Metsäpirtti - 7.6.2003

Metsäpirtti, Lääväkylän kartta
Valokuvia Pilkkatien kierrokselta
 1. Simo Ahtiaisen talon (188) luona
 2. Simo Ahtiaisen talon (188) luona
 3. Simo Ahtiaisen talon (188) luona
 4. Simo Ahtiaisen talon (188) luona
 5. 200 m Simo Ahtiaisen talolta Lääväkylään päin, kuva tulosuuntaan.
 6. Samasta paikasta kuva Lääväkylään päin
 7. Lääväkylän peltoaukeamaa, sähköpylväsrivistö Laatokan suuntaan
 8. Lääväkylän peltoaukeamaa, tie kääntyy jyrkästi koilliseen kohden Laatokkaa
 9. Sama paikka, kuva itäkoilliseen Saunasaaren suuntaan
 10. Sama tien mutka, kuva Lääväkylälle johtavan tien suuntaan
 11. Lääväkylälle johtavalla tiellä
 12. Lääväkylälle johtavalla tiellä, kuva itään
 13. Lääväkylälle johtavan suoran tienpätkän puoliväli lähestyy
 14. Ja takana näkyy kuljettu osuus
 15. Sama paikka, kuva länsilounaaseen (kirkonkylän suuntaan)
 16. Sama paikka, hakamaa-alue, jossa kasvaa kulleroita
 17. Sama paikka, kulleroita
 18. Lisää kulleroita, nyt läheltä
 19. Kulleroita alaviistosta kuvattuna
 20. Lisää kulleroita.
 21. Lääväkylän tieosuuden puoliväli sivuutettu, taustalla toinen talo.
 22. Lato tien itäpuolella, kuva Saunasaaren suuntaan.
 23. Lääväkylän tiellä, Mikko Suden - Tahvo Hyytiän talojen seutuvilla.
 24. Edelliseen kuvauskohteeseen 100 m, kuva tulosuuntaan.
 25. Lääväkylän tien suoran osuuden päätepiste lähestyy.
 26. Kivikasa tien itäpuolella ennen tien kääntymistä oikealle (itään).
 27. Tie kaartuu nyt oikealle..
 28. Ja täältä tultiin.
 29. Tieristeys. Harjukylään, Myöhäselle ja Pilkkatielle
 30. Sama paikka. Kuva Myöhäselle johtavalle tielle.
 31. Pilkkatielle johtava tien osuus. Heikki Hatakan ja Manu Myöhäsen talojen luona.
 32. Heikki Hatakan ja Manu Myöhäsen talojen kohdalla on uusi kesähuvila.
 33. Sama paikka, sama talo.
 34. Sama talo kaakosta nähtynä.
 35. Sama paikka, tulosuuntaan päin kuvattuna.
 36. Matti Hatakan talon (217) kohdalla, kuva kulkusuuntaan.
 37. Matti Hatakan talon kohdalla. Tästä alkoi Pilkkatie
 38. Pilkkatieltä kuva kohden Matti Hatakan taloa.
 39. Pilkkatiellä, kuva itään. Aatami Hyytiän talon (084) kohdalla.
 40. Pilkkatiellä, tien pohjoispuolella näkyy uusi kesähuvila.
 41. Pilkkatietä tulosuuntaan päin kuvattuna.
 42. Komea kesähuvila Pilkkatien pohjoispuolella
 43. Seuraava kesähuvila, venäläinen nainen
 44. Matka Pilkkatietä pitkin jatkuu.
 45. Ja tältä tulosuuntaan päin näyttää. Juho Peltosen talon (076) luona.
 46. Pilkkatie kaartuu jälleen oikealle.
 47. Ja jälleen vilkaisu tulosuuntaan.
 48. Pilkkatietä reunustaa jälleen koivikko, Simo Hyytiän talon (072) kohdalla.
 49. Laaja vesilammikko katkaisee Pilkkatien.
 50. Pilkkatie nousee nyt kuivemmalle tasangolle.
