Lehdet1911

Metsapirtti

Loikkaa: valikkoon, hakuun

Sisällysluettelo

Lehdistö 1911

Tammikuu 1911

 • 01.01.1911 Nikolai Timofejeffin seuraajat. Metsäpirtin pitäjä. Kauppayhtiö Registeringstidning för varumärken
  • Yhtiömiehet: Alaikäiset Nikolai Timofejeff, Aleksander Timofejeff, Ivan Timofejeff, Georgi Timofejeff ja Eutokia Timofejeff
  • Yhtiön toiminimen kirjoittaa liikkeen johtaja Jaakko Hyytiä
  • Maakauppaliike Metsäpirtin pitäjän Saaroisten kylässä
  • 12/11, 23/5 1911
 • 13.01.1911 Ilmoitus Käkisalmen Sanomat
  • Jollei maksu tahi jokin muu laillinen este väliin tule, myydään julkisella pakkohuuokaupalla ensi tulevan helmikuun 20 p:nä kello 1 jpp Talollisen Erland Lindgrenin omistama 1/16 osa perintötilasta no 1 Terenttilän kylässä Metsäpirtin pitäjää. ...
  • Jollei maksu tahi jokin muu laillinen este väliin tule, myydään julkisella pakkohuuokaupalla ensi tulevan helmikuun 20 p:nä kello 4 jpp Talollisen Kaapro Meskasen omistama 1/32 osa perintötilasta no 1 Terenttilän kylässä Metsäpirtin pitäjää. ...
  • 13.01.1911 Vararikko Käkisalmen Sanomat
   • Taipaleen Osuuskaupan r.l. konkurssianomuksen johdosta määrättiin valvontapäivä 16 päiväksi ensi kesäkuuta. Uskotuiksi miehiksi määrättiin liikkeen pisinaikainenjohtaja Heikki Suokas ja toimimies keskusosuuskunnasta Otto Korhonen.

Helmikuu 1911

 • 24.02.1911 Kuulutus: Pakkohuutokauppoja pidetään, ellei laillista estettä tule, seuraavasti: Käkisalmen Sanomat
  • 1:si ensi maaliskuun 13 p:nä klo 11 e. pp. Kiwiniemen majatalossa;
  • 2:si ensi maaliskuun 14 p:nä klo 11 e. pp. Sakkolan majatalossa ja samana päivänä klo 2 päivällä myydään Sakkolan kirkon luona sijaisevat rakennukset, kuuluvat Pekka Möntären perillisille
  • 3:si ensi maaliskuun 16 p:nä klo 11 e. pp. Wiisjoella Mikko Peltosen per. oikeudenomistajain talossa;
   • joissa tilaesuuksissa myydään kaikellaista irtainta omaisuutta - mitä arvioon on merkitty useilta eri henkilöiltä ja jotka vielä ovat jättäneet asiansa suorittamatta. Huutokaupan alaisiksi tulevat siis kaikki ne asiat mistä tähän saakka on tehty arvioita ja joista vielä ei ole suoritusta tahi selvitystä tehty.
  • Sakkolassa Nimismiehen virkahuoneessa 18 p:nä helmikuuta 1911, Heikki W. Helander


