyinä tekivät näyttelyesineet varsin miellyttävän vaikutuksen.
   • Ilahduttavaa on todeta, kuinka keittiökasvi- ja puutarhaviljetys Metsäpirtissä on yhä enemmän voittanut jalansijaa ja kuinka työtä ja huolta on omistettu rajaseudulla yleensä maatalouden kohottamiselle. Kaikki näytteillepanijat eivät kuitenkaan ole noudattaneet määräystä tuoda näytteille täydellisiä ryhmiä varsinkin siemenviljoja ja karjantuotteita, joten useat varsin hyvätkin yksikkölajit jäivät ulkpuolelle kilpailun palkintoja määrätessä. Puutarhatuotteista varsinkin omenat olivat yleensä erinomaisen terveitä ja puhtaita, josta näkyy, että hedelmänviljelykselle on jo monessa kodissa annettu arvoa ja omistettu huolellisuutta hedelmäpuiden hoidossa. Muutamat omenalajit olivat niin hyvät, että ne olisivat kestäneet kilpailun suuremmassakin näyttelyssä.
   • Mitä taas tulee käsitöiden tekoon paikkakunnalla, näyttää siltä, että Metsäpirtin miespuolisella väestöllä on vielä ”peukalo keskellä kämmentä”, sillä vain kaksi miestä oli uskaltanut tuoda näytteille juurikoppia ja höylän tukin. Naisten käsitöitä oli myöskin vähän, mutta niistä kuitenkin näkyi, että kotien joukossa on sellaisiakin, joissa annetaan arvoa käsitöille, ja että kutomakoulut ja ompelukurssit eivät ole turhaan työtä tehneet käsitöiden kehittämiseksi.
   • Palkinnot näyttelyyn tuoduista tavaroista jakautuivat seuraavasti:
    • Viljakasvien ryhmässä:
     • 2.p. H.Peltonen Viisjoki, Antti Ryyppö Haapsaari, N.Jeremejeff Vaskela, 3.p. Martti Ahtiainen Viisjoki, K.Haapsaari Haapsaari ja H.Hatakka Hatakkala sekä kehoituspalkinnot Elias Myöhänen ja Joos. Vp. Myöhänen Koukunniemi.
    • Juurikasvien ryhmässä:
     • 2.p. Joos. Vp. Myöhänen, Eino Leimola, Antti Nyyppö, Aapro Tuokko ja Aapro Haapsaari, Juho Hämäläinen, Aleks Hyytiä, Jaakko Hyytiä, Antti Kuoppa, Natalia Trofimoff, Maria Tuokko ja Elias Myöhänen sekä kehoituspalkinto Paavo Lemmetti ja Matti Hämäläinen.
    • Keittiökasviryhmässä:
     • 1.p. Eino Leimola, 2.p. Jeremijeff, Joos. Myöhänen ja Antti Kuoppa, 3.p. Antti Ryyppö, Juho Hämäläinen, Matti Ap. Myöhänen, Jaakko Hyytiä, Anna Kuoppa ja Elina Peltonen sekä kehoituspalk. Paavo Tuokko, Juho Ahtiainen, Matti Koskivaara, Natalia Trofimoff ja Elias Myöhänen.
    • Puutarhatuotteet:
     • 1.p. Matti Myöhänen (omenat), Nikolai Jeremejeff (omenat), 2.p. Anna Kuoppa (säilykkeet), Natalia Trofimoff (omenat), 3.p. Jaakko Hyytiä (omenat), Aapro Eeva (omenat), Joos. Myöhänen (omenat ja marjat), Aapro Kuoppa (omenat) sekä kehoituspalk. Paavo Tuokko ja Juho Ahtiainen.
    • Puutarhasiemenet:
     • 3.p. Kaapre Haapsaari ja Nikolai Jerejemeff sekä kehoituspalkinnon Matti Hämäläinen.
    • Naisten käsityöt:
     • 1.p. Liisa Laulajainen (kankaat), Amalia Saksanen (kut.työt ja rukkaset), 2.p. Hilja Lehtinen (korut), Helena Taskinen (kankaat), 3.p. Maria Orava, Anna Myöhänen, Lempi Tuokko ja Emma Koppanen sekä kehoituspalk. Maria Tuokko ja Helena Tuokko.
