Metsäpirtti 1600-luvun kartoissa

Andreas Bureuksen kartassa vuodelta 1626 (Orbis arctoi nova et accurate delineation) Karjalan Kannaksen ympäristö (Laatokka, Inkeri) on saanut melko tarkan maantieteellisen muodon. Kartalla on selkeästi ensimmäistä kertaa säilyneesti kuvattuna Laatokka oikeassa muodossaan ja merkintöinä löytyvät myös Käkisalmi, Sakkola, Rautu ja Taipale.
Lähde: https://jyx.jyu.fi/dspace/bitstream/handle/123456789/24621/bureus_norden_1626%20storsta%20format_2.jpg

Utterin kartta vuodelta 1649

Utterin kartta vuodelta 1651

Magnus ducatus, ote kartasta Finlandiae vuodelta 1662.

Nicolas-Sansonin kartta Karjalasta ja Inkeristä vuodelta 1666

Nova Scandinavia tabula ad Usum Serenissimi Burgundia vuodelta 1695

Tiedosto: 1600-luku.htm
Laadittu: 27.12.2011
Päivitys: 07.02.2012