Vatjalaisen viidenneksen verokirja 1500

Vanhin Metsäpirtin asukkaita, maanomistusoloja ja verotusta käsittelevä kirjallinen lähde on vuodelta 1500, ns. Vatjalaisen viidenneksen verokirja. Tämän lähteen parissa ahersi 1900-luvun alussa J. V. Ronimus ja julkaisi v. 1906 aiheesta väitöskirjan. Tämä verokirja käsittää Novgorodin Pähkinäsaaren rauhassa 1323 voittaman Novgorodin Karjalan alueen, ns. Korelan linnaläänin, jonka hallinnollisena keskuksena oli Korelan eli Käkisalmen kaupunki. Tämä alue jakautui 7 pogostaan eli pitäjään. Nämä olivat (1) Kaupungin pogosta, (2) Sakkula, (3) Rautu, (4) Kurkijoki, (5) Sortavala, (6) Ilomantsi ja (7) Salmi. Sakkolan pogosta käsitti tuolloin Sakkolan, Pyhäjärven ja Metsäpirtin alueet. Metsäpirtti kuului siis jo tuolloin Sakkolaan, eikä Rautuun, mikä maantieteellisesti tarkastellen tuntuisi luonnolliselta. Metsäpirtti irrottautui omaksi kunnaksi vasta 400 vuotta myöhemmin.

Käkisalmen kaupunki oli tuolloin ainut kaupunki. Merkittävä taajama ja kauppapaikka oli myös Suvannon Taipale Laatokan rannalla. Käkisalmessa oli tuolloin kirjattu 188 verovelvollista ja Taipaleessa vastaavasti 55. Novgorodin Karjalan alueella oli kirjattu yhteensä 1015 kylää, joista 973 oli asuttuja. Väestömäärää kuvaa talojen lukumäärä. Koko alueella on kirjattu 3143 taloa, joista 2990 asuttua. Näin ollen koko alueella oli keskimäärin 3 taloa kylää kohden. Sakkolassa on kirjattu 225 kylää ja 314 taloa.

Verokirjaan on kirjattu miltei poikkeuksetta vain mieshenkilöitä. Käkisalmessa asui 232 kaupunkilaista, 17 kartanomiestä, 2 tilallista, 6 pappia ja 18 sotamiestä. Taipaleessa vastaavasti asui 67 kauppiasta ja kalastajaa.

Sakkolan väestön kokonaismääräksi on annettu 480 henkeä. Heistä 5 oli lääninherroja, 38 tilallista, 2 kyytimiestä, 4 vuokralaista ja 4 kirkonmiestä, mutta pääosa eli 427 henkeä kuului talonpoikiin. Koko läänin asukasluvuksi ilmoitetaan 4569 henkeä. Todellinen asukkaiden määrä lienee kuusinkertainen eli yli 25000 henkeä.
Kylät olivat siis varsin pieniä. Metsäpirtin alueella on näitä kyliä sijainnut mm nykyisten Metsäpirtin, Viisjoen, Korholan, Noisniemen, Terenttilän, Koukunniemen, Taipaleen, Saaroisten, Hatakkalan, Martin-Korholan ja Korholanjaaman alueilla.
Väestön nimet on pääasiassa kirjoitettu venäläiseen muotoon. Kuitenkin sieltä täältä löytyy myös suomalaisia etu- ja sukunimiä. Niinpä sieltä löytyvät sukunimet Susi, Repo ja Ahokas, joita nimiä tavattiin vielä tällä vuosisadalla.

Pekka Käppi kertoo kirjassaan 'Sukukertomus Käppi, Viisisataa vuotta Vuoksen varsilla – Kauan Kiviniemessä' seuraavaa Vatjan viidenneksen verokirjaan liittyen: 'Vatjan viidenneksen verokirja, jossa myös Käppi on mainittu verotettavina. Mitä etunimiä tuohon kreikkalais-katolisen kirkon aikaan eläneille Käpeille oli annettu, ei ole ollut käytettävissäni ' ja jatkaa ' Oliko tuo veroluettelossa mainittu verotuskohde Käppi 'mäki' tai hekäpä kylä, jossa oli useampia 'savuja' eli taljoa tai veroa maksavia miehiä?' Pekka Käppi arvelee tämän Käpin asuneen Noisniemen ja Räihärannan alueella.

Seuraavaan luetteloon olen koonnut otteita Metsäpirtin taloista:


Edellä mainituista esimerkeistä ei juuri löydy tuttuja nimiä. Epäilemättä he kuitenkin ovat olleet karjalaisia, ortodoksiseen uskoon kastettuja heimoveljiämme. Millaisia nimiä he itse käyttivät, ei ole tiedossani.

Vatjalaisen viidenneksen verokirja viittaa monessa kohdin aikaisempiin lähteisiin, ts. vertuksellisia asiakirjoja on Korelan linnaläänin alueella ylläpidetty jo 1400-vuosisadalla. Niistä on kuitenkin säilynyt vain muutamia hajatietoja.

Metsäpirtin väestö eli 1500-luvulla ainaisen sodan ja rauhattomuuden alla. Pirttiläiset kokivat tuolloin uhan Ruotsi-Suomen puolelta, Ruotsin suurvaltapyrkimykset ja luterilainen uskonto olivat heille alituisena pelkona. Toisaalta Pähkinäsaaressa solmittu rauha ei tuolloin muodostanut karjalaisen väestön keskuudessa sellaista rajaa, jota me nykypäivän karjalaiset olemme saaneet kaiken aikaa kokea Suomen itsenäistymisen jälkeen.Tiedosto: vatja-15.htm
Laadittu: 27.06.1998
Päivitetty: 16.04.2002