    • Miesten käsityöt:
     • 3.p. Mikko Tuokko ja Kaapre Haapsaari.
    • Heinän siemenet:
     • 3.p. Heikki Ahtiainen ja Heikki Hatakka sekä kehoitusp. H.Peltonen.
    • Karjatuotteet:
     • 2.p. Aat. Viskari, Joos. Vp. Myöhänen, 3.p. Aapro Tuokko ja Aapro Kuoppa sekä kehoituspalk. Elina Peltonen.
   • Näyttelyn aikana piti neuvoja M.Luhta varsin mielenkiintoisen esitelmän apulantojen käytöstä maanviljelyksessä tuoden esiin valaisevia numeroita tämänkesäisistä lannoituskokeista eri paikkakunnilla, joista päättäen superfosfaatin käyttö nähtävästi tulee muuttamaan vastaisuudessa muut apulannat varsinkin ns. kattolannoituksessa.
   • Näyttelyn jälkeen tarjosivat Metsäpirtin Martat erittäin maukkaan päivällisen näyttelyvieraille, jossa saatiin suulla maistaa miten monet kasvilajit hyvin valmistettuina ovat arvokas lisä ruokataloudessamme.
   • Illalla oli näyttelypaikalla maamiesseuran toimeenpanema iltama, jossa tervehdyspuheen piti seuran esimies maanvilj. M.Koskivaara. Kuorolaulua esitti sekakuoro kantt. Jortikan johdolla ja puheen piti op. Toiviainen siitä, kuinka maanviljelyksen edistäminen on henkisen sivistyksen ja varsinkin siveellisyyden edistäjänä. Lisäksi oli ohjelmassa runo, kertomus ja satu sekä palkintojen jako ynnä nuorison leikkejä.
   • Lopuksi on kiitoksella mainittava että kun maamiesseura vähistä varoistaan on jakanut palkintoja rahassa joukon toistatuhatta markkaa niin monet palkinnon saajat jalomielisesti lahjoittivat rahat seuralle.
 • 05.10.1922 Kumottu murhajuttu Käkisalmen Sanomat
  • Sakkolan ja Metsäpirtin käräjäkunnan kihlakunnanoikeudessa oli tiistaina viidennen kerran esillä yleisen syyttäjän ajama kanne Mikko Tuohiojaa vastaan v 1921 surmatun Eeva Eevan Metsäpirtin pitäjän Joentaan kylästä murhasta. Kihlakunnanoikeus havaitsi asianhaarain viittaavan tuohiojan syyllisyyteen mainittuun tekoon, mutta kun häntä vastaan ei ollut varoja todistuksia, kihlakunnanoikeus vapautti hänet. Oikeuden päätös alistettiin hovioikeuden tarkastettavaksi.
 • 08.10.1922 Erivapaus pyydysten käytöstä Uusi Suomi
  • Kalastushallitus on myöntänyt päätöksellään Metsäpirtin kalastajaseuran jäsenille 4. pltä kuluvaa lokakuuta jäsenilleen toistaiseksi ja kunnes ehkä toisin määrätään käyttää Metsäpirtin pitäjän alueella Laatokassa Muikun ja kuoreen pyynnissä sellaisia nuottia, joissa perä on tavallista tiheämpi nimittäin solmuvälien luku puolen metrin pituisessa, suoraksi vedetyssä kudoksessa, silmäväli korkeintaan 75 mm.
 • 10.10.1922 [Laatokalla pidätetyt kalastajat] Käkisalmen Sanomat
  • Venäläiset 9 kalastajaa, jotka tuonnottain pidätettiin suomalaisten viranomaisten toimesta Laatokalla, lähtivät lauantaina Metsäpirtin Saunasaaresta matkalle omalle maalleen. Lähdön piti tapahtua jo torstaina, mutta eivät venäläiset ehtineet saada kalastustarpeitaan ja veneitään siihen mennessä kuntoon.
