Jatkosota-22.08.1941-02.09.1941

Metsapirtti

Loikkaa: valikkoon, hakuun

Sisällysluettelo

Metsäpirtin takaisinvaltaus

 • 17.08.1941 antoi II armeijakunnan esikunta (Kenrltn T Laatikainen käskyn 15. divisioonalle jatkaa aikaisemmin annettujen tehtävien suoritusta sekä tiedustella ja suunnitella mahdollisuuksia myöhempää Vuoksen ylittämistä varten Suotniemi (it.) kohdalta Käkisalmen valtaamiseksi etelästä käsin.
 • 22.08.1941 antoi II AKE käskyn, jossa käsketään 15. Divisioonaa jatkamaan takaa-ajoa suunnassa Vuohensalo - Yläjärvi - Taipale tavoitteena Taipaleenjoki. Pyhäjärvi - Laatokan alueella toimivat 10.D:n osat (II/JR2 ja Kev.Os.16) alistetaan 15.D:lle, mutta on ne vapautettava ensi tilassa ja palautettava 10.D:lle. Yksityiskohdista sopivat divisioonat keskenään. Ilmoitus alistuksen päättymisestä AKE:lle.
  • 10.D ja 15.D valmistautuvat Taipaleenjoen saavutettuaan ylittämään sen.
 • Metsäpirtti saatiin takaisin 02.09.1941
 • Tehtävän suorittivat 15. divisioonaan kuuluneen jalkaväkirykmentti 36:n urheat sotilaat.
 • Tässä esitetään lyhyesti tuo valtauksen eteneminen sotapäiväkirjojen valossa.

JR 36/15.D

JR 36 etenee Käkisalmen ohi etelää kohden

 • 22.08.1941 JR 36 sai käskyn edetä Käkisalmen ohi ja kokoontua Ostamon järven itäpuolella.
 • 23.08.1941 Sakkolan kirkonkylä vallattiin (ilmoitus 09.40). Eteneminen jatkuu
  • (ilmoitus 11.30) Taipaleen suunnassa saavutettiin Lohijoki
  • (ilmoitus 15.20) Häkkisen etummaiset joukot ohittaneet Korpikylän.
  • (ilmoitus 16.55) Valkamalle annettu ilmoitus: tavoitteena Tappari. Raikkalalle käsky lähettää II/KTR 12 Korpikylän maastoon.
  • (ilmoitus 20.30) Valkama ilmoitti: Häkkinen saavutti Taipaleenjoen rannan 14,15. Kilpeläinen Korpikylän maastossa. Muut pataljoonat Yläjärvellä.

