METSÄPIRTTI SEURA RY

Vuosikokous

Paikka: Karjala talo, Sortavala sali
Aika: 16.02.2000

Läsnä:


 1. Kokouksen avaaminen
 2. Seuran kokouksen avasi hallituksen puheenjohtaja Leo Laulajainen.

 3. Kokouksen järjestäytyminen
 4. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin seuran puheenjohtaja Leo Laulajainen, sihteeriksi Anja Kuoppa ja pöytäkirjan tarkastajiksi Lahja Linnesto ja Sylvia Paukku.

 5. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
 6. Todettiin, että kokous on kutsuttu koolle sääntöjen mukaisesti 10.02.2000 Karjala-lehdessä julkaistulla ilmoituksella. Kokous on päätösvaltainen ja osanottajalista on pytäkirjan liitteenä.

 7. Tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto
 8. Vahvistetitin tilinpäätös kalenterivuodelta 1999 ja myönnettiin vastuuvapaus hallitukselle ja tilivelvollisille. Tilinpäätös liitteenä.

 9. Toimintasuunnitelman, tulo- ja menoarvion sekä jäsenmaksun vahvistaminen v:lle 2001
 10. Vahvistettiin toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio vuodelle 2000 ja hyväksyttiin jäsenmaksun suuruudeksi 40 mk hengeltä ja 200 mk ainaisjäseneltä.

 11. Hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan valinta, hallituksen täydentäminen
 12. Valittiin hallituksen puheenjohtajaksi Leo Laulajainen .

  Valittiin hallituksen varsinaisiksi jäseniksi seuraavat: varapuheenjohtajaksi Anja Kuoppa-Nurmikari sekä jäseniksi Sylvia Paukku ja Ilmi Pesonen sekä varajäseniksi Kalevi Hyytiä ja Irma Vahtera.

 13. Tilintarkastajien valinta
 14. Valittiin tilintarkastajiksi Usko Mattila ja Outi Hämäläinen.

 15. Toimikunnat ja edustajat
 16. Valittiin Metsäpirtti Seura ry:n äänivaltaisiksi edustajaksi Karjalan Liiton liittokokoukseen Mauno Koskinen ja varalle Pentti Rajaheimo.

 17. Kokouskutsut
 18. Päätettiin julkaista seuran sääntöjen määräämät maksulliset ilmoitukset Karjala-lehdessä ja käyttää Karjala-lehden järjestöpalstaa muuhun tiedottamiseen.Vakuudeksi:

 

 

Leo Laulajainen
Puheenjohtaja
Anja Kuoppa
Kokouksen sihteeri

 

Pöytäkirjan tarkastajat:

 

 

Lahja Linnesto Sylvia Paukku


Tiedosto: vk000216.htm
Laatinut: Anja Kuoppa