  • Niinkuin tunnettu, vaihdettiin heidät rajavartioston moottoriveneen Ilmarisen miehistöön.
 • 14.10.1922 [Laatokalla pidätetyt kalastajat ] Käkisalmen Sanomat
  • Vapautettu Pietarissa
   • Viime heinäkuun 19 pnä joutuivat metsäpirttiläiset kalastajaat Heikki Heikinp. Hyytiä, Heikki Simonp. Hyytiä, Tahvo Myöhänen, Aleksanteri Myöhänen, Aatami Peltonen, Simo Peltonen, Arvi Peltonen ja Tahvo Meskanen ollessaan kalastusmatkalla Laatokalla myrskyn ajamina Venäjän alueelle, missä heidät pidätettiin. Oltuaan näihin saakka vangittuina Pietarissa ovat mainitut kalastajat nyttemmin päässeet vapaiksi. *** Ulkoasiainministeriö on ryhtynyt toimenpiteisiin heidän palauttamisekseen Suomeen.
 • 26.10.1922 [Karhu Metsäpirtissä] Käkisalmen Sanomat
  • Metsäpirtissä, Tapparin salolla, on tämän syksyn aikan vieraillut karhu. Useat henkilöt ovat sitä nähneet ja salopelloilla on usean talon kaurassa käynyt tekemässä tuhojaan. Se nyhtää kauroja valtavia aloja yössä, josta osan päällisin puolin syö ja siirtyy seuraavana yönä toiseen kaurapeltoon.
  • Hämäläisen veljekset Tapparista yrittivät muutamana yönä pitää vahtia peltonsa laidassa ja tulikin karhu eräänä yönä peltoon, vaan ei tullut niin lähelle, että olisi ollut tilaisuus sitä ampua. Karhu ilmestyi tänne alkupuolella syyskuuta ja lienee jo noin viikko takaperin poistunut Venäjän puolelle, sillä sen jälkeen ei ole karhusta kuulunut mitään. Karjaa ei karhu täällä kaatanut, ainoastaan muutamia lampaita on se syönyt.
  • Jotkut kertoivat, että olisi ollut kaksikin karhua, vaan todennäköisesti on vain ollut yksi ja on se liikkunut eri paikoissa.
 • 31.10.1922 Kalastus ja hylkeenpyynti Laatokalla Käkisalmen Sanomat
  • Suomalais-wenäläisessä sekakomiteassa tehty sopimus
  • Suomalais-wenäläisen sekakomitean lopettajaisistunnossa lauvantaina allekirjoitettiin sopimus kalastuksesta ja hylkeenpyynnistä Laatokalla. Sopimus sisältää m. m. seuraavaa:
   • Suomi myöntää Wenäjän kansalaisille sekä wenäläisille järjestöille ja yhtymille oikeuden sopimuksessa mainituilla ehdoilla harjoittaa kalastusta ja hylkeenpyyntiä siinä osassa Suomelle kuuluvaa Laatokkaa, joka on molempien waltakuntien wälisen rajan sekä sen suoran wiivan wälillä, joka kulkee Polvanan niemestä Laatokan länsirannalla Mantsinsaaren pohjoisen kärjen kautta Salmin pitäjässä olevaan Uuteenkylään järven itärannalla.
   • Wenäjä puolestaa myöntää Suomen kansalaisille sekä suomalaisille järjestöille ja yhtymille oikeuden tässä sopimuksessa nainituilla ehdoilla harjoittaa kalastusta ja hylkeenpyyntiä siinä osassa Wenäjälle kuuluvaa Laatokkkaa, joka on molempien waltakuntien wälisen rajan sekä sen suoran viivan välillä, joka kulkee Morjan niemestä Laatokan länsirannalla Aunuksen joen suuhun järven itärannalla.
   • ... laaja sopimusteksti jatkuu
   • Erikoisesti on sovittu, että sopimusvaltiot ryhtyvät lähitulevaisuudessa neuvotteluihin sopimuksen aikaansaamiseksi lohi-, siika- ja nieriäiskannan ylläpitämisestä ja lisäämisestä Laatokalla, ja perustaa kumpikin sopimusvaltio muiden toimenpiteiden ohella tässä tarkoituksessa vastaavanlaiset viljelyslaitokset yllämainittujen kalalajien istuttamista varten tähän järveen.