Taipaleenjoen pohjoisranta saavutettu

 • 24.08.1941 Ennakkotieto Raikkalalle (10.30) Rintamavastuu Taipaleenjoesta huomisesta aamusta alkaen.
 • 25.08.1941 Evl Raikkala ottaa rintamavastuun huomiseen mennessä Sakkolan kirkolta Laatokkaan asti (ilmoitus 20.45).
 • 26.08.1941 [I AKE (vt komentaja, Eversti E. Mäkinen) antoi käskyn 15.D:lle ottaa viipymättä vastaan Vuoksen puolustus käyttäen välille Pikku-Vuoksi - Taipale patteristolla ja raskaalla patterilla vahvistettua rykmenttiä sekä suojata Laatokan rannikkoa kevyellä osastolla.
 • 26.08.1941 Evl Raikkala joukot Taipaleenjoen pohjoispuolella. Vihollisen tulta joen eteläpuolelta.
 • 27.08.1941 JR 36 valmistautuu ylittämään Suvannon ja Taipaleenjoen
  • (ilmoitus 13.45) I AK:n hyökkäyskäsky saapui.
 • 27.08.1941 15.DE osasto 2 tiedottaa
  • (ilmoitus 19.20) JR 36:
   • Oikea lohko: Oma ylimenovalmistelu Volossulassa ja Riiskan metsissä aiheutti sen, että Pajarin ja Riiskan välillä vihollisen vahva miehitys syöksyi esiin miehittäessään puolustusasemansa. Vaskelassa klo 18.30 tulipalo. Tiellä Kosela Neusaari vilkasta pohjoiseen suuntautuvaa autoliikennettä. Oma miehitys kaikilla aseilla tulittanut kaikkia ilmaantuneita maaleja.
   • Vasen lohko: Omat ylimenovalmistelumme ovat aiheuttaneet, että vihollinen tykki- ja krh-tulella on tulittanut etulinjaamme sekä Kaarnejoen Koverojan ja Korpikylän tietä. Oma miehitys tulittanut kaikilla aseilla esiintyneitä maaleja. Laatokalla 2 laivaa menossa kaakkoon. Yksi nopeakulkuinen laiva kulki Saunaniemen ohi kaakkoa kohti. Koko lohkolla vihollisen ilmatiedustelutoimintaa.
 • 27.08.1941 15.DE osasto 2 tiedottaa, jatkoa
  • (ilmoitus 20.40) JR 36: Vihollinen ampunut termiittipommeja Kirvesmäen maastoon. Metsän jäännökset syttyneet palamaan. Suuri tulipalo näkyy suunnassa 26.00 asemilta noin 15 km päässä luultavasti Jousseilassa.
 • 28.08.1941 Vihollisen ajoneuvoliikennettä Kosela-Neusaari välillä.
  • (ilmoitus 07.35) Spiridonoff ilmoitti vihollisosaston pyrkineen Terenttilän kohdalla Taipaleenjoen yli. Karkoitettiin. Suvannon etelärannalla vihollisella 2 pataljoonaa JR 588:sta ja joku rykmentti 461:stä.
  • (ilmoitus 14.50) Evl Raikkala ilmoitti Os Järvisen miehittäneen Laatokan rannan Taipaleeseen saakka.
 • 28.08.1941 15.DE osasto 2 tiedottaa
  • (ilmoitus ) JR 36:
 • 28.08.1941 15.DE osasto 2 tiedottaa, jatkoa
  • (ilmoitus 14.50) Evl Raikkola: Osasto Järvinen miehittänyt Laatokan rantaa Taipaleeseen saakka, joten pyytää saada irrottaa omat joukkonsa. Kukkonen kehoitti tekemään tämän yhteistoiminnassa asianomaisen komentajan kanssa.
 • 28.08.1941 15.DE osasto 2 tiedottaa, jatkoa
  • (ilmoitus 19.25) JR 36:
   • Oikea lohko: Sudanhännän suunnassa koko päivän nuotiosavuja. ... Tiellä Neusaari - Kosela koko päivän edestakaista liikennettä.
   • Vasen lohko: Yksittäisiä vedenkantajia käynyt rannalla Koselan metsien pohjois- ja koillispuolella. Omaa tykki- ja krh tulta Neusaaren ja Koselan metsien maastoon.
   • Laatokka aivan hiljaista.
 • 29.08.1941 JR 36 valmistautuu Taipaleenjoen ylitykseen
  • (ilmoitus 13.00) Evl Raikkala pyysi, että hän saisi kovaäänisauton ja venäjänkieltä puhuvan henkilön ylimenon varmistamiseksi.
 • 29.08.1941 15.DE osasto 2 tiedottaa
  • (ilmoitus 13.00) Evl Raikkalan pyyntö kovaäänisauton saamiseksi. Tämä järjestettiin ja porukka lähti Raikkalan luo 14.20.

Vuoksen vesistön ylitys alkanut

 • 30.08.1941 15.DE osasto 2 tiedottaa
  • (ilmoitus 18.50) Evl Raikkolalle:
   • Vihollinen väistyy Oravaniemen suuntaan. Se on vetänyt pois useita jv osastoja yhtymämme edestä. Nirkkola saavutettu.
   • Tst Os R:n on iltayöstä 30/31.8 työnnettävä useita partioita vesistölinjan yli tehtävänä: a) selvittää vihollisen miehitys vesistön ja tien Yhtenihaka - Ukonniitty - Raaju - Kosela välissä; b) ottaa selvä vihollisesta ja sen liikkeistä Kuninkaanselän, Palkealan ja Metsäpirtin alueilla.
   • Tst Os valmistautuu suorittamaan suunnitellun ylimenon eri käskyllä mahdollisesti jo 31.8. aamulla (Käskyn vastaanotti luutn. Spiridonoff).
 • 30.08.1941 15.DE osasto 2 tiedottaa, jatkoa
  • (ilmoitus 08.15) JR 36: Evl Raikkola ilmoitti, että Taipaleen lohkosta on saatu vangiksi suomalaisessa vänrikin puvussa oleva suomea puhuva ryssä, joka kuuluu aikaisemmin mainittuun 60 miehiseen partioon. Miestä kuulustellaan paraillaan siellä ja lähetetään sitten tänne.
 • 30.08.1941 15.DE osasto 2 tiedottaa, jatkoa
  • (ilmoitus 13.15) Jyvä 1 ilmoitti, että Linnakankaan Muinaislinnasta kuultu suunnasta 25.00 ja 30.00 kaukaista kk:n rätinää sekä lentokoneen surinaa ja tykin jyrinää.
  • (ilmoitus 20.20) Jyvä 1 ilmoitti: Oikealla lohkolla Lapinlahti-Pajarin maastossa vihollinen lisännyt miehitystä. Kirvesmäkeen ryssä ampunut keskityksen luontoisesti raskaalla tykistöllä ja krh:lla. Pma tykistö ja krh vastanneet tuleen. ...

