LAATOKAN VENE

Jouni Arjava
 • Turkimushistoria

 • Kansanomaisten veneiden tyypittelystä

 • Laatokan vene - eroja ja yleispiirteitä

 • Entisen Suomen Laatokan alueen veneet ja niiden rakentajat

 • Lounainen alue

 • Luoteinen alue

 • Koillinen alue

 • Veneiden rakentamiseen Laatokalla liittyneitä huomioita

 • Kansainväliset vaikutteet

 • Summary. The boats of Lake Ladoga

 • Viitteet

 • Lähteet

 • Painamattomat lähteet

 • Arkistolähteet

 • Julkaisemattomat käsikirjoitukset

 • Kuvalähteet

 • Elektroniset lähteet

 • Painetut lähteet ja kirjallisuus