   • Tämä sopimus on ratifioitava ja tulee ratifioitujen kappalten vaihdon tapahtua Moskovassa niin pian kuin mahdollista. Sopimut on voimassa kymmenen vuotta siitä lukien, kuin ratfioidut kappaleet ovat asianmukaisesti vaihdetut, ja jatkuu edelleenkin aina kymmenen vuotta kerrallaan, ellei sitä jomman kumman sopimusvaltion taholta irtisanota vähintäin yhtä vuotta ennen jonkun kymmenvuotiskauden päättymistä.

Marraskuu 1922

 • 04.11.1922 [Bolshevikkien pidättämät metsäpirttiläiset kalastajat] Käkisalmen Sanomat
  • Saapuneet vihdoin rajan yli. Bolshevikit anastaneet heidän veneensä ja pyydyksensä.
  • Tiistaina saapuivat vihdoin rajan yli bolshevikkien vahkeina olleet metsäpirttiläiset kalastajat: Heikki Heikinpoika Hyytiä, Heikki Simonpoika Hyytiä, Tahvo Myöhänen, Aleksanteri Myöhänen, Aatami Peltonen, Simo Peltonen, Arvi Peltonen ja Tahvo Meskanen, jotka - kuten muistettaneen - olivat veneineen myrskyssä ajautuneet Venäjän rannikolle. Tulijat olivat varsin kurjassa kunnossa, nälkiintyneitä ja kunnollisitta vaatteitta, heidän kun oli neuvostolassa ollut pakko niitäkin myydä yltään. Miehet olivat saaneet virua useammassa vankilassa ja olisivat näissä ravinnon puutteessa heittäneet jo henkensä, ellei Pietarissa toimiva suomalainen avustustoimisto olisi lähettänyt heille ruokatarveapua.
  • Päästyään vihdoin vapaaksi jäivät kalastajat Pietariin odottamaan veneittensä ja kalastustarpeidensa saantia, mitkä bolshevikit olivat luvanneet antaa heille takaisin. Tätä lupausta ei kuitenkaan pidetty - kuinkas muuten! - ja niinpä oli paljon kärsineiden Metsäpirtin miesten loppujen lopuksi tultava rajan yli ilman mainittua omaisuutteen, joka näin ollen jäi bolshevikkien saaliiksi.
  • Kalastajat on sijoitettu Kellomäen karanteeniin asianmukaiseksi eristysajaksi, minkä ohessa heitä myöskin tullaan viranomaisten toimesta kuulustelemaan.
 • 16.11.1922 [Metsäpirtin kunnan elintarvelautakunnan tilit] Käkisalmen Sanomat
  • Muuan kirjanpitovirhe myöskin siltä ajalta, jolloin opettaja K.A.Sihvo hoiti elintarvelautakunnan toimitsijan tointa. Kunnanvaltuuston toimenpiteet asian johdosta.
  • Kun Metsäpirtin kunnanvaltuusto Loposen asian yhteydessä määräsi saatettavaksi ensimmäisen elintarvelautakunnan tilit huolellisemman tarkastuksen alaiseksi ja kun sittemmin mainitut tilit on asiallisesti ja virallisesti tarkastettu, on asiasta syntynyt tarkastuslausunto, mikä kuuluu seuraavasti:
   • Pyynnöstä olen tarkastanut Metsäpirtin kunnan Elintarvelautakunnan kassatilin ajalta 20.11.-31.12.1918, jonka tilin on allekirjoittanut herra K.A.Sihvo, ja jonka ovat tarkastuksen nojalla hyväksyneet herra Salomon Susi, Matti Hämäläinen, Simo Susi ja P.Paakkinen.