Taipaleenjoki ylitetään

 • 31.08.1941 JR 36 yrittää päässä Vuoksen yli Volossulan kohdalta.
  • (ilmoitus 07.00) Partiot yrittivät ylittää Vuoksen Volossulan kohdalta. Vastassa jalkaväkiaseiden tulta. Ylitys mahdollista vain tehokkaan taustatulen avulla.
 • 31.08.1941 jatkoa
  • (ilmoitus 08.00) Käsky 26.KssK:lle. Molemmat savustusjoukkueet alistetaan JR 36:lle.
  • (ilmoitus 10.22) Käsky JR 36:lle. Tiedusteltava ylimenomahdollisuudet Raaju-Neusaari välillä tavoitteena ylimeno tänään.
  • (ilmoitus 20.55) JR 36 käskettiin valmistautumaan ylittämään vesistö Suvannon ja Taipaleen yli.
  • 31.08.1941 Tarkkaa kuvausta päivän tapahtumista
   • (ilmoitus 16.15) JR 36 (Raikkala): Taipaleenjoen ylitys alkoi klo 16, jolloin ensimmäinen vene meni joen yli. Nyt on jo 4 venettä ylittänyt joen. Ryssä ampuu sulkuja tykistöllä ja krh:lla, muttaa tuntuu siltä kuin miehitys siirtyisi edestä pois.
   • (ilmoitus 17.25) JR 36 (Raikkala): Hakasesta oli 2 komppaniaa + jääkärijoukkue ja ovat nyt linjalla Neusaari sanan tasalla. Tiedustelu työnnetty eteen. Ylimeno jatkuu. Samalla hän pyysi, että hänelle järjestettäisiin 4 kpl 6 tonnin ja 6 kpl 4 tonnin kuorma-autoja ptrin kuljettamista varten.
 • 31.08.1941 15.DE osasto 2
  • (ilmoitus 07.00) JR 36: Partiot ylittivät Vuoksen; Volossula, siitä kaakkoon. Vastaan tuli jv aseitten tulta. Eo ole muuta mahdollisuutta kuin väkivaltainen ylimeno kaiken tulen tukemana. KK:ien tuki epävarma.
 • 31.08.1941 15.DE osasto 2, jatkoa
  • (ilmoitus 10.22) Käsky JR 36:lle: Tiedusteltava ylimenomahdollisuudet Taipaleella Raaju-Neusaari välillä suorittaakseen ylimenon vielä tämän vuorokauden aikana.
 • 31.08.1941 15.DE osasto 2, jatkoa
  • (ilmoitus 2055) JR 36:
 • 01.09.1941 I AKE:n käsky, jossa 15.D saa tehtävän jatkaa saavuttaaksen valtakunnan rajan Raasuli (ml) - Laatokka, jonka jälken asettuu puolustukseen ylimalkaiselle linjalle Raasuli - Sirkiänsaari - Korlee - Tappari sekä valtaa rannikon Tapparin ja Taipaleen suun väliltä.
 • 01.09.1941 Kev.Os.16n Vuoksen ylimeno Vaalimon Lahtiniemen luota
 • 01.09.1941 jatkoa
  • (ilmoitus 08.05) JR 36 (Raikkala): Vahva partio lähtenyt Lapinlahteen ja ottanut puhelimen sinne, jatkanut matkaa Metsäpirttiin. Kosela palaa ja palot leviävät itäänpäin. Annettiin käsky heti ylittää Taipale, kun vaan mahdollisuus on siihen ja jatkaa Metsäpirttiin, josta kaksi pataljoonaa Sirkiänsaareen ja yksi pataljoona Tappariin.
  • (ilmoitus 11.10) Käsky JR 36:lle (Raikkalalle): Tst.Os. Raikkala suorittaa ylimenon Taipaleessa viipymättä. Alkamishetki ilmoitettava DE:an. Takaa-ajon luonteinen hyökkäys Metsäpirttiin, painopiste Sirkiänsaaren suuntaan, yksi vahv. pataljoona Tappariin. Näiden välinen alue varmistettava. Tilanteen kehityksestä pidettävä DE jatkuvasti tietoisena.
 • 01.09.1941 15.DE osasto 2
  • (ilmoitus 08.05) JR 36 (Raikkola): Vahva partio lähtenyt Lapinlahteen. Ottanut puhelimen sinne, jatkanut Metsäpirttiin. (vrt edellä)
  • (ilmoitus 08.20) Kev.Os.16 (Penttilälle) ilmoitus Raikkalan partiosta ja Lapinlahden puhelimesta.
 • 01.09.1941 15.DE osasto 2, jatkoa
  • (ilmoitus 11.10) JR 36 (Raikkalalle): käsky ylimenosta.
 • 01.09.1941 15.DE osasto 2, jatkoa
  • (ilmoitus 16.15) JR 36 (evl Raikkala): Taipaleenjoen ylimeno alkoi 16, jolloin ensimmäinen vene meni joen yli. ...
 • 01.09.1941 15.DE osasto 2, jatkoa
  • (ilmoitus 21.15) Raikkala: Saavuttanut linjan Kosela - Kaivolava - Laatokka, josta tst-partiot jatkavat eteenpäin tavoitteena Sirkiänsaari, jonne vankien mukaan vihollinen vetäytyy.

