METSÄPIRTTI SEURA RY

Vuosikokous

Paikka: Karjala talo, Sortavala sali
Aika: 21.2.2001

Läsnä: 22 yhdistyksen jäsentä


 1. Kokouksen avaaminen
 2. Puheenjohtaja Leo Laulajainen avasi kokouksen klo 18.30.

 3. Kokouksen järjestäytyminen
 4. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin seuran puheenjohtaja Leo Laulajainen, sihteeriksi Ilmi Pesonen ja pöytäkirjan tarkastajiksi Vesa Hämäläinen ja Mauno Koskinen.

 5. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
 6. Kokouskutsu on julkaistu Karjala lehdessä 15.2., joten kokous on päätösvaltainen.

 7. Tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto
 8. Puheenjohtaja luki vuosikertomuksen. Pirjo Rosenberg esitteli tilinpäätöksen ja luki tilintarkastajien lausunnon.

 9. Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen
 10. Hallitukselle ja muille tilivelvollisille päätettiin myöntää vastuuvapaus.

 11. Toimintasuunnitelman, tulo- ja menoarvion sekä jäsenmaksun vahvistaminen v:lle 2001
 12. Lahja Linnesto esitti vuodelle 2001 laaditut toimintasuunnitelman ja tulo- ja menoarvion, jotka vahvistettiin.

  Kuluvan vuoden jäsenmaksuksi vahvistettiin 70,-. Koska säännöt eivät mainitse ainaisjäsenyyttä, niin uusia ainaisjäseniä ei voida ottaa. Aiemmat ainaisjäsenet pysyvät kuitenkin ainaisjäseninä. Heitä kehotetaan kuitenkin maksamaan seuralle vapaaehtoisesti Karjalan Liitolle jokaisesta jäsenestä maksettava 30,-.

 13. Hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan valinta, hallituksen täydentäminen
 14. Seuran puheenjohtajaksi valittiin Kalevi Hyytiä ja varapuheenjohtajaksi Anja Kuoppa-Nurmikari.

  Erovuoroisista hallituksen jäsenistä valittiin uudestaan Pentti Rajaheimo ja Kimmo Laulajainen ja uutena jäsenenä Vesa Hämäläinen.

 15. Tilintarkastajien valinta
 16. Varsinaisiksi tilintarkastajiksi valittiin Usko Mattila ja Outi Hämäläinen sekä varatilintarkastajiksi Irma Vahtera ja Kerttu Ahtiainen.

 17. Toimikunnat ja edustajat
 18. Karjalan Liiton kokouksissa seuraa edustavat: Kalevi Hyytiä ja Mauno Koskinen.

  Toimikuntia ei perustettu.

 19. Kokouskutsu
 20. Päätettiin, että kutsu seuran vuosikokoukseen julkaistaan Karjala lehdessä.

 21. Muut hallituksen kokoukselle esittämät asiat.
 22. Hallitus ei esitä käsiteltäväksi muita asioita.

 23. Jäsenten kokouksessa käsiteltäviksi esittämät asiat
 24. Ei ole tullut kirjallisia esityksiä.

 25. Kokouksen päättäminen
 26. Puheenjohtaja Leo Laulajainen kiitti kokoukseen osallistuneita ja päätti

  kokouksen klo 19.55.Vakuudeksi:

 

 

Leo Laulajainen
Puheenjohtaja
Ilmi Pesonen
Sihteeri

 

Pöytäkirjan tarkastajat:

 

 

Mauno Koskinen Vesa Hämäläinen


Tiedosto: vk010221.htm
Laatinut: Ilmi Pesonen