Lehdet1920

Metsapirtti

Loikkaa: valikkoon, hakuun

Sisällysluettelo

Lehdistö 1920

Tammikuu

Helmikuu

 • 03.02.1920 Maamiespäiviä Käkisalmen sanomat
  • Metsäpirtti Terenttilän kansakoulu 8 p. helmik., Metsäpirtti kirkonkylän nuorisoseuran talo 9 p. helmik., Metsäpirtti Saaroisten kansakolu 10 p. helmik.
  • Kaikissa paikoissa alkavat maamiespäivät klo 4 ip.

Huhtikuu

Kesäkuu 1920

 • 02.06.1920 Inrikesministern besvarar en ny interpellation Åbo Underrättelser
  • Utom dagordningen besvarade inrikesministern v. Hellens Rieti Itkonens m.fl. socialisters interpellation om händelset i det i krigstillstånd förklarade gränsområdet, genom vilka händelser interpellanterna påstå att de soc-dem. ...
  • Först framhöll ministern, att interpellationen var svävande aviattad och att påståendena i huvudsak gällde den förra regeringens verksamhetstid samt att endast två speciella fall berörts. Det ena åsyftar den händelse, då vid transport av från Ryssland anlända bolschevikagenter dessa blevo skjutna vid försök att i motorbåt på väg från Metsäpirtti till Kexholm överrumpla sina väktare och be mäktiga sig båten. Detektiven Paunu har numera avlidit, men detektiverna Hämäläinen och Repo förvaras i Viborgs länsfängelse och mot dem väckt åtal för mord behandlas av Viborgs hovrätt. Det andra fallet avser handelsbiträdet Simo Meskanens försvinnande i maj 1919.
  • Vid anställd undersökning har framgått, att en skyddskårssoldat fått i uppdrag att till kommendantämbetet i Metsäpirtti i och för förhör inställla Meskanen, som tidigare häktats för olovligt överskridande av gränsen och smuggling av pengar; hos honom hade anträffats ett belopp av 10000. På vägen till Metsäpirtti hade Meskanen, då soldaten tände en cigarett, sprungit till skogs utan att akta på väktarens rop att stanna. Soldaten sköt efter M., men denne kom undan och flydde till Ryssland.
  • Båda fallen ha sålunda noga undersökts och vederbörande åtalats. Om i interpellationen andra liknande fall anförts, skulle jag kunnat visa, att nödiga åtgärder vidtagits också beträffande dem.
  • ...

Heinäkuu

 • 06.07.1920 Kalastajain vaikeuksia Laatokalla Käkisalmen Sanomat
  • W. k. 28. pvä lähti Saaroisten kyläläisiä Metsäpirtistä kuudella veneellä Taipaleenluodolle kierrenuotan vetoon. Saalis oli niin hyvä, että kussakin veneessä kaloja oli keskimäärin 300 kg. Kun heillä oli kotiin 20 km matkaa ja kun iltapäivällä puhalsi ankara vastatuuli, yllätti väsymys kalastajat, joten he eivät jaksaneet soutaa kotirantaan, vaan yöpyivät merelle. Kun he sitten seuraavana aamuna tulivat rantaan, pidättivät sotilas- ja tulliviranomaiset heidän veneensä, nuottansa ja saaliinsa, wäittäen kalastajain käyneen kalastusmatkalla Venäjän puolella.
  • Jokainen paikallisia oloja tunteva tietää varmasti, etteivät metsäpirttiläiset kalastajat lähde kalastusmatkalla Venäjän puolell millään ehdolla, eikä se olisi tarpeellistakaan, kun kerta omilla vesillä on niinkin hyviä apajapaikkoja kuin Taipaleenluoto. Näin ollen ei sotilas- ja tulliviranomaisten menettelyyn ole muuta syytä kuin se, että on olemassa määräys, jonka mukaan Laatokalla ei saa liikkua yön aikana, jota määräystä kalastajain on aivan mahdotonta noudattaa, sillä voihan äkillinen tuuli, kuten tässä tapauksessa, asettaa heille voittamattomia esteitä.
  • Tästä tapauksesta tuli vähävaraisille kalastajille vaikea taloudellinen tappio, sillä pyydysten menettäminen tietää elinkeinon harjoittamisen estämistä. Tämän kirjoittaja toivoo hartaasti, että asiaa lopullisesti ratkaistaessa otettaisiin nämä näkökohdat huomioon.
 • 10.07.1920 Kodin päiviä Raudussa, Metsäpirtissä ja Käkisalmessa Uusi Suomi
  • Kotikasvatusyhdistyksen puhuja, emäntä Eveliina Ala-Kulju liikkui puhumassa Raudussa, pitäen siellä 7 kokouksessa 13 esitelmää. Kuulijoita oli yhteensä 1000 henkeä.
  • Metsäpirtissä oli 6 kokousta ja niissä 10 esitelmää. Kuulijoita oli yhteensä 1600 henkeä.
  • Näissä tilaisuuksissa oli paikkakuntalaisten lisäksi runsaasti Inkerin pakolaisia, varsinki Raudussa ja Metsäpirtissä.
  • Sotilaille piti emäntä Ala-Kulju Raudussa 3 kokousta, Metsäpirtissä yhden, Käkisalmessa 2 ja Viipurissa 3 - siis 9 sotilaskokousta, ja kuulijoina niissä oli noin 1000 sotilasta.
 • 20.07.1920 Ilmoitus Käkisalmen Sanomat
  • Täten ilmoitamme, että v 1916 olemme talteenottaneet Saaroisten rannan kohdalta 'Romamais'-luodolta yhden proomun ankkurin ja ankkuriketjua 40 syltä. Joiden oikea omistaja käyköön ne perimässä allekirjoittaneilta 14 vuorokauden kuluessa, maksamalla ilmoituskulut sekä korjaus- ja säilytyskustannukset.
  • Jos tälla ajalla ei omistajaa ilmaannu niin menettelemme kuin omiemme kanssa.
  • Metsäpirtissä heinäk. 16 pvä 1920
  • Juho Moosenp Peltonen ja Matti Juhonp Hyytiä
 • 20.07.1920 Vapaaehtoisella huutokaupalla
  • myydään t.k. 26 p:nä klo 11 ap 4 hehtaarin suuruinen metsäpalsta. Kelpaava hyvin viljelysmaaksi.
  • Sakkolan Taipaleessa heinäk 16 p:nä 1920, Lauri Laulajainen