Huhtikuu 1911

 • 05.04.1911 Papisto Käkisalmen Sanomat
  • Metsäpirtin v.t.kirkkoherra H. J. Helin on toukok. 1 p:stä määrätty hoitamaan kappal. virkaa Kivennavalla.
  • 05.04.1911 Itsemurha Käkisalmen Sanomat
   • Avantoon heittäytymällä päätti päivänsä Maarianpäivänä talollinen Kaapro Jaakonp. Repo Metsäpirtin Saaroisissa. Vainaja, joka pitemman ajan oli ollut huonovointinen ja sairasti nykyään mielenhäiriötä yritti jo aikaisemmin hirttäytymällä lopettaa itsensä, mutta tuli siitä estetyksi. Tällä tavalla poismenneeltä jäi huonoon taloudelliseen asemaan puoliso ja kolme lasta, joista vanhin yhdeksän ja nuorin puolitoista vuotias. Vainaja oli 39 vuotias.
 • 10.04.1911 Jaktsällskap ifån Petersburg Wiborgs Nyheter
  • Den 29 mars påträffade ett jaktsällskap ifrån Petersburg ett björnide i närheten af Tappari by i Metsäpirtti, men på ryska sidan om gränsen. I idet låg en björnhona med tre ungar. Honan väcktes af hundskall och gick fram, men kröp tillbaka i det, då den såg människor. Den jagades emellertid åter ut och dödades med ett skott i hjässan. Ungarna infångades lefvande och fördes till Petersburg. Björnhonan vägde ej mindre än 218 kg.
  • Jägarena, som i vinter redan fällt eller tillfångatagit 7 björnar, torde ämna återkomma för att söka flere offer.
 • 24.04.1911 Vesikauhu Käkisalmen Sanomat
  • Viipurin läänin kuvernööri on t.k. 8 p:nä antamallaan kuulutuksella julistanut Raudun, Sakkolan, Metsäpirtin, Valkjärven ja Kivennavan kunnat vesikauhun saastuttamiksi 3 kuukauden ajaksi.
  • 24.04.1911 Tapaturmia Käkisalmen Sanomat
   • Kun 52 vuotias työmiehen vaimo Helena Myöhänen Koukunniemestä t.k. 18 pnä ajoi reellä maantietä, kaatui hän reestä, jolloin eräs perunasäkki osui hänen jalalleen ja katkaisi vasemman reisiluun. Ensi avun antoi tri Lewison, jonka jälkeen Myöhänen tuotiin täkäl. kunnall. sairalaan.

Toukokuu 1911

 • 10.05.1911 Metsäpirtin seurakunnan osallisuus Sakkolan seurakunnan omaisuuteen Käkisalmen Sanomat
  • Kuten muistettanee määräsi senaatti heinäkuun 12 päivänä 1894 antamallaan päätöksellä Metsäpirtin silloisen rukoushuonekunnan erotettavaksi Sakkolan seurakunnasta erinäiseksi kirkkoherrakunnaksi. Kun kuitenkaan sanotussa päätöksessä ei ollut mitään mainittu uuden seurakunnan mahdollisesta osuudesta emäseurakunnan kirkollisiin varoihin ja velkoihin, anoi Metsäpirtin seurakunta, että se saisi Sakkolan seurakunnan kirkosta, hautausmaasta ja kaikista kirkollisista kassoista korvausta ei ainoastaan sen mukaan kuin kassat olivat erohetkellä, vaan myös suhteellisesti siltä ajalta kuin Metsäpirtin seurakuntalaiset olivat liikarasitusta kantaneet. Niinikään se anoi, että Sakkolan jakamattoman seurakunnan virkatalojen suuret maat ja metsät sekä suuri rakennuskassa jaettaisiin nykyisten Sakkolan ja Metsäpirtin seurakuntain kesken manttaaliluvun mukaan.
  • Anomuksen johdosta vaati senaatti tuomiokapitulin lausuntoa, joka katsoi, että Metsäpirtin seurakunta olisi saapa osan ainoastaan Sakkolan seurakunnan viinikassasta ja pappilain rakennusrahastosta. Sakkolan seurakunta kokonaan vastusti jakamista väittäen, että seurakunta kirkonkokouksessa 22 päivänä syyskuuta 1890 suostuttuaan Metsäpirtin muodostamiseen eri seurakunnaksi sitoutui rakentamaan sille virkatalon sitä vastaan, ettei Sakkolan seurakunnalta mitään muuta palkintoa vaadittaisi.
  • Asia on kestänyt neljä vuotta senaatissa, jolta nyt on tullut Metsäpirtin seurakunnalle sangen suotuisa päätös. Senaatti on näet katsonyt hyväksi määrätä:
   • laaja nippu eri asioita ...
 • 24.05.1911 Virkauutisia Tullimiestenlehti no 5
  • Päällysmieheksi Saunasaaren tullivartioon on tullihallitus siirtänyt päällysmiehen Lipolan tullivartiossa, kolleginasessori Edvard Gabriel Laguksen.

Kesäkuu 1911

 • 22.06.1911 Kansakoulut Laatokka
  • Metsäpirtin kirkonkylän kansakoulun opettajaksi on valittu ylioppilas Aleksandra Savela.