Vanha raja saavutettu

 • 02.09.1941 JR 57 ja JR 15 saavuttaneet vanhan rajan
 • 02.09.1941 jatkoa
  • (ilmoitus 07.10) JR 36 (Raikkala): Tilanne ennallaan. Aliston partio ei tavannut ketään.
  • (ilmoitus 16.05) JR 36 (Raikkala): Pöydänpäästä etelään kulkevan tien suunnassa saavutettu yhdellä komppanialla tiekolmion pohjoiskärki. Käskettiin etenemään vielä saman tiekolmion kaakkoiskärjen kohdalla kulkevalle purolinjalle ja sisällyttää se pääpuolustuslinjaan. Tiedustelu Suur-Suojalan suuntaan. Kämärikönsuo 'K':sta n. 2 km etelään alkavan mustan tien suunnassa on saavutettu linja noin 1,5 km rajalta. Tämä linja niinikään käskettiin liittämään pääpuolustuslinjaan. Tiedustelu eteenpäin Sokelovan suuntaan. Tapparista ei ole päästy rajan yli vihollisen kovan vastarinnan takia. Myös suunnassa Räikkölä - piste 48 - Mustaoja tiedustelupartio, jolta ei vielä tietoja. täätä viimeksimainittua suuntaa käski div. komentaja pitämään rykmentin pääsuuntana ja sitä tietä pyrkimään aina Vuolijoki linjalle Miikkulainen 'M' - Laatokka välillä.
  • 02.09.1941 Tarkkaa kuvausta päivän tapahtumista
   • (ilmoitus 09.45) JR 36 (Raikkala): Sunikkalan aukeiden pohjoisreuna saavutettu. Jääkärijoukkueet todennäköisesti käyneet rajalla saakka. Sirkiänsaari lienee tyhjä. Yhteys Kaura - Jaama - Jyvä - Apila - Jyvä B - Riisi.
   • (ilmoitus 19.30) JR 36: Tavoite saavutettu. Joukot rajan pinnassa. Partiot yli rajan 4 vankia saatu. Klo 14 - 15:n välissä vihollisen torpedovene 300 m päässä Saunasaaren rannasta, poistui vinhaa vauhtia kaakkoon lyhyen pysähdyksen jälkeen. Tykistöä ei vielä saatu Taipaleenjoen yli. Viljaa runsaasti Metsäpirtin pappilassa.
   • (ilmoitus 23.05) JR 36 (Raikkala): Raja saavutettu 11.30 ja myös ylitetty. Metsola yli vasta huomenna aamuyöstä, ellei silta sitä ennen valmistu. Partiot, vahvuusjoukkue ylittäneet rajan. Vastustusta aluksi hiukan, mutta sitten miltei tyhjää. Hakanen saanut Miikkulaisissa 4 vankia. Lentopommitus ei kohdistunut Taipaleeseen vaan Koverojan tiehaaraan, ei mitään vahinkoja.
  • 03.09.1941 Tarkkaa kuvausta päivän tapahtumista
 • 03.09.1941 15. DE osasto 2 kirjaus
  • (ilmoitus 16.05) JR 36: Pöydänpäästä etelään kulkevan tien suunnassa saavutettu yhdellä komppanialla tiekolmien pohjoiskärki. ...
Henkilökohtaiset työkalut