 51. Matka jatkuu Saaroinen-Saunaraari tietä kohden.
 52. Matka jatkuu edelleen.
 53. Komea mänty tien pohjoispuolella.
 54. Männyn kohdalta näkymä tulosuuntaan.
 55. Kolme komeata mäntyä Pilkkatien varrella.
 56. Vanha talon kivijalka Pilkkatien pohjoispuolella.
 57. Näkymä tulosuuntaan Pilkkatiellä.
 58. Erikoinen mänty Pilkkatiellä.
 59. Matka jatkuu, Salomon Hyytiän talon (070) kohdalla.
 60. Matka jatkuu, Anni Pellisen talo (069).
 61. Jälleen tulee kesähuvila vastaan.
 62. Tieuraa menosuuntaan päin kuvattuna.
 63. Kesähuvila näkyy tulosuunnassa tien oikealla puolella.
 64. Suuria ja vanhoja honkia tieuran oikealla (etelä) puolella.
 65. Matka Saaroinen-Saunaraari tietä kohden jatkuu.
 66. Edelleen kohti Saaroinen-Saunasaari tieristeystä.
 67. Yhä vielä, risteys häämöittää.
 68. Vihdoin viimein Saaroinen-Saunaraari tien risteyksessä.
 69. Tuomi täydessä kukassa Saunasaaren rannassa
 70. Laatokan suuntaan eli kohti Saunasaaren rantaa
 71. Jaakko Revon talon luota kohti Saaroista
 72. Jaakko Revon talon luota näkymä Saaroisten kylää kohden
 73. Paavo Revon talon luota näkymä Saunasaaren rantaa kohden.
 74. Paavo Revon talon luota näkymä Saaroisten suuntaan.
 75. Näkymä Saunasaaren suuntaan ennen Paavo Revon taloa
 76. Tie kaartaa vasemmalle metsän suojaan.
 77. Rakennuksen kivijalka tien eteläpuolella.
 78. Paluutietä Saaroisiin.
 79. Kuva Saaroisten pellolle, etelään
 80. Kuva Saaroisten pellolle, eteläkaakkoon
 81. Saunasaaren tieltä näkymä Laatokan suuntaan.
 82. Saunasaaren tieltä näkymä Saaroisten suuntaan. Edessä Sitoja.
 83. Saunasaaren tie, uusittu silta Sitojan yli
 84. Sitojan sillasta Saaroisiin päin.
 85. Saunasaaren tieltä näkymä pohjoiseen.
 86. Entinen pihapiiri.
 87. Kuva Sausasaaren suuntaan n. 200 m ennen Sitojan siltaa
 88. Kuva Saunasaaren suuntaan, n. 300 m ennen Sitojan siltaa.
 89. Kuva Saunasaaren suuntaan. Aune Hämäläisen talo (019) oli tien vasemmalla puolella
 90. Saaroisten tieltä Pilkkatien risteyksen kohdalta kuva itäkaakkoon Saaroisten peltoaukeamalle.
 91. Saaroisten tie, edessä lähtee Pilkkatie vasemmalle
 92. Katri Hatakan talon (022) kohdalla
 93. Saunasaaren tiellä lähellä Antti Hyytiän taloa (023).
 94. Saaroisten peltoja lähellä Antti Hyytiän taloa (023)
 95. Saaroisten peltoja Antti Hyytiän talolta (023) etelään päin
 96. Saaroisten peltoja itään päin
 97. Saaroisten kylän suuntaan
 98. Saunasaaren tiellä
 99. Saunasaaren tiellä, kuva Saunasaareen päin
 100. Saunasaaren tiellä
 101. Saunasaaren tiellä, kuva Saunasaareen päin
 102. Sama paikka, kuva oikealle
 103. Sama paikka, kuva edelleen oikealle
 104. Sama paikka, kuva yhä oikealle
 105. Saunasaaren tiellä


Tiedosto: indeksi.htm
Laadittu: 19.07.2003
Päivitetty: 24.07.2003