Heinäkuu 1911

 • 10.07.1911 Ilmoitus Käkisalmen Suomalainen
  • pakkohuutokauppa: Kustaa Paavonpoika Laulajainen
 • 17.07.1911 Hukkunut Käkisalmen Sanomat
  • Perhantaina putosi talollisen Simo Naskalin (s. 23.06.1851) 19-vuotias poika Aapro (s. 08.07.1892, k. 14.07.1911) Metsäpirtin Viisjokeen ja hukkui. Hän oli ollut erään sillan alla propsia uittamassa. Hänen huomattiin sieltä kadonneen ja kun mentiin etsimään, löydettiinkin hänen ruumiinsa parinkymmenen metrin päästä joesta. Henkiinherättäminen oli turha, sillä putoamisesta oli kulunut useita tunteja. Tapaus selvenee, kun tietää pojan sairastaneen kaatuvaatautia.
 • 29.07.1911 Runonlaulaja Larin Paraskelle pystytettiin wiime sunnuntaina Inkeri
  • Etelä-Karjalan nuorisoseuran toimesta komea muistokilpi Raudun Palkealan hautausmaalle, johon runolaulajavainaa on haudattuna. Patsaan paljastusjuhlallisuus muodostui suuremmoiseksi rajan rahvaan juhlaksi, johon otti osaa noin 3000 henkeä, joukossa Lempaalaisiakin, jossa pitäjässä Larin Paraske on syntynyt maaorjan lapsena. Paljastustilaisuudessa haudalla puhuivat kirjailija Mikko Uotinen sekä Palkealan kreikkalaiskatolinen kirkkoherra Nikolai Okuloff. Viime mainittu piti myös liikuttavan rukouksen, jonka jälkeen kööri lauloi ihanan hymnin 'Ikuinen muisto'. Vielä puhui haudalla kauniita muistosanoja vainajasta hänen ristilapsensa talonemäntä Tatjana Pahomova, joka osaa myös laulaa vanhoja runoja. Haudalle laskettiin suuri joukko komeita seppeleitä m.m. vainajan kotikunnan Metsäpirtin, Etelä-Karjalan nuorisoseuran, Wiipurilaisen ylioppilaskunnan, Sanomalehti 'Karjalan' y.m. puolesta.
  • Iltapäivällä oli Palkealan kansakoululla suuri kansanjuhla, jossa m.m. saatiin kuulla vanhojen runojen laulua, jota esittivät sisarukset, emännät Anna ja Maria Sidorowit. Kauniin muiston jätti rajan rahvaalle tämä onnistunut juhla.

Elokuu 1911

 • 14.08.1911 Metsäpirtin kunnan kuntakokouksessa Käkisalmen Sanomat
  • t.k. 10 pnä oli käsiteltävänä seuraavat asiat:
  • ...
  • 14.08.1911 Runolaulajat vähenevät Metsäpirtin Vaskelastakin Käkisalmen Sanomat
   • Metsäpirtin Vaskelasta, jossa Larin Paraske eli ja jossa aina näihin päiviin saakka on ollut eteviä runolaulajia, on nyt muutaman vuoden kuluttua kuollut 4 runolaulajaa. Paitsi Larin Paraskea, joka kuoli 3 pnä tammikuuta 1904, kuoli samana vuonna myöskin Ripakon Vetosa 13 pnä samaa kuuta. Hän oli syntyisin Lempaalan seurakunnasta Hovimäeltä. Tämä 98 vuotta vanha 'Wetos-ämmä' oli hyvä muistinen ja kuulu loitsija. Kerran pappi oli häneltä vähällä kieltää häneltä sentähden pyhän ehtoollisen, mutta kun hän hyvin osasi selittää asiansa, niin sai kuin saikin ehdollisen.
   • ...
 • 23.08.1911 Sakotettuja viinasaksoja Käkisalmen Sanomat
  • Viime maanantaina sakotettiin Käkisalmen raastuvanoikeudessa tal. p. Heikki Myöhänen Metsäpirtin Koukunniemestä ensikertaisesta salakuljetuksesta ja tullikavalluksesta 150 mk sekä Ivan Timofejeff samoin 150 mk.
  • 23.08.1911 Hukkunut Käkisalmen Sanomat
   • Viime sunnuntaina höyrylaiva 'Runon' kulkiessa Kiviniemestä Metsäpirttiin putosi laivasta nimismiehen laiturissa Metsäpirtistä kotoisin oleva, 20 vuotias Aapo Juhonp Eeva veteen ja hukkui. Hänelle heitettiin kyllä heti korkkipussi, mutta vaipui mies heti pohjaan, vain pirtupullo jäi veden pinnalle. Pian saatiin venekin vesille ja ruvettiin hukkunutta naaraamaan, kolmen neljänneksen tunnin jälkeen mies saatiin ylös mutta ei saatu virkoamaan.
 • 25.08.1911 Laatokan rantamilta Tullimiestenlehti
  • ...
  • Matti Pulakkalta takavarikoitu 50 pulloa venäläistä pirtua
  • ...
  • Yhä edelleen tekevät salakuljettajat ja myyjät hyviä afäärejä eivätkä tullimiehet vähälukuisina kun ovat, kykene heitä tarpeellisella pontevuudella estämään toimintansa hrjoittamasta. Olisi ehdotomasti tarpeen, että jos kerran tahdotaan tehdä loppu viinan ja pirtun kuljetuksesta näissä seuduin, myös lisättäisiin tullimiesten lukua. Miten voidaan esim Tapparin vartiopaikassa kunnollisesti estää salakuljetusta, kuin vartiopaikassa ei löydy kuin kaksi tullivartijaa, joista toisen aina täytyy olla vartiopaikassa eikä toinen yksin voi liioin mitään toimittaa sentähden, että hänellä ei ole tarvittaessa todistajaa muassaan eikä hän myös muutenkaan voi yksin juuri mitään toimittaa syystä, että salakuljettajia on usein useampia yhdessä ja he sitä paitsi aseilla varustetut. Olisi näin ollen etenkin Tapparissa vartiopaikkaan miehistöä lisättävä.
  • Jäkä

Syyskuu 1911

 • 04.09.1911 Karjalan kannas - marssi Käkisalmen Sanomat
  • Uudenkirkon ja Kivennavan asukkaille omistettu
   • Karjalan Kannas on vartiopaikka; Karjalan kannas on kaunein paikka: seisoa, kaatua, suuttua, surra;
   • ...
  • Eino Leino
  • 04.09.1911 Oikeus- ja poliisiasioita Käkisalmen Sanomat
   • Tullijuttuja oli raastuvassa tänään useampia esillä:
   • Tal. Aapro Hiltunen Metsäpirtin Joentaan kylästä sakotettiin tullipetoksesta 20 mk
   • Tal. Jaakko Eeva Metsäpirtin Koselan kylästä sakotettiin salakuljetuksesta tullipetoksesta 120 mk sakkoon
   • Tal. poika Simo Nuora Metsäpirtin Neusaaresta sakotettiin samoin salakuljetuksesta ja tullipetoksesta myös 120 mk
   • Leski Aune Paukku Metsäpirtin Korholanjaaman kylästä sakotettiin 150 mk salakuljetuksesta.
 • 09.09.1911 Medborgarmötena Veckobladet
  • Senaste söndag höllos medborgerliga protestmöten i Metsäpirtti, ... I mötet i Metsäpirtti deltogo både lutheraner och greker och enhälligt beslöts att i tidningspressen offentliggöra en resolution, i hvilken med hänvisande till våra grundlagars helgd och högtidligen bekräftade försäkringar uttalas folkets djupa sorg öfver det öde, som väntar befolkningen i Kivinebb och Nykyrka, och den skarpaste protest emot dessa landsdelars afskiljande från det öfrika Finland. Vi försäkra därjänte, slutar protesten, att man med inga som helst medel skall kunna beröfva oss karelare vår finska nationalitet.

Lokakuu 1911

 • 13.10.1911 Sakotettu Käkisalmen Sanomat
  • Raastuvanoikeudessa viime maanantaina tuomittiin talollisen poika Metsäpirtin pitäjän Koukunniemen kylästä Aleksanteri Kaapronpoika Myöhänen tullikavalluksesta ja salakuljetuksesta sakotettavaksi yhteensä 120 mkaa sekä virkamiehen eksyttämisestä 30 mk.
  • 13.10.1911 Vahvistettu päätös Käkisalmen Sanomat
   • Läänin kuvernööri on vahvistanut Metsäpirtin kunnan päätöksen 20000 mk suuruisen maanviljelyslainan ottamisen pitemmälle kuin 10 vuoden takaisin maksuajalle.
  • 13.10.1911 Hyljätty päätös Käkisalmen Sanomat
   • Läänin kuvernööri ei ole vahvistanut Metsäpirtin kunnan päätöstä lumireen vedättämisen lopettamisesta kunnan parilla tieosalla, joilla talvitietä olisi pidetty auki vain lapioimalla.
  • 13.10.1911 Metsäpirtin kunnan tämän vuotisessa varsinaisessa syyskuntakokouksessa Käkisalmen Sanomat
   • olivat käsiteltävinä seuraavat asiat:
    • ...
 • 16.10.1911 Paikkakunnalta. Myrskyn häwitystyöt Laatokalla Käkisalmen Sanomat
  • Vahingot neljännesmiljoonaa - Laivoja ja proomuja tuhoutunut kymmenittäin - Ihmisiä hukkunut
   • Viime viikon ankarat myrskyt ovat tehneet tuhoisata jälkeä kaikkialla maassamme. Metsiä on tuhoutunut ehkä miljoonien arvosta, ihmisiä ja laivoja on hukkunut, kalastusvehkeitä hävinnyt ja vesiliikenne ollut seisauksissa useita päiviä.
   • Tuskin missään muualla lienevät myrskyn tuhot niin tuntuvia kuin Laatokalla. Siellä yöllä viime lauantaita vasten joutui kaikkiaan toistakymmentä laivaa ja lotjaa tuhon omaksi. Vahingot lasketaan kaikkiaan noin neljännesmiljoonaksi.
   • Koko viimeisen viikkoa vallinneet myrskyt pitivät Laatokan laivaliikennettä useita päiviä kokonaan seisoksissa. Tämän vuoksi kokoontui Sortanlahden satamaan melkein puoli Laatokan aluksista odottamaan suotuisaa ilmaa lähdölleen.
   • Kun perjantaina ilma aamulla asettui, viekotteli se laivat ulos satamasta. Puolen päivän aikana nousi kuitenkin myrsky ja sakea lumisade teki kulun mahdottomaksi. Alukset olivat jo osaksi ennättäneet majakkalaiva Taipalenluodon ja Miikkulaisten kylän välille, kun täytyi ruveta pyrkimään takaisin Taipaleenjokea kohti.
  • 'Aallottaren' ja 'Kiviniemi 2:n' tuho
   • Sakeasta lumipyrystä joutui kuitenkin höyrylaiva 'Aallotar' ja sahatavaroilla lastattu proomu 'Kiviniemi 2' Taipaleen edustalla Surmaluodolle. Höyrylaiva sai vuodon ja proomu on joutunut hylyksi, sillä molemmat kupeet olivat lauvantaina hajallaan; lasti joutui meren saaliiksi. Sekä laiva että lasti olivat vakuutetut ja omisti ne Kiviniemen Saha O.Y. Sortavalasta. Vahinko ainakin 60000 mkaa.
  • Hosjainoffin proomujen kohtalo
   • Höyrylaiva 'Kjell' ajoi lunisakealla haloilla lastatulla proomulla samalle Surmaluodolle. Höyrylaiva itse pääsi Taipaleenjoelle. Proomun ja lastin omisti kauppahuone Weljekset Hosjainoff Salmista. Vahinko lienee arvioitava 16000 mkaksi.
   • Höyrylaiva 'Sofia' läksi yht'aikaa edellisten kanssa Sortanlahdesta hinaten 2 lastikasta proomua. Lauvantain aamuna saapui se Pähkinälinnaan mukanaan ainoastaan yksi proomu, jotenka toinen on lastineen jäänyt meren saaliiksi. Vahinko lienee yhtä suuri kuin edellinenkin. Tämänkin aluksen omistivat Hoftainoffit.
   • Edellisten mukana läksi merelle höyrylaiva 'Anna' hinaten perässään kolmea lastattua proomua, joista laiva sai pelastetuksi Taipaleenjoelle ainoastaan yhden. Proomut omisti laivanvarustaja Porosheneff Pietarista ja lienevät kuuluneet Hotjainoffeille. Vahingot arvioidaan noin 35000 mkaksi.
  • Isoja tukkilauttoja hajonnut
   • Samoin läksi Sortanlahdesta höyrylaiva 'Morjak' hinaamaan Pietariin tukkilauttaa, jossa oli noin 5000 kpl arvokasta tukkia. 22:sta letkusta sai se Taipaleelle pelastetuksi ainoastaan 3 letkua. Tukit omisti tohtori Solz Pietarista. Vahingot nousevat 30000 mkaan.
   • Höyrylaiva'Krastwy' vei 3040 tukkia Pietariin samalle kauppahuoneelle, mutta sai se pelastetuksi 19:sta letkusta ainoastaan 2. Vahingot noin 16000 mkan korville.
  • Yhä uusia tuhoja
   • Höyrylaivat 'wulcan' ja 'Pitkäranta' lähtivät perjantaina hinaten perässään kolmea proomua Pähkinälinnasta Suomeen, mutta yllätti ne myrsky ja lumisakea merellä. Pitkän aikaa taisteltuaan merenkäynnissä pääsivät laivat Taipaleenluodon sivu voitokkaasti, mutta sitten eivät vanhemmat proomut enää kestäneet, vaan jäi niistä mereen kaksi, joista toisen omisti liikemies H.P. Pitkänen Koivistolta ja toisen Kotkanniemen Saha O.Y. Vahingot on arvioitu vähintään 10000 mkaksi.
  • Höyrylaiva uponnut miehistöineen
   • Viime tiistaina raivonneessa myrskyssä hukkui Pietarista kenraali Kaserninoffin höyrylaiva 'N:o 157' miehistöineen päivineen Miikkulaisten kylän edustalla. Kerrotaan jääneen samalla 2 proomua myrskyn runeltavaksi. Höyrylaiva oli arvoltaan 50000 mkaa ja proomut 12000 mkan arvoiset.
  • Myöhempiä tietoja
   • Tänä aamuna ilmoitettiin meille Sortanlahdesta, että ankara aallokko on siellä karille joutuneen 'Aallottaren' murskannut melkein kokonaan. Samoin karilla olevat proomut ovat murskautuneet kokonaan kelvottomiksi.
   • Metsäpirtistä ilmoitettiin eilen Sortanlahteen, että siellä Venäjän rannikon puolella on huomattu jokin alus karilla, mutta ei ole saatu selkoa, onko se laiva vai proomu. Samoin ei saatu selville, onko haaksirikkoutuneessa ihmisiä ja lastia, vai onko se tyhjä. Metsäpirttiläiset pyysivät Sortanlahdesta jotain laivaa haaksirikkoutuneen avuksi, mutta toistaiseksi ei sieltä ole kukaan voinut apuun lähteä.
  • Kalastajat
   • joutuivat viime viikkoisten myrskyjen takia kärsimään suuria vahingoita. Moneltakin kalastajalta on suurin osa pyydyksistä joutunut meren saaliiksi. Niinpä eräältä käkisalmelaiselta on hävinnyt 20 verkkoa, toiselta 14, jne.
  • ...
 • 16.10.1911 Metsäpirtti Käkisalmen Sanomat
  • Karhut tekevät täällä tuhojaan edelleenkin. Niinpä joku aika takaisin haaskasi mesikämmen kauppias Tahvo Hyytiältä 4 lehmää. Myöskin useiden muiden paikkakuntalaisten karjoissa ne ovat tuhojaan tehneet. Sietäisipä metsämiesten koettaa saada mesikämmenet näillä sukupuuttoon häviämään, sillä suuria ovat yllämainitunlaiset vahingot pienille eläjille.
  • Ilkitöitä. Joku ilkiö oli pari viikkoa takaisin puukolla leikellyt kaupp Tahvo Hyytiältä eräässä saaresssa kuivamassa olleen kierrepyydyksen ihan piloille. Vähäistä myöhemmin teki luultavasti sama ilkiö T. Hyytiän kuivamossa olleeseen rysään noin 80 suurempaa ja pienempää puukonhaavaa sekä kivellä löi veneeseen ison aukon. Revitty rysä oli noin 200 ruplan arvoinen, joten vahinko oli tuntuva. Sietäisipä moinen ilkiö saada edesvastuuseen teoistaan.
  • Varas murtautui yöllä viime viikon maanantaita vasten kaupp T. Hyytiän kellariin vieden sieltä m.m. leipää, nuoraa, sokeria, yhden sadetakin ja erään köyhän kalastajan 10 verkkoa. Eräästä toisesta kellarista vei rosvo samana yönä muutamien kalastajien kassalaatikon, jossa lienee ollut pienempi summa rahaa.
  • Ankara tappelu sukeutui täällä joku päivä takasin muutamien naikkosten kesken, jolloin toinen pisti toistaan vilkalla vatsaan ja tämä vuorostaan puri vilkan käyttäjältä peukalon mäsäksi. Sopimatonta ja vaarallista on moinen leikki.
 • 18.10.1911 Tullipetos- ja salakuljetusjuttuja Käkisalmen Sanomat
  • Viime maanantaina täkäläisessa raastuvanoikeudessa tulliviskaali Oskari Kuuttosen tekemää syytettä Metsäpirtin pitäjän Haapasalon kotoisin olevia mökkiläisiä Taavetti ja Martti Tirriä sekä ensi mainitun vaimoa Anni Tirriä vastaan tullipetoksesta, salakuljetuksesta sekä haitanteosta tulliviranomaisille. Jutussa kävi selville, että Taavetti ja Anni Tirrin mökki on pitemmän aikaa ollut venäläisten väkijuomavarastojen säilytyspaikka. Tulliviranomaisten suorittamissa tarkastuksissa löydettiin pirtupulloja mökin sisältä sekä pihalta. Raastuvanoikeus tuomitsi sanotun Anni Tirrin tullipetoksesta ja salakuljetuksesta 300 mkn sakkoon, joka sakko maksuvarain puutteessa on suoritettava 40 päivän istumisella vankeudessa. Taavetti Tirriä tullipetoksesta ja salakuljetuksesta 400 markan sakkoon sekä haitanteosta tulliviranomaisille 4 kuukauden vankeuteen, jotka rangaistukset yhdistettynä muutettiin 5 kuukauden vankeusrangaistukseksi, sekä Matti Tirrin haitanteosta viranomaisille 4 kuukauden vankeusrangaistukseen.
 • 19.10.1911 Inkerissä Kalevala
  • Mielenkiintoista kerrontaa Vuoleen pitäjän oloista. Kannattaa tutustua!
 • 25.10.1911 Haverier på Ladoga Wiborgs Nyheter
  • Senaste fredag blet en pråm under bogsering från Sortanlaks till Schlusselburg vinddrifven at den starka stormen. Dess bättre har pråmen jämte last sedermera bärgats. Under samma storm råkade tvenne pråmor, som bogserades från Sortanlaks till Schlusseburg, invid Tattari by i Metsäpirtti i marvatten. Efter stora ansträngningar lyckades man emellertid bärga pråmarna.