Elokuu

 • 07.08.1920 Hevosvarkaus Saaroisten kylässä Saarijärven Paavo
  • Viime lauantaina varastettiin Metsäpirtissä Saaroisten kyläs 6 hevosta ja vietiin ne Venäjälle. Eräästäkin talosta vietiin 4 hevosta. Olivatko varkaat suomalaisia vai venäläisiä, ei varmuudella tiedetä.
 • 27.08.1920 Bolschevikagenter inför överkrigsdomstolen Dagens Press
  • Den 26 dennes förevar till behandling inför överkrigsdomstolen det mot hemmansägaresonen Eemil Liira och hemmansägarehustrun Anni Lagström anhängiggjorda målet. I krigsfiskalen A. Pohjapääs anklagelseskrift omnämnes, att Liira, efter att i högförradisk avsikt ha inlett samarbete med den i Ryssland befintliga kommunistiska organisationen, flera gånger under hösten 1919 i Metsäpirtti socken, vilken förklarats i krigstillstånd, förhjälpt flera av nämnda organisations i Finland verksamma agenter att överskrida gränsen till den ryska sidan. Desstom anklagas han för att själv ha till kommunisternas agent Hugo Kari, vilken var bosatt å Grusino järnvägsstation å ryska sidan, ha befordrat hemliga brev ävensom för att av denne ha mottagit och till Finland hämtat 10500 rubel att användas för organisationens brottsliga syften.
  • Anni Lagström åter hade i sitt hem i Taipale by av Metsäpirtti socken på sommaren mot hösten 1919 mot ersättning lämnat ifågavarande organisations i Finland verksamma agenter och kurirer bostad samt i sitt hem förvarat större mängder litteratur med uppmaning till lands- och högförräderi. I anklagelseskriften yrkas på bägge deras fällande för förberedelse till högförräderi.
  • Eemil Liira förklarade under förhöret att han endast tvenne gånger varit i Ryssland och även då gjort detta på grund av övertalningar av andra i fråga on me av Kari givna pengarna och litteraturen hade avsikten varit att föra dem till en viss namngiven person. Liira framhöll enellertid, att han haft för avsikt att bedraga Kari samt behålla penningarna för egen räkning och förstöra litteraturen, vilket han emellertid icke medhann då han omedelbart blev anhållan efter det han överskridit gränsen.
  • Anni Lagström åter påstod, att hon icke haft sig någonting bekant vilka hennes inackordenter varit, ej heller att man i hennes gård gömt agitationslitteratur.
  • Överkrigsdomstolen resolverade, att utslag i målet komme att fällas den 7 september.
 • 28.08.1920 Valtiopetoksen valmistelua koskevat jutut Uusi Suomi
  • Samana päivänä oli sotaylioikeudessa esillä talollisenpoika Eemil Liiraa ja talollisenvaimoa Anni Lagströmiä koskeva juttu. Syytetyt olivat vangittuina saapuvilla.
  • Sotaviskaali A. Pohjanpään syytekirjelmässä kerrottiin, että Eemil Liira oli, valtiopetoksen aikomuksessa ryhdyttyään yhteistoimintaan Venäjällä olevan kommunistisen järjestön kanssa, sotatilaan julistetussa Metsäpirtin pitäjästä käsin syksyllä 1919 useamman kerran avustanut muita sanotun järjestön Suomessa toimineita asiamiehiä kulkemaan rajan yli Venäjän puolelle, kuljettanut itse Venäjän puolella olevalle Grusinon rautatieasemalla oleskelevalle kommunistien asiamiehelle Hugo Karille Suomesta salaisia kirjeitä kuin myös, vastaanotettuaan häneltä 10500 ruplaa rahaa käytettäväksi järjestön rikollisten tarkoitusperien toteuttamiseksi sekä joukon levitettäviksi aiottuja kiihoituskirjasia, tuonut ne Suomeen.
  • Anni Lagström taas oli kotonaan Metsäpirtin pitäjän Taipaleen kylässä kesällä ja syksyllä 1919 antanut puheenaolevan järjestön Suomessa liikkuvien asiamiesten ja lähettien palkkiota vastaan asua ja piileskellä luonaan sekä pitänyt tai ainakin sallinut pitää kotonaan kätkössä isompia määriä maan- ja valtiopetokseen kiihottavaa kirjallisuutta, jota Anni Lagströmin talosta oli otettu takavarikkoon useita kymmeniä kiloja, ja vaadittiin syytekirjelmässä kummankin tuomitsemista rangaistukseen valtiopetoksen valmistelusta.
  • Eemil Liira selitti kuulusteltaessa käyneensä ainoastaan kahdesti Venäjällä ja silloinkin tehneensä sen toisten houkutuksesta. Hugo Karin antamat rahat ja kirjallisuus oli määrä viedä eräälle hänen ilmoittamalleen henkilölle, mutta sanoi Liira aikoneensa pettää Karin sekä pitää rahat itse ja hävittää kirjallisuuden, jota ei kuitenkaan ennättänyt tehdä kun joutui heti rajan yli tultuaan pidätetyksi.
  • Anni Lagström taas väitti, ettei hän ollut tiennyt mitä miehiä hänen huonemiehensä olivat olleet, enempää kuin sitäkään, että hänen talossaan oli ollut eri paikkoihin kiihoituskirjallisuutta kätkettynä.
  • Sotaviskaalin jätettya asian päätettäväksi, ilmoitti sotaylioikeus julistavansa päätöksen jutussa tulevan syysk. 7 pnä.