   • Tarkastuksessani olen huomannut seuraavaa:
    • Kassatilin menoviennit perustuvat kaikki tilitodisteihin ja on siinä myös yhteenlasku oikea. Tulotodisteista puuttuu muutamia, yhteenlasku tulopuolella on niinikään oikein suoritettu. Lisäksi olen huomannut - saatuani käytettäväksi jäljennöksen herra Sihvon 7.12.1918 kuittaamasta laskusta Metsäpirtin Osuuskaupalle että kassakirjaan on merkitty saaduksi 746 kg:sta sokeria 4928,30 mk, vaikka on kuitattu 9101,20 mk, joka viimemainittu summa ilmeisesti on oikea sokerin kilohinnan ollessa 12,30 Smk. Tämän merkinnän johdosta on kassatilin tulopuoli 4172,90 mk liian pieni, joten tilinpäätöspäivänä täytyi kassasäästön olla 4066,01 mk, sen sijaan että on merkitty olleen velkaa Smk 106,89.
   • Viipurissa lokakuun 28 pnä 1922, A.Salmi, fil.maist., kauppalyseon kirjanpidon opettaja, Suomen tilintarkastajain yhdistyksen hyväksymä valan tehnyt tilintarkastaja
  • Tämä tarkastuskertomus esitettiin Metsäpirtin kunnanvaltuuston kokouksessa tämänkuun 11 päivänä jolloin valtuusto päätti asiasta ilmoittaa yleiselle syyttäjälle, maaherralle ja Metsäpirtin kirkonkylän kansakoululle niihin toimenpiteisiin ryhtymistä varten mihin asia antaa aihetta. Samalla päätettiin opettaja Sihvoa vastaan nostaa syyte, jota ajamaan kunnan puolesta valtuutettiin kunnanllislautakunnan esimies J.Eeva, joka oikeutettiin ajamaan asiaa kaikissa oikeusasteissa sekä käyttämään lakimiestä apunaan. Samalla valtuusto erotti opettaja Sihvon kunnan tielautakunnan puheenjohtajan ja rahastonhoitajan toimesta sekä kunnan taksoituslautakunnasta valiten mainittuihin toimiin toiset henkilöt.


 • 23.11.1922 Suomen ja Neuvosto-Wenäjän sopimus kalastuksesta Laatokalla Käkisalmen Sanomat
  • Tarton rauhansopimuksen 12 artiklan määräysten perusteella Suomalais-venäläisessä Keskussekakomiteassa lokak 28 p:nä allekirjoitettu sopimus Suomen ja Wenäjän välillä kalastuksen ja hylkeenpyynnin harjoittamisesta Laatokalla on yksi niistä, joihin Suomen puolisten etujen kannalta voidaan suhtautua tyydytyksellä. Tämä koskee erittäinkin pääkysymystä, kalastajien liikkumisoikeutta toiselle valtiolle kuuluvalla järvenosalla, missä kohden Suomen taholta sovitteluissa on koetettu päästä mahdollisuuden mukaan palautumaan ennen sotaa wallinneisiin kalastusoloihin Laatokalla, pääasiallisesti siinä annistuenkin. Saatiin sivituksi yhteisestä, Laatokan halki ulottuvasta, kahden puolen valtioiden välitä vesirajaa sijaitsevasta alueesta, missä sopimuksessa lähemmin mainituilla, alempana selostettavilla ehdoilla, suomalaiset oikeutetaan harjoittamaan kalastusta ja hylkeenpyyntiä Venäjän vesialueella ja päinvastoin.
  • teksti jatkuu ...

Joulukuu 1922

 • 30.12.1922 Halkohuutokauppa Käkisalmen Sanomat
  • Vapaaehtoisella huutokaupalla, joka pidetään n.s. Viisjoen halkotarhalla tiistaina tammik. 2 pnä kello 10 ap., myydään noin 150 syltä kuivia koivuhalkoja joko 5-10 sylen erissä tai kokonaan.
  • Hyväksymisvalta pidätetään.
  • Maksuaikaa myönnetään luotetuille, josta lähemmin myyntitilaisuudessa.
  • Metsäpirtissä jouluk. 28 p:nä 1922. S. Myöhänen
Henkilökohtaiset työkalut