Marraskuu 1911

 • 08.11.1911 Tullikavallusjuttuja Käkisalmen Sanomat
  • oli Käkisalmen raastuvanoikeudessa viime maanantaina. Seuraavat jutut päättyivät:
   • Tal A Hännikäinen Metsäpirtin Paloniemen kylästä tuomittiin purjehdusrikoksesta 40 ja salakuljetuksesta 100, eli yhteensä 140 mkn sakkoon.
   • Tal Salomon Miettinen Metsäpirtin pitäjän Terenttilän kylästä tuomittiin purjehdusrikoksesta 50 ja salakuljetuksesta 120, eli yhteensä 170 mkn sakkoon.
   • Tal K Koskinen Metsäpirtin pitäjän Arkuntanhuan kylästä tuomittiin salakuljetuksesta 120 mkn sakkoon.
 • 10.11.1911 Päästötodistuksen Käkisalmen Sanomat
  • Järvenlinnan puutarhakoulun kesäkursseilla on saanut mm Helena Ukkonen Metsäpirtistä.

Joulukuu 1911

 • 14.12.1911 Valamon luostari ja Laatokan kalastajat Laatokka
  • Viime Laatokassa kerrottiin tapahtumista Mökerikön saarella, jotka kuitenkin päättyivät sovintoon luostarin ja kalastajain kesken.
  • jatkuu pitkä kertomus
Henkilökohtaiset työkalut