Syyskuu

 • 02.09.1920 Miestappo Metsäpirtissä Karjala
  • Pyhäjärven Vaskelan kylässä Jermolajeffin pihamaalla tuli riitaa Jermolajeffin ja Metsäpirtin Paloniemessä asuvan Feodor Podushkinin kesken. Välien selvittelyn yhteydessä Feodor puolustautui revolverian käyttäen, jonka johdosta Jermolajeff myöhemmin kuoli.
 • 08.09.1920 Oikeus- ja Poliisiasioita, Kommunistijutut Karjala
  • Ylisotaoikeus tuominnut talollisenp E. Liiran valtiopetoksen valmistelusta kuritushuonerangaistukseen
   • Sotaylioikeus julisti eilen päätöksensä talollisenp E. Liiraa ja talollisenvaimo Anni Lagströmiä vastaan valtiopetoksen valmistelusta ajetussa jutussa, josta jo aikaisemmin on kerrottu.
   • Sotaylioikeus piti selvitettynä, että Emil Liira oli marraskuussa 1919 valtiopetoksen aikomuksessa sotaviskaali Pohjanpään syytekirjelmässä mainitulla tavalla edistänyt Venäjällä olevan kommunistijärjestön toimintaa Suomessa tehden itsensä syypääksi valtiopetoksen valmisteluun, minkä vuoksi sotaylioikeus mainitsemainsa lainkohtain nojalla tuomitsi hänet pidettäväksi 2 v kuritushuoneessa ja olemaan yli vapausrangaistusajan 5 v vailla kansalaisluottamusta, mutta vähennettiin tuomitusta vapausrangaistuksesta pitkän tutkintovankeuden takia 4 kuukautta. Sen ohessa julistettiin Emil Liiran kommunistiasiamieheltä Hugo Karilta vastaanottamat 10000 ruplaa sekä takavarikoitu kiihoituskirjallisuus valtiolle menetetyksi.
   • Anna Lagströmiä vastaan nostettu syyte hylättiin luotettavain todisteitten puutteea ja Lagström määrättiin päästettäväksi vapaalle jalalle.
 • 30.09.1920 Metsäpirtin kunnanvaltuuston kokouksessa 25 p syysk 1920 Maakansa
 • 30.09.1920 Metsäpirtin kunnanvaltuuston kokouksessa 25 p syysk 1920 Käkisalmen Sanomat

Lokakuu

Marraskuu


 • 30.11.1920 Saaroisten koulun apuopettajaksi Suomen Virallinen lehti
  • Metsäpirtin pitäjän Saaroisten kansakoulun apuopettajaksi kuluvaksi lukuvuodeksi on valittu ja lopullisesti hyväksytty kiertokoulunopettajatar Hilja Natri.


Etusivu Lehdet Lehdistö1900
Henkilökohtaiset työkalut