METSÄPIRTTI - tärkeitä kohteita

N:o Kohde Kohteen selostus
1 Terenttilä Noin30 km Kiviniemestä Suvannon itäpuolen tietä tultaessa tullaan Terenttilään, jossa näkyy talvisodan taistelupaikkoja ja viime vuosina pystytettyjä sankarivainajien muistomerkkejä.
Terenttilä sijaitsee Taipaleenjoen varrella ja on siellä ollut koulu, kauppoja ja lossi joen yli.
2 Taipale Taipaleen kylä Taipaleen joen suulla Laatokan rannalla. Alueella muuinaislinnan jäännöksiä joen suusta noin 0,5 km luoteeseen.
Taipale on ollut jo keskiajalla kauppala ja 1610-luvulla kaupunki sekä merkittävä kauppapaikka.
Myöhempinä aikoina Taipale on ollut kalastajakylä.
3 Taipaleenjoki Vuoksen (Saimaan) vesistön laskujoki Laatokkaan. Jokea ympäröi laajat peltoaukeat (Suvannon lietteet), jotka syntyivät 1818 Suvannon laskussa (noin 10 m), jolloin myös Taipaleen joki syntyi.
4 Kirvesmäki Kylä Suvannon rannassa, joka tuli kuuluisaksi talvisodan taistelupaikkana, jossa runoilija Yrjö Jylhä taisteli ja synnytti runoteoksensa 'Kiirastuli'. Alueella nähtävissä talvisodan taistelupaikkoja ja jatkosodan aikana rakennettua Mannerheim-linjaa.
5 Koukunniemen
Vaskelan koski
Noin 15 km Raudusta itään Metsäpirttiin tultaessa sijaitsee tien pohjoispuolella Taipaleen joen suulla Koukunniemen koski, putousta n. 3 m. Koski ennen sotaa merkittävä lohenkalastuspaikka. Alueella sijainnut Vaskelan kylä hävitetty kokonaan. Vaskelassa asui aikanaan runoilija Larin Paraske.
6 Kosela Raudun-Taipaleen-Metsäpirtin kk:n tienristeyksessä Metsäpirtin toiminnallinen keskus ennen sotaa ja nykyisinkin. Viisjoki Lempaalan järvestä virtaa kylän halki. Alueella oli sähkölaitos, mylly, apteekki, osuuskaupan päämyymälä, suojeluskunnan talo, yms. Nykyisin kulttuuritalo, kauppa, kerrostaloja, ym.
7 Vorkenrannat Laajat hiekkarannat Taipaleenjoen ja Igolkan niemen välillä.
Rannalle tulevan tien varressa venäläisten rakentama metsästysmaja, jossa nykyisin ravintolatoimintaa ja majoitusta. Rannalla kauniit näkymät Laatokalle. Rannalle tulevan tien varrella asutusta.
8 Kirkko ympäristöineen Puinen ristikirkko tuhoutui talvisodan alussa. Ennen sotaa sijaitsi kirkkomaalla vanha hautausmaa, vapaussodan muistomerkki ja jatkosodan sankarihaudat. 1930-luvulla pystytetty lahjoitusmaatalonpoikien muistomerkki jäljellä kirkkotarhan pohjoispäädyssä. Kirkkotarha nykyisin venäläisten hautausmaana.
9 Hautausmaa Kirkosta noin 300-400 m Hatakanmäelle päin tien itäpuolella Metsäpirtin hautausmaa vuodesta 1895. Hautausmaan muistokivet hävitetty sotien jälkeen. Metsäpirtti Järjestöt pystyttivät alueelle Muistokiven 1993.
10 Saunasaari Laatokan merkittävimpiä kalastussatamia, joka rakennettiin aallonmurtajineen TVH:n toimesta 1930-luvun alussa. Aallonmurtaja vielä täysin ehjä ja käyttökelpoinen.
11 Saaroinen Metsäpirtin merkittävimpiä kyliä, joka sijaitsi syvällä savialueella, josta juomaveden saanti oli vaikeaa. Esim. koulun kaivo tehtiin 90 m:n putkesta, jolloin vieläkin tuli pohjasta kaasua ja vesi jouduttiin kuitenkin ottamaan Laatokasta.
12 Ristkiven korpi Saunasaaren tienhaarasta noin 2,5 km rajalle Tappariin päin löytyy tienmutkasta noin 30 m mäellä noin 2,5 m2 laakea kivi, johon on hakattu Jaakko De la Gardien sinetti leiripaikan merkkinä.
13 Hatakanmäki Metsäpirtin kirkonkylän tienristeyksestä noin 3 km etelään Korleelle päin sijaitsee tien itäpuolella Hatakanmäki, jonka korkein kohta on 89 m merenpinnan yläpuolella ja josta on hyvät näköalat Laatokalle, Suvannolle ja Palkealaan.


Tietoja Metsäpirtistä:


Tiedosto: opasteet.htm
Laadittu: 24.04.2001
Päivitetty: